Anda di halaman 1dari 2

PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS CADANGAN BAGI SEBUTHARGA/TENDER YANG MEMPUNYAI

SENARAI SPESIFIKASI YANG BANYAK.

1. KLIK SEKALI SAHAJA BUTANG SEDIA. TUNGGU SEHINGGA LAYAR SKRIN SENARAI SPESIFIKASI SEPERTI YANG
DIPAPARKAN.

2. BIARKAN SEKETIKA SEHINGGA LAYAR SKRIN DIPAPARKAN SEPENUHNYA . PASTIKAN ICON SIBUK HILANG
DAN LAYAR SKRIN SENARAI SPESIFIKASI SELESAI DIPAPARKAN
3. ISI SEBAHAGIAN MAKLUMBALAS (DISARANKAN UNTUK MENGISI SECARA BERPERINGKAT),
KEMUDIAN TEKAN BUTANG SIMPAN.

4. PAPARAN SKRIN AKAN MEMAPARKAN DIM LATAR BELAKANG SKRIN SETELAH BUTANG SIMPAN
DITEKAN.

5. LATAR BELAKANG SKRIN (DIM) AKAN HILANG SETELAH DATA BERJAYA DISIMPAN.

6. MOHON PENGGUNA UNTUK MEMBUAT SEMAKAN SEMULA DATA YANG TELAH DIKEMASKINI.