Anda di halaman 1dari 3

Tas’a Ulfah 042779378 – D-III Perpajakan

Diskusi 1
Anggaplah kita mempunyai himpunan-himpunan berikut :

U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

P = {1, 2, 3, 4, 5}

Q = {4, 5, 6, 7, 8}

R = {6, 7, 8, 9}

Carilah:

a. P U Q

b. P ∩ Q

c. P

Izin berdiskusi Pak Tutor, dan teman-teman.


U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
P = {1, 2, 3, 4, 5}
Q = {4, 5, 6, 7, 8}
R = {6, 7, 8, 9}
Maka,
a. P U Q = {1,2,3,4,5,6,7,8}
b. P ∩ Q = {4,5}
c. P = {1,2,3,4,5}
Terima kasih.
Tas’a Ulfah 042779378 – D-III Perpajakan
Tas’a Ulfah 042779378 – D-III Perpajakan