Anda di halaman 1dari 12

MOTTO SEKOLAH

Berusaha Hingga Berjaya

Visi

Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Mutahir Sekolah Berdaya Saing 2015

Misi
Untuk memberikan pendidikan yang holistik melalui pendekatan bersepadu bagi melahirkan modal insan melalui
budaya permuafakatan bertunjangkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, PIPP dan Misi Nasional Negara.

FALSAFAH SEKOLAH
LAGU SEKOLAH
Semua pelajar sekolah Tun Mutahir berpotensi untuk menjadi insan yang
berilmu dan cemerlang. Guru-guru pula sentiasa berusaha menjadi pendidik BERUSAHA HINGGA BERJAYA
yang efisyen dan berkesan. Persekitaran pula adalah manifestasi ilmu dan
budaya ilmu itu sendiri. DISINI SEGALANYA BERMULA
BERJUANG MENCAPAI CITA-CITA
KAMI PEWARIS NEGARA
BERDEDIKASI SETIAP MASA

MATLAMAT SEKOLAH HARAPAN KAMI SANDARKAN


Melahirkan insan yang berilmu, beriman dan beramal yang mencakupi PENCAPAIAN YANG CEMERLANG
SAHSIAH DIRI YANG GEMILANG
perkembangan jasmani, mental dan rohani.Membentuk warganegara yang KEARAH INSAN YANG TERBILANG
hidup bermasyarakat, berbudi pekerti mulia, hormat menghormati dan
berusaha memajukan diri, keluarga, bangsa, agama dan Negara. SMK TUN MUTAHIR
NAMA MU TERMASYUR JUA
KAMI JULANG COGAN KATANYA
BERUSAHA HINGGA BERJAYA
OBJEKTIF SEKOLAH

Meningkatkan prestasi sekolah dalam semua bidang , khususnya Kurikulum, Kokurikulum, Disiplin dan Pentadbiran Sekolah.

 Kurikulum : Berusaha mencapai kelulusan 100% PMRdan 90 % SPM

 Kokurikulum : Berusaha menempah nama dan tempat terbaik dalam bidang Kokurikulum

 Disiplin : Berusaha menjadikan semua pelajar SMKTMU insan yang berilmu dan berdisiplin serasi dengan kehendak keluarga,
masyarakat, agama dan Negara

 Pentadbiran : Berusaha ke arah pentadbiran sekolah tanpa cacat dan menyediakan iklim persekolahan yang kondusif untuk kelangsungan
proses pendidikan dengam mengutamakan pelanggan
PIAGAM PELANGGAN
SMK TUN MUTAHIR MELAKA

Kami kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan tun Mutahir dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk :

1. Melahirkan pelajar yang berkualiti, berwibawa dan mempunyai sahsiah yang mulia

2. Mendidik dan melayani pelajar dengan penuh keikhlasan dan kemesraan

3. Memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara

4. Meningkatkan kecemerlangan dari segi akedemik dan kokurikulum

5. Memberi pendidikan yang berkualiti dalam merealisasikan Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan 2020
PERANCANGAN LIMA TAHUN- PANITIA PENDIDIKAN ISLAM ( 2011-2015)

PERINGKAT BIDANG – PANITIA PENDIDIKAN ISLAM


KPI Sasaran Strategi Pelan Taktikal
(2008-2009) (C/TOWS matriks)
Tov T T T T T
2010 2011 2012 2013 2014 2015
%A
( PMR ) 16 PMR PMR PMR PMR PMR
12.5 % 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5
% % % % % PT 1,PT 2, PT 3 PT4,PT5,PT6
Strategi A dan PT 7
%
Lulus 64.06 SPM SPM SPM SPM SPM Strategi B
( PMR ) % 67.06 70.06 73.06 76.06 79.06
% % % % % Strategi C

% 12 PMR PMR PMR PMR PMR


A1&A2 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 15.4
(SPM) % % % % % %

% SPM SPM SPM SPM SPM


Lulus 49.96 19.0 15.3 23.2 25.3 25.3
( SPM ) % % % % %

STRATEGI
Strategi A : Meningkatkan kemahiran teknik menjawab dan memahami soalan sebenar peperiksaan melalui bahan dan bengkel teknik menjawab.
Strategi B : Meningkatkan kemahiran penguasaan jawi dan bacaan Al-Quran
Strategi C : Meningkatkan pencapaian P.Islam PMR dan SPM melalui program pemurnian sahsiah .
PELAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2011

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK


• Kelemahan memahami soalan Pendidikan Islam dan tahap • Meningkatkan kefahaman pelajar tentang istilah-istilah penting
disiplin yang serta kebolehupayaan yang rendah. Pendidikan Islam.
• Memurnikan sahsiah pelajar melalui program pemurnian.

OBJEKTIF

1. Mencapai keputusan kelulusan 94 % dalam PMR dan berusaha


mensifarkan kegagalan

2. Meningkatkan kuantiti pelajar yang mendapat A dalam PMR ( 30


orang) dan SPM (35 orang)

3. Membolehkan pelajar dapat meahami soalan peperiksaan dan


menjawab dengan baik dapat menjawab soalan peperiksaan
dengan baik dan tepat mengikut kehendak soalan.
4. Memperolehi Gred Purata yang rendah bagi peperiksaan PMR dan
SPM
PELAN TAKTIKAL PANITIA PENDIDIKAN ISLAM -2011

Bil Pelan Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Hasil Kontigensi Status
Strategi A

1. Latih Tubi Guru Pendidikan Januari -Tiada- Meningkatkan 80% pelajar Sediakan
menjawab Islam -September kuantiti menguasai modul-modul
koleksi soalan 2011 pelajar yang teknik kemahiran
peperiksan mendapat A menjawab belajar dan
sebenar PMR & dalam PMR soalan contoh soalan
SPM dan SPM dari pelbagai
negeri.

2. Program Jejak Guru Pendidikan Satu Hari -PCG Meningkatkan 80% pelajar Bimbingan
Gemilang Islam Dalam bulan Kaunseling kuantiti menguasai guru dalam
(Penceramah Jun pelajar yang teknik P&P
Ketua mendapat A menjawab
Pemeriksa) dan peratus soalan Edaran contoh
lulus dalam skema
PMR dan pemarkahan
SPM yang betul
Bil Pelan Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Hasil Kontigensi Status
Strategi B

3. Kelas Guru Pendidikan Febuari- -PCG- Meningkatkan Pelajar yang Latih tubi oleh
Pemulihan dan Islam Oktober 2011 kuantiti mendapat guru
Pengayaan Mengikut pelajar yang markah kurang Pendidikan
( Celik Al- kesesuaian mendapat A 20 % pada Islam di dalam
masa pelajar
Quran) dalam PMR peperiksaan kelas.
(sepanjang
tahun)
dan SPM akhir tahun
dapat
meningkatkan
kepada 30 % -
40 %

4. Mengedarkan Guru Pendidikan Febuari – -PCG- Meningkatkan 85% dapat 1.Menyediakan


lembaran Islam September pencapaian menerangkan modul power
mengandungi 2011 peratus lulus maksud setiap point
istilah penting dalam PMR istilah dengan
dan nota dan SPM tepat di dalam
ringkas PMR dan SPM 2.Kelas
tambahan dan
bimbingan
Bil Pelan Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Hasil Kontigensi Status
Strategi C

5. Program Tautan Guru Pendidikan Mac & Jun -PCG& Meningkatkan 60% pelajar Sediakan
Kasih- Khemah Islam 2011 SUWA kuantiti mengalami Modul motivasi
Ibadah PMR & - Bantuan pelajar yang perubahan dari pelbagai
SPM PIBG mempunyai tingkahlaku sumber.
- Sumbangan sahsiah yang yang positif
pihak tertentu baik

6. Kursus Amali Guru Pendidikan April 2011 -PCG & Meningkatkan 85% dapat 1.Menyediakan
Haji dan Islam SUWA- pemahaman meempraktikk model replika
Pengurusan sebenar an cara-cara dengan
Jenazah pelajar amali haji dan kerjasama
mengenai pengurusan Tabung Haji
amali sebenar jenazah
topik PMR dengan tepat 2.Mengadakan
dan SPM di dalam PMR kerjasama
dan SPM dengan
konsultan
berkenaan.

7. Program Ihyak Ogos 2011 -SUWA Menghayati 80% pelajar -


Ramadhan Dan Guru Pendidikan Kegiatan keberkatan menyertai
Majlis Khatam Islam P.Islam Ramadhan tadarus dan
Al-Quran melalui 20% menyertai
bacaan Al- Khatam Al-
Quran Quran

3. Kelas Guru Pendidikan Febuari- -Tiada- Pelajar yang Latih tubi oleh
Pemulihan dan Islam Oktober 2011 mendapat guru
Pengayaan Mengikut markah kurang Pendidikan
kesesuaian
( Celik Al- 20 % pada Islam di dalam
masa pelajar
Quran) (sepanjang peperiksaan kelas.
tahun) akhir tahun
dapat
meningkatkan
kepada 30 % -
40 %

4. Program Jejak Guru Pendidikan Satu Hari -PCG Meningkatkan 80% pelajar Bimbingan
Gemilang Islam Dalam bulan Kaunseling kuantiti menguasai guru dalam
(Penceramah Jun pelajar yang teknik P&P
Ketua mendapat A menjawab
Pemeriksa) dan peratus soalan Edaran contoh
lulus dalam skema
PMR dan pemarkahan
SPM yang betul
PELAN PELAKSANAAN STRATEGIK
A. PELAN JANGKA PENDEK (PROGRAM TAHUNAN)
STRATEGI PROGRAM BIL PERINCIAN AKTIVITI SASARAN TINDAKAN
Mesyuarat panitia /
1 Semua GPI Ustaz Abdul Razak
perjumpaan
Mengemaskini fail panitia&
2 Semua GPI Semua GPI
rekod P&P
Penyediaan modul bantu
3 Pelajar GALUS GCPI
pelajar lulus
Penyediaan koleksi soalan Ustazah
PENINGKATAN
PEMANTAPAN KUALITI P&P tahun lepas Calon Fazilah(SPM)
KEKUATAN SEDIA ADA 4
PMR&SPM Ustaz Abdul
Razak(PMR)
Semakan Buku Nota & Latihan
5 Semua pelajar Semua GPI
Pelajar
Bengkel/Kursus Dalaman Pengurusan
6 Semua GPI
sekolah
7 Bengkel Penyediaan BBM Semua GPI Jabatan/ unit ICT
Klasifikasi pelajar Ustazah
Calon Fazilah(SPM)
1
PMR&SPM Ustaz Abdul
Razak(PMR)
Kelas tambahan Calon
2 Semua GPI
PMR&SPM
PROGRAM PENINGKATAN Seminar Teknik Menjawab Calon Ustaz Abdul
3
PRESTASI KELAS PMR&SPM Razak/Kaunselor
MENGATASI PEPERIKSAAN Motivasi Individu & Klinik Jawi Calon
4 Semua GPI
KELEMAHAN SEDIA & GERAK GEMPUR PMR&SPM
ADA Solat Hajat Calon
5 Ustaz Rosle
PMR&SPM
Ustazah
Latih Tubi Terancang / Calon Fazilah(SPM)
6
Bersepadu PMR&SPM Ustaz Abdul
Razak(PMR)
PROGRAM PEMULIHAN 1 Program Celik Al-Quran Ting 1 Ustazah Norazmah
Program Gemilang Jawi
2 Ting 2 Ustaz Abdul Razak
Calon PMR&
1 Ustazah Nor Azlina
Kem Ibadat SPM
2 Kursus Pengurusan Jenazah Ting 3 Ustaz Abdul Razak
3 Kursus Amalan Haji Ting 4 Ustazah Norazmah
Program Peningkatan Kualiti
4 Solat dan memperkasakan Ting 2 Ustazah Fazilah
solat fardhu
Majlis Tilawah Al-Quran & Tilawa USTZ
PEMANTAPAN SAHSIAH
Festival Nasyid h NAH
PELAJAR
Syarah USTZ
PERSIAPAN an NAZ
MENGHADAPI Hafaza USTZ
5 Ting 1,2 & 4
ANCAMAN n FAZ
& Kuiz USTZ
MENGURANGKAN A.R
KELEMAHAN Nasyid USTZ
ROSLE
1 Maal Hijrah Semua pelajar Ustazah Fazilah
2 Maulidur Rasul Semua pelajar Ustazah Norazmah
SAMBUTAN HARI
3 Isra’ Mikraj Semua pelajar Ustaz Abdul Razak
KEBESARAN ISLAM
Ihya’ Ramadhan Khatam Al-
4 Semua pelajar Ustaz Abdul Razak
Quran
1 Rekod Pencapaian Pelajar Semua pelajar Guru Tingkatan
2 Ceramah Kesedaran Semua pelajar Kaunselor
PENGLIBATAN IBU BAPA
Majlis Izin Ilmu Calon
3 Kaunselor
PMR&SPM