Anda di halaman 1dari 4

Kelas : PKA

Mata Pelajaran : Matematik

Tarikh : 10 mac 2011

Hari : Khamis

Masa : 10.45 – 11.45 (60 minit)

Bilangan Murid : 5 orang

Kumpulan Lemah (3 orang Slow Learner)

Kumpulan Sederhana (2 orang Slow Learner)

Tajuk : Nombor Bulat

Sub-topik : 2.1 mengenal nombor

Kemahiran : membolehkan murid mengenal nombor 20 - 29

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat :

Kumpulan Lemah

1) Mengenal nombor sekurang-kurangnya 7 dari 10 nombor dengan


betul.

2) Membilang nombor sekurang-kurangnya 7 dari 10 nombor dengan


betul mengikut urutan menaik.

Kumpulan Sederhana

1) Mengenal nombor dengan betul.

2) Membilang nombor dengan betul mengikut urutan menaik dan


menurun.

Perentasan kurikulum : Bahasa Melayu, Kemahiran manipulatif, pendidikan jasmani

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah membilang nombor 1 hingga 10 dalam kehidupan
seharian.
Penerapan Nilai : Kerjasama, Keberanian, Kerajinan

Unsur Terapi : Motor halus, Pertuturan, sosialisasi

Bahan Bantu Mengajar : kad bernombor, batu hiasan, Lembaran kerja.

Langkah Isi Kandungan Aktiviti Catatan


Set Pengulangan topik 1. Murid di kehendaki berdiri. Teknik :
Induksi 2. Guru membuat kuiz dengan mengajukan permainan
(5 minit) soalan kepada murid tentang Nilai :
matematik.. bersemangat
3. Murid yang Berjaya menjawab boleh
duduk di tempat masing-masing.
4. Murid di perkenalkan kaitan dengan topik
Langkah Mengenal nombor 1. Murid diperkenalkan tajuk pada hari ini. Teknik:
1 2. Murid ditunjukkan nombor dua digit Soal-jawab
(25 minit) bermula dari nombor 20 - 29. KP: Intrapersonal,
3. Murid diperkenalkan konsep rumah Logik matematik
puluh dan rumah sa bagi nombor dua Terapi : carakerja
digit. Pengamatan,
4. Murid dikehendaki menyebut nombor pertuturan
mengikut arahan guru. BBM : batu
5. Murid diberikan sekeping kertas yang hiasan, kertas
mengandungi titik. Nilai: bersopan
6. Murid dikehendaki menulis nombor santun, tolong-
bermula 1-29 di setiap titik. menolong.
7. Murid diberikan sejumlah batu berwarna
untuk di isikan di atas setiap titik
sehingga titik bernombor 29.
8. Murid dikehendaki mengambil semula
batu tersebut mengikut nombor yang
disebut oleh guru.
9. Kemudian, murid dikehendaki
membentuk nombor menggunakan batu
bewarna.
10. Murid dikehendaki membentuk
nombor mengikut arahan secara rawak.
11. Murid dibantu guru dalam
membentuk nombor menggunakan batu
tersebut.
Langkah Membilang nombor 1. Murid ditunjukkan konsep membilang KP :
2 dengan menggunakan batu hiasan Intrapersonal,
(20 minit) bewarna-warni.. Logik Matematik,
2. Murid menyebut dan membilang batu BBM: buku
hiasan secara satu persatu sehingga bernombor, batu
batu yang ke 29. hiasan.
3. Murid dikehendaki membilang batu Terapi : Motor
bewarna mengikut warna yang diminta halus, pertuturan
guru.
4. Murid dikehendaki menyusun batu
bewarna mengikut warnanya.
5. Murid dikenalkan konsep membilang
secara menurun/menaik menggunakan
kepingan kertas yang telah dibukukan
sehingga nombor 29.
6. Murid diberikan buku nombor secara
individu.
7. Murid dikehendaki membilang sambil
menyelak helaian kepingan kertas
tersebut secara menaik dan menurun.

Langkah Latihan pengukuhan 1. Guru mengedarkan lembaran kerja Teknik: latih tubi
3 kepada murid-murid. Terapi : Motor
(10 minit) Kumpulan lemah halus
1. murid dikehendaki membuat garisan BBM : Lembaran
berterusan mengikut titik bernombor kerja, pensel
yang diberikan. warna
2. murid dikehendaki mengisi ruang
kosong dengan nombor yang
bersesuaian dengan membilang secara
menaik / menurun.
Kumpulan Sederhana
1. 1. murid dikehendaki membuat
garisan berterusan mengikut titik
bernombor yang diberikan.
2. murid dikehendaki mengisi ruang
kosong dengan nombor yang
bersesuaian dengan membilang secara
menaik / menurun
Penutup Rumusan topik 1. Murid diminta menyebut nombor
(5 minit) mengikut kad bernombor yang
ditunjukkan guru.
2. Murid membilang nombor secara menaik
dan menurun bersama-sama.