Anda di halaman 1dari 8

Praktis

1 Indeks

P R A KTI S FOR MATIF

4 Lengkapkan jadual yang berikut.


1.1 Tatatanda indeks
Nombor Bentuk indeks
1 Lengkapkan jadual yang berikut. (a) 256
(b) 35
Pendaraban Bentuk Asas Indeks
berulang indeks (c) 625

(a) 2 × 2 × 2 23 (d) 106

(b) 3 × 3 × 3 × 3 × 5 (a) Lakukan pembahagian berulang yang


3 berikut.
7 343
(c) 1.2 × 1.2 × 1.2
(d) (–7) × (–7) ×
(–7) × (–7)

2 Lengkapkan rajah yang berikut. 1


(b) Seterusnya, lengkapkan yang berikut.
(a) Asas = 5 (a)
343 = 7 × ×
Indeks = 7

Nombor =7
(b) Asas = 10 (b)
dalam bentuk 6 Tandakan ✓ bagi betul atau ✗ bagi salah untuk
Indeks = 4
indeks setiap yang berikut.
(a) 36 = 729
(c) Asas = –1.3 (c)
Indeks = 6 (b) 64 = 4 096

1 14  1
5
(c) =1
1 024
3 Bulatkan jawapan yang betul. (d) 0.83 = 0.512

(a) 8 = 23 24
1.2 Hukum indeks
(b) 81 = 43 34
7 Lengkapkan pengiraan yang berikut.
(a) 23 × 22 = (2 × 2 × 2) × ( × )
(c) 49 = 72 73
=2

(d) 216 = (b) 23 + 2 = 2


63 64 3 2
(c) 23 × 22 = 2

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 1


PR A K T I S 1

8 Lakukan pendaraban berikut dengan dua kaedah.

Pendaraban berulang
Pendaraban
32 × 35
Penambahan indeks

9 Tandakan ✓ bagi betul atau ✗ bagi salah untuk


(c) 710 × 7 = 710
setiap yang berikut.

 23   23  =  23 
2 4
(a) 28 × 25 = 28 × 5 (d) ×

(b) 56 × 39 = 156 + 9
11 Lengkapkan pengiraan yang berikut.
(c) 7 × 7 = 7
5 5 5×5 3× × × ×
35
(a) =
32
(d) 34 + 36 = 34 + 6 ×

=3
10 Lengkapkan yang berikut.
(b) 35 – 2 = 3
(a) 3 × 35 = 39
5 2
35
(c) = 3
(b) 4.24 × 4.2 = 4.2 6 32

12 Lakukan pembahagian nombor dalam bentuk indeks dengan dua kaedah yang berikut.

26
24

(a) Pendaraban berulang (b) Penolakan indeks2× × × × × 26
26 =2
= 24
24
2× × ×
=
=

13 Betulkan kesalahan bagi setiap pembahagian


yang berikut. (c) 512 ÷ 5 = 53
(a) 28 ÷ 24 = 28 ÷ 4
 34   34   34 
6 0
(d) ÷ =
(b) 24 ÷ 23 = 23 – 4

(c) 35 ÷ 22 = 35 – 2 15
KBAT 3m ÷ 3n = 33
14 Isikan petak dengan indeks yang sesuai.
Lengkapkan jadual yang berikut.
(a) 2 ÷ 23 = 22 m 5 10
n 5 3
(b) 1.78 ÷ 1.7 = 1.7 4

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 2


PRA KTI S 1

16 (a) Lengkapkan pengiraan bagi (34)3 dengan (ii) pendaraban indeks,


menggunakan 4×
(i) pendaraban berulang, (34)3 = 3
(34)3 = 34 × ×
=3
4+ + (b) Buat generalisasi yang menghubungkaitkan
=3 (a)(i) dan (ii).

=3

17
(58)12 (54)5 (510)2
(55)4 (52)10 (514)6

Lengkapkan yang berikut berdasarkan maklumat di atas.

520

18 (a) Permudahkan a3 ÷ a3 dengan menggunakan


(i) pendaraban berulang, (ii) penolakan indeks.

(b) Buat kesimpulan daripada (a)(i) dan (ii).

19 (a) Lengkapkan rajah yang berikut.

(i) Pendaraban berulang


Pembahagian
a2 ÷ a3
(ii) Penolakan indeks

(b) Seterusnya, tulis kesimpulan daripada perbandingan keputusan yang diperoleh dari (a).

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 3


PR A K T I S 1

20 Tandakan ✓ bagi betul atau ✗ bagi salah. 23 Lengkapkan jadual yang berikut.
1
(a) a–8 = 1 1 1
a8 an 25 15 8
(b) 00 = 1 3
√a
n
√6 √40
1
 
6
(c) 3–6 =
3
1 24 Bulatkan jawapan yang betul.
(d) =a
a–1 3 1 1
(a) 2 4 = (23) 4 (2 3 )4
21 Tulis setiap yang berikut dalam bentuk indeks
positif. 2
(b) 10 5 = √105
5
√102
(a) 2–13 (b) 5–4
–2
1
(c)
12–6
(d)  32  2
(c) 6 3 = 3
√62 (√6 )3

22 Tulis setiap yang berikut dalam bentuk a–n. 4 1


(d) 3 7 = (7√3 )4 (3 4 )7
1 1 1
 47 
8
Nombor
3 142 105
as as as
Bentuk
a–n

2
25 Tulis 3 3 dalam empat bentuk yang berlainan.

2
33

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 4


PRA KTI S 1

26 Nyatakan nilai x dan nilai y. 30 Nilaikan setiap yang berikut dengan


menggunakan hukum indeks.
KBAT
4
4 2
(a) 20 5 = (x√20y ) x= ,y=
(a) 32 5 × 27 3

3
(b) 35 7 = x√35y x= ,y=
1
(b) 625 4 × 5–1
27 Padankan yang berikut.

(a) 24 × 4 • • 25
1 1 1

(c) 3 3 × 9 4 × 36

(b) 82 ÷ 2 • • 26

3 1

 23 
– – –1
(d) 81 4 ÷ 49 2 ×
(c) 2 ×2 ÷2
7 6 3 • • 27

(d) 215 × (25)2 × 22 • • 210

31 Bulatkan nilai yang betul bagi


3 1 1
28 Tandakan ✓ bagi betul atau ✗ bagi salah untuk KBAT –
2 2 × (2 8 × 3 2 × 20)4.
operasi yang berikut.

(a) 34 × 32 × 38 = 314 1 2 4
36 3 9 1
(b) 7 × 7 × 7 × 7 = 7
2 5 3 13

(c) (23)3 × 24 = 210


32 Dengan menggunakan hukum indeks, cari nilai
(d) 510 × (52)4 = 518 KBAT 1
16 6 × (9√2 )3
bagi .
2–3
29 Lengkapkan langkah kerja yang berikut.
(a) 2–2 × 3–1 = 1 × 1

= 1

33 Gunakan hukum indeks untuk menentukan


(b) 7–1 ÷ 6–1 = 1 ÷ 1 3
KBAT
5–1 × 25 4
nilai bagi 2
.
125 3 × √5
= 1 ×

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 5


PR A K T I S 1

P R AKTI S S UM ATIF

1 (a) Wakilkan pendaraban berulang 3.6 × 3.6 × 3 Tukarkan


3.6 × 3.6 dalam bentuk indeks.
1 12 
4
Seterusnya, nyatakan asas dan indeksnya. (a) kepada nombor bercampur,
(b)
5 (b) 4.23 kepada nombor perpuluhan.
Asas = Indeks = 8
9
Jawapan:
(a)
Tulis nombor dalam bentuk indeks
berdasarkan maklumat yang diberi.

Jawapan:
(a)

(b)
(b)

2 (a) Lengkapkan pembahagian berulang di 4


ruang jawapan. KBAT 2m × 2n = 25
m dan n ialah integer positif.
11 1 331
Bulatkan nilai m dan nilai n yang mungkin.

m = 2, n = 3 m = 5, n = 0
m = 4, n = 1 m = 3, n = 2
1
(b) Seterusnya, nyatakan 1 331 dalam bentuk Jawapan:
indeks. (a)

Jawapan:
(a)

(b)

(b)

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 6


PRA KTI S 1

5 p
5x 7 (a) Diberi 2–4 + 2–3 = , tentukan nilai p dan
KBAT
= 5y q
54
KBAT nilai q.
(b) Diberi a–2 = 6, tentukan nilai bagi a4.
(a) Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan
Jawapan:
satu hubungan yang mengkaitkan x dan y.
(a)
(b) Cari nilai x apabila y = 3.

Jawapan:
(a)

(b)
(b)

6 8
2
KBAT 5 KBAT
(10 ) = (√10 ) = (10 ) = ( √10 )
2 3 k m 3 3 n
37 = 2 187

Tentukan nilai-nilai k, m dan n. Dengan menggunakan hukum indeks yang


sesuai, cari nilai bagi
Jawapan: (a) 39
(b) 3–6

Jawapan:
(a)

(b)

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 7


PR A K T I S 1

9 Tanpa menggunakan kalkulator, hitung nilai 11 Gunakan hukum indeks untuk menentukan nilai
KBAT (3–3)2 × 7–1 × 95 KBAT 2
yang tepat bagi . 8–3 × 512 3
7 × (3–1)–4 bagi 1
.

Jawapan: 36 2

Jawapan:

10 Dengan menggunakan hukum indeks, tentukan 12 Ungkapkan setiap yang berikut dalam bentuk
KBAT 4

3 KBAT 3m.
216 9 ×2 2
(a) 3 p + 5 × 27p – 2
nilai bagi .
5 1
44 × 36 6 243x –1
(b)
814 – 3x
Jawapan:
Jawapan:
(a)

(b)

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2018 8