Anda di halaman 1dari 2

MODUL 1 BAHAGIAN 2 PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

KEMAHIRAN VOLI

Borang Penilaian Kendiri

Berdasarkan kemahiran voli yang kamu telah pelajari, tandakan (√ ) pada


petak penguasaan kemahiran.

Tugasan Saya dapat Saya kadang- Saya belum


lakukan kadang boleh boleh kuasai
lakukan

Voli pepat
Voli kilas
Voli bola melepasi
jaring dan jatuh
dalam gelanggang

Bagaimanakah kamu dapat mengekalkan rali dalam pukulan voli?