Anda di halaman 1dari 2

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

LUARAN / DALAMAN KEKUATAN ( S) KELEMAHAN ( W )


S1 Terdapat guru-guru berpengalaman sekurang- W1 – Terdapat guru-guru yang bukan opsyen PJK
kurangnya 3 tahun mengajar matapelajaran PJK mengajar menyebabkan mereka tidak mempunyai
pengalaman dan kaedah mengajar yang betul.
S2 Kemudahan dan kawasan padang yang luas
ditambah lagi dengan peralatan PJK yang lengkap W2 – Terdapat pelajar yang tidak berminat
membantu guru-guru mengajar dengan baik. dengan matapelajaran PJK

S3 Sikap pelajar-pelajar yang berminat dengan W3 – Waktu mengajar PJK yang terhad hanya 1
matapelajaran PJK dan memberi kerjasama setiap waktu menyukarkan guru-guru melaksanakan P &
kali guru mengajar juga dapt memastikan P dengan lebih berkesan dan peralatan yang tidak
kejayaan pengajaran PJK mencukupi.

PELUANG ( O ) S–O W–O


O1 – Peruntukan kewangan PCG untuk pembelian S1, S2 + 03 W1 + 02
alatan yang baru dan tambahan untuk alatan yang
masih belum cukup. ST 1 Meningkatkan kualiti pengajaran dan minat ST2 Tingkat minat murid melalui sebaran
pelajar melalui kerjasama dalaman dan luaran. maklumat dari internet dan media massa.
O2 – Sumber maklumat dari internet dan media-
media elektronik berkaitan dengan PJK W3,W4 + O1

O3 – Menambah kaedah latihan PJK dengan ST 3 Menambahkan latihan yang mengikut tahap
kursus-kursus dari jurulatih luar. pencapaian murid untuk meningkatkan prestasi

CABARAN / ANCAMAN ( C ) S–C W–C


S4 + C1 W5 + C2
C1 – Perbezaan minat jenis sukan menjadi
halangan sewaktu pengajaran dan pembelajaran ST 5 Menyediakan modul mengikut tahap ST 6 Meningkatkan tahap profesionalisme guru
PJK. pencapaian murid dan mengurangkan beban guru.

C2 – Harapan pihak sekolah agar guru-guru PJK


mengajar dengan berkesan dan harapan ibubapa
melihat anak-anak mereka berminat dengan
matapelajaran PJK.

C3 – Sikap pentadbir melihat matapelajaran PJK


sebagai tidak penting dan bukan berorentasikan
peperiksaan awam.

Anda mungkin juga menyukai