Anda di halaman 1dari 4

Jelaskan ciri-ciri kepimpinan yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW.

Pengenalan :
o Menurut pandangan Islam, manusia dijadikan Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi dan
setiap manusia adalah pemimpin secara langsung atau tidak langsung.
o Nabi Muhammad s.a.w. merupakan pemimpin yang dipilih dan dilantik oleh Allah SWT untuk
memimpin manusia ke jalan yang benar. Kepimpinan baginda terserlah sewaktu baginda berada
di kota Makkah iaitu sebelum menerima wahyu sebagai Nabi dan Rasul. Kepimpinan itu makin
jelas setelah baginda berhijrah ke Madinah.

Isi-isi :

Adil :
o Antara ciri kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w. ialah bersifat adil. Isteri baginda iaitu Saidatina
Aisyah binti Abu Bakar al Siddiq menyatakan baginda bersikap adil dalam segala hal seperti
percakapan dan perbuatan.
o Baginda telah menghapuskan diskriminasi kaum dengan menghapuskan semangat assabiyah.
Baginda juga membela kaum wanita serta memperkenalkan sistem ekonomi yang adil. Amalan
riba dan penipuan yang selama ini menjadi kebiasaan para pedagang Arab telah diharamkan dan
digantikan dengan ekonomi Islam. Baginda berjaya menghapuskan semangat assabiyah dan
diskriminasi kabilah. Dgn mengamalkan keadilan, baginda berjaya mewujudkan perpaduan dan
keharmosian dlm kalangan masyarakat.

Bijak :
o Baginda juga seorang yang bijak. Baginda pintar mengatur taktik dan strategi peperangan.
o Contohnya, walaupun tentera Islam cuma seramai 313 orang dalam Perang Badar, namun
dengan adanya strategi bijak yang diatur oleh baginda, mereka berjaya mengalahkan tentera
Musyrikin/Quraisy Makkah yang seramai 1000 orang.
o Sebagai pemimpin tertinggi, baginda tidak sombong malah menerima pakai nasihat para
sahabat. Contohnya baginda menerima cadangan Salman al Farisi agar menggali parit sekeliling
kota Madinah untuk menyekat kemaraan tentera musuh dalam Perang Khandak. Baginda jg bijak
berpolitik apabila menghantar perutusan dari Madinah ke Rom, Parsi dan Habsyah. Kuasa-kuasa
besar ini mengakui Madinah sebagai negara yg berdaulat.

Berani dan Tegas :


o Nabi Muhammad s.a.w.  juga seorang yang berani dan tegas. Baginda bukan sahaja seorang
nabi dan rasul yang diutuskan malah juga seorang pahlawan yang tiada tolok bandingnya.
o Baginda mengetuai setiap ekspedisi perang walaupun jumlah tenteranya kecil malah
baginda berasa bertanggungjawab meniupkan semangat jihad dalam kalangan tentera
Islam. Ketegasan baginda pula terserlah dengan menyingkirkan kaum Yahudi Bani Qainuqa’,
Bani Nadhir dan Bani Quraizah dari bumi Madinah setelah melanggar Piagam Madinah.
Mereka telah cuba menimbulkan keadaan huru-hara serta memecahbelahkan penduduk
Madinah. Kesannya, penduduk Madinah kini Cuma terbatas kepada orang Islam sahaja.

Cekal :
o Baginda juga seorang yang cekal. Walaupun menerima tentangan hebat seawal usaha
penyebaran Islam di Makkah, namun baginda tetap meneruskan dakwah Islamiyah walaupun
terpaksa berhijrah ke tempat lain.
o Contoh, baginda tetap tabah menghadapi tentangan walaupun penentang itu datangnya
daripada ahli keluarga terdekat seperti Abu Lahab yang merupakan bapa saudara baginda.
Pelbagai cara digunakan oleh Quraisy untuk menunjukkan protes mereka namun usaha mereka
itu menemui kegagalan dan akhirnya Nabi Muhammad s.a.w. berjaya membina sebuah negara
Islam Madinah yang mampu menyaingi kota Makkah dari aspek ekonomi yang ketika itu dipegang
oleh kaum Yahudi.

Berakhlak Mulia :
o Nabi Muhammad s.a.w. juga seorang yang berakhlak mulia. Akhlak mulia mampu menarik
hati tidak kira kawan ataupun lawan. Dalam aspek kekeluargaan, baginda merupakan ketua
keluarga yang patut dicontohi ekoran sifat pengasih dan penyayang.
o Contohnya, baginda sering membantu isteri memasak, menampal pakaian yang koyak,
melayan anak-anak serta membersihkan rumah. Orang Arab Quraisy menggelarkan baginda ‘al-
Amin’ kerana segala perkataan dan perbuatan baginda sentiasa dipercayai. Baginda juga
seorang pemaaf seperti memaafkan Saidina Umar al Khattab yang pernah menjadi musuh ketat
Islam malah pernah cuba membunuh baginda. Akhlak baginda dapat mempersaudarakan
masyarakat Arab yang berpecah-belah. Baginda juga memperkenalkan etika peperangan yg dpt
menarik hati pihak kawan dan lawan.

Berakidah :
o Nilai kepimpinan Nabi Muhammad SAW berteraskan akidah dan tauhid. Baginda menyeru
manusia supaya beriman kepada Allah dan mematuhi syariatnya. Selagi manusia melakukan
suruhannya-Nya, maka mereka akan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
o Buktinya, dalam usaha menegakkan Islam, Nabi Muhammad SAW menanam semangat jihad.
Keimananan mereka membawa kejayaan dalam medan peperangan, Orang Islam di bawah
pimpinan Nabi Muhammad SAW berjaya mengalahkan musuh-musuh Islam. Nabi Muhammad
SAW membina kekuatan orang Islam berlandaskan akidah, tauhid dan berpaksi kepada al-Quran
dan sunah.

Akal dan Ilmu Pengetahun :


o Imu pengetahuan yg ada pd NM SAW membantu baginda membuat keputusan yg bijak.
Kepimpinan baginda berdasarkan wahyu Allah. Akal yg dikurniakan oleh Allah mendorong
manusia berfikir secara rasional dan ilmu pengetahuan membantu manusia membuat keputusan
dgn bijak.

Kepahlawanan :
o Memiliki sifat kepahlawanan dlm ekspedisi peperanga
o Menjamin keselamatan nyawa dan harta benda penduduk.
o Berjaya membuka semula kota Makkah tanpa pertumpahan darah

Toleransi :
o Sedia memaafkan orang Quraisy
o Memperkenalkan etika perang
o Mengamalkan prinsip syura

Kesimpulan :
o Ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki Nabi Muhammad s.a.w. telah diimplementasi dalam dasar-
dasar negara. Sebagai seorang pemimpin, baginda amat dihormati sehinggakan baginda
dianggap seorang negarawan yang ulung.

Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW


Oleh-AHMAD BIN YAAKOB
1.Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW.
Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bermula selepas kebangkitan baginda sebagai
rasul.
Sifat terpuji Nabi Muhammad SAW. 4.1 Ciri-ciri Kepemimpinan Nabi Muhammad
s.a.w
Kepemimpinan Nabi Muhammad s.a.w sebenarnya telah terserlah sewaktu baginda
berada di Makkah lagi, dan ianya terbukti apabila Nabi Muhammad s.a.w
menonjolkan kebijaksanaannya menyelesaikan pertikaian tentang peletakan Hajar al-
Aswad yang menjadi rebutan dalam kalangan pemimpin Makkah.
  Penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w ke Madinah mengesahkan kedudukan baginda
sebagai pemimpin tertinggi negara Islam Madinah, dan ianya diiktiraf oleh orang-
orang Islam dan bukan Islam melalui penggubalan Piagam Madinah.[1]
Sifat terpuji Nabi sebagai pemimpin umat.
1.Siddiq –benar dalam tutur kata dan tingkah laku. Para nabi dan rasul mempunyai
sifat siddiq iaitu membawa kebenaran.
2.Amanah-Ertinya para nabi dan rasul wajib menunaikan amanah yang
dipetanggungjawab kepadanya sekalipun harus ditebus dengan jiwa raganya.Sifat
amanah Rasulullah lengkap dan sempurna.Keluhuran budi pekertinya ialah
penyumbang terbesar kepada penyebaran risalah Allah. Baginda telah menyampaikan
risalah  itu kepada manusia dengan sebaik-baiknya.Bangsa Arab telah mengenali sifat
amanah Rasulullah SAW sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul. Mereka
menggelari Rasulullah dengan gelaan al-Amin, iaitu orang yang dipercayai.
3.Tabligh- Tabligh ertinya menyampaikan. Para rasul wajib menyampaikan wahyu
daripada Allah kepada seluruh manusia tanpa disembunyikan walau satu pun. Mereka
tetap menyampaikan walaupun menghadapi kezaliman dan kekejaman
manusia.Demikian juga Nabi Muhammad SAW yang diperintah supaya
menyampaikan perintah Allah kepada umat manusia.Baginda sentiasa menyampaikan
segala ajaran, peringatan, hukum-hakam, berita gembiran dan berita buruk kepada
seluruh umatnya. Ekorannya Islam tersebar luas ke setiap pelosok benua dengan
cepat.
4.Fatanah
Fatanah ertinya kecerdikan, kepintaran atau kebijaksanaan. Setiap Rasul yang dipilih
oleh Allah SWT wajib bersifat fatonah, malah secara lua biasa dalam memahami
ajaan Allah SWT. Rasulullah menyampaikan ajaran Allah dengan menghadapi
perbahasan dan perbincangan yang sengit dengan musuh-musuh baginda. Hal ini
terbukti bahawa baginda seorang yang bijak dan dapa memberi hujjah yang kuat serta
tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Sehinggalah kata-kata baginda
,hadis menjadi hujah yang kuat dalam setiap keputusan.[2]           
Teras kepimpinan Nabi Muhammad SAW ialah wahyu Allah SWT
Ciri-ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW SAW
1.ADIL
Menyelesaikan pertikaian mengenai peletakan Hajar al-Aswad.
. Membela atau menghapuskan diskriminasi terhadap kaum wanita termasuk
menghapuskan amalan membunuh bayi perempuan.
. Memperkenalkan sistem ekonomi yang menghapuskan segala bentuk penindasan.
. Menghapuskan semangat  asabiyyah dan amalan diskriminasi antara kabilah.
2.BERANI
Mengetuai setiap kali ekspedisi peperangan.Umpamanya, dalam Perang Badar,
Perang Uhud,
Perang Khandak dan Perang Tabuk.
Menanamkan semangat jihad dalam kalangan pejuang Islam meskipun mempunyai
bilangan tentera yang sedikit berbanding dengan musuh. Contohnya, ketika Perang
Badar dan Perang Khandak.
3.BIJAK
Merencana strategi peperangan bagi mengatasi ancaman musuh. Contohnya,
menggunakan taktik menguasai tempat strategik dalam Perang Badar dan strategi
bertahan dalam Perang Khandak.
4.BERPANDANGAN JAUH
Menerima syarat-syarat yang terkandung dalam Peranjian Hudaibiyah; bersetuju
dengan menghantar semula orang-orang Makkah berhijrah tanpa kebenaran wali
mereka. Tindakan tersebut merupakan strategi dakwah Nabi Muhammad s.a.w.
5.TEGAS.
Menjatuhkan hukuman yang sewajarnya terhadap kaum Yahudi yang mengkhianati
Piagam Madinah. Bani Qainuqa' diusir kerana memperlekehkan kemenangan tentera
Islam dalam Perang Badar dan bertindak menjatuhkan maruah seorang wanita Islam.
Bani Nadhir diusir kerana merancang membunuh Nabi Muhammad s.a.w.Bani
Quraizah diusir disebabkan bersekongkol dengan tentera Ahzab.
6.MAHIR BERPOLITIK-BIJAK BERSIASAH
Merencana proses Hijrah; dimulai dengan memeterai Perjanjian Aqabah I dan II bagi
menanam "benih" Islam di Madinah agar memudahkan baginda berhijrah kelak.
Menggubal Piagam Madinah; bersumberkan wahyu dan norma-norma masyarakat
yang tidak bertentangan dengan syarak. 47 fasal yang terkandung dalam Piagam
Madinah dipersetujui oleh masyarakat Madinah tanpa mengira agama.
Mengasaskan hubungan diplomatik dengan negara lain, bukan sahaja dapat
mengukuhkan negara Islam bahkan melalui penghantaran utusan ia dapat
menyebarkan agama Islam dengan lebih luas sama ada dalam atau luar Semenanjung
Tanah Arab.
7.CEKAL/GIGIH/SABAR
Meskipun menghadapi cabaran hebat daripada kaum Quraisy di Makkah, baginda
tetap tegar
mempertahankan akidah Islam walaupun menghadapi cabaran serta halangan sama
ada dalam bentuk fizikal, psikologi mahupun kewangan.
. Tidak berputus asa walaupun misi dakwah di Ta'if menemui kebuntuan. Kesabaran
baginda
meninggalkan impak positif apabila wakil kaum Aus dan Khazraj menemui baginda
untuk menyatakan pengislaman, memeterai Perjanjian Aqabah dan menjemput
baginda berhijrah ke Madinah.
8.TOLERANSI.
. Sedia memaafkan golongan Quraisy yang selama ini mengkhianati perjuangan
Islam. Buktinya, tawanan Perang Badar tidak dijatuhkan hukuman bunuh,sebaliknya
baginda menetapkan supaya mengajar kanak-kanak Islam membaca dan menulis
sehingga pandai sebagai syarat untuk menebus diri.
. Memperkenalkan etika peperangan; bukan sekadar menggambarkan sikap tentera
Islam yang berdisiplin malah menolak tanggapan, bahawa tentera Islam berperang
berdasarkan dendam dan mementingkan habuan dunia.
. Mengamalkan musyawarah dalam pemerintahan; mengelak rasa tidak puas hati
dalam kalangan warga Madinah.
KESIMPULAN
Ciri-ciri kepemimpinan yang ada tersebutlah yang menyebabkan Nabi Muhammad
s.a.w dianggap oleh sejarawan Islam sebagai negarawan yang unggul. Fakta ini
diserlahkan dengan kejayaan Nabi Muhammad s.a.w sebagai pemimpin politik,
pemimpin masyarakat, perancang ekonomi, panglima tentera, ketua hakim yang adil,
role model dalam pembentukan institusi keluarga Islam, pemimpin agama dan
penaung kegiatan keilmuan.[3]

Anda mungkin juga menyukai