Anda di halaman 1dari 1

KURMA 9 - Lailatul Qadar Malam Alquran

Murotttal : Tiara Norfiana (SD Negeri 5 Girimarto)

Kultum : Diva Ayudya Putri (SD Negeri 1 Girimarto)

Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan, dikatakan demikian karena terjadi peristiwa penting,
yaitu Allah pertama kali menurunkan Al Quran dan juga menetapkan takdir takdir. Sebagaimana dalam
firman Allah dalam Q.S Albaqarah ayat 185 “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) Bulan Ramadhan,
bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil)” ayat tersebut
menegaskan bahwa pada bulan Ramadhan Allah pertamakali menurunkan Al Quran sebagai petunjuk
dan pedoman hamba hamba-Nya.

Dimana allah juga berfirman dalam Q.S Al Qadar ayat 1 sampai 5. Dalam ayaat tersebut
dijelaskan bahwa malam lailatul qadar adalah malam dimana Al Quran diturunkan pertama kali, malam
itu adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Dimana Allah mengutus para malaikatNya turun ke
Bumi untuk mengatur segaa urusan hingga terbit fajar.

Malam lailatul qadar diyakini terjadi pada malam ganjil dalam salah satu dari 10 hari terakhir di
bulan Ramadhan, meskipun perhitungan tepatnya tidak jelas. Tidak ada satu pun manusia yang tahu
pasti kapan hadirnya lailatul qadar. Sebab kehadiran lailatul qadar dirahasiakan oleh Allah. Menurut
hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya untuk
bersemangat mencari lailatul qadar di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Hikmah tidak diberitahukan secara pasti adalah agar umat islam selalu beribadah, mencari
rahmat dan rido Allah kapan saja dan dimana saja. maka dari itu, marilah kita senantiasa berbuat amal
aml baik di bulan ramdhan ini agar mendapatkan keridoan dari Allah SWT

Selengkapnya dapat dilihat disini