Anda di halaman 1dari 4

KAWAD ASAS PPIM

ARAHAN KAWAD (Menjadikan 3 Barisan)


1. Puteri masuk baris.
2. Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan, paras.
3. Nombor (Orang paling kanan akan membilang dahulu dan diikuti
oleh ahli-ahli yang lain).
4. Nombor ganjil / genap angkat tangan
5. Orang paling kanan sekali diam, nombor ganjil satu langkah ke
depan, genap satu langkah ke belakang, depan dan belakang gerak
6. Barisan depan pusing ke kanan, belakang pusing ke kiri, kanan
dan kiri pusing.
7. Jadikan 3 barisan dari kiri cepat jalan
8. Ke kanan lurus
9. Pandang depan

ARAHAN KAWAD ASAS


1. Senang diri
2. Rehatkan diri
3. Baris
4. Baris…sedia
5. Ke kanan…lurus
6. Pandang depan

ARAHAN KAWAD STATIK


1. Bergerak ke kiri, kiri pusing
2. Bergerak ke kanan, belakang pusing
3. Menghadap ke belakang, kanan pusing
4. Menghadap ke hadapan, belakang pusing
5. Senang diri
6. Baris sedia
KAWAD ASAS PPIM

ARAHAN KAWAD (Menjadikan 3 Barisan)


1. Puteri masuk baris.
2. Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan, paras.
3. Nombor (Orang paling kanan akan membilang dahulu dan diikuti
oleh ahli-ahli yang lain).
4. Nombor ganjil / genap angkat tangan
5. Orang paling kanan sekali diam, nombor ganjil satu langkah ke
depan, genap satu langkah ke belakang, depan dan belakang gerak
6. Barisan depan pusing ke kanan, belakang pusing ke kiri, kanan
dan kiri pusing.
7. Jadikan 3 barisan dari kiri cepat jalan
8. Ke kanan lurus
9. Pandang depan

ARAHAN KAWAD ASAS


1. Senang diri
2. Rehatkan diri
3. Baris
4. Baris…sedia
5. Ke kanan…lurus
6. Pandang depan

ARAHAN KAWAD STATIK


1. Bergerak ke kiri, kiri pusing
2. Bergerak ke kanan, belakang pusing
3. Menghadap ke belakang, kanan pusing
4. Menghadap ke hadapan, belakang pusing
5. Senang diri
6. Baris sedia
KAWAD ASAS PPIM

ARAHAN KAWAD (Menjadikan 3 Barisan)


1. Puteri masuk baris.
2. Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan, paras.
3. Nombor (Orang paling kanan akan membilang dahulu dan diikuti
oleh ahli-ahli yang lain).
4. Nombor ganjil / genap angkat tangan
5. Orang paling kanan sekali diam, nombor ganjil satu langkah ke
depan, genap satu langkah ke belakang, depan dan belakang gerak
6. Barisan depan pusing ke kanan, belakang pusing ke kiri, kanan
dan kiri pusing.
7. Jadikan 3 barisan dari kiri cepat jalan
8. Ke kanan lurus
9. Pandang depan

ARAHAN KAWAD ASAS


1. Senang diri
2. Rehatkan diri
3. Baris
4. Baris…sedia
5. Ke kanan…lurus
6. Pandang depan

ARAHAN KAWAD STATIK


1. Bergerak ke kiri, kiri pusing
2. Bergerak ke kanan, belakang pusing
3. Menghadap ke belakang, kanan pusing
4. Menghadap ke hadapan, belakang pusing
5. Senang diri
6. Baris sedia
KAWAD ASAS PPIM

ARAHAN KAWAD (Menjadikan 3 Barisan)


1. Puteri masuk baris.
2. Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan, paras.
3. Nombor (Orang paling kanan akan membilang dahulu dan diikuti
oleh ahli-ahli yang lain).
4. Nombor ganjil / genap angkat tangan
5. Orang paling kanan sekali diam, nombor ganjil satu langkah ke
depan, genap satu langkah ke belakang, depan dan belakang gerak
6. Barisan depan pusing ke kanan, belakang pusing ke kiri, kanan
dan kiri pusing.
7. Jadikan 3 barisan dari kiri cepat jalan
8. Ke kanan lurus
9. Pandang depan

ARAHAN KAWAD ASAS


1. Senang diri
2. Rehatkan diri
3. Baris
4. Baris…sedia
5. Ke kanan…lurus
6. Pandang depan

ARAHAN KAWAD STATIK


1. Bergerak ke kiri, kiri pusing
2. Bergerak ke kanan, belakang pusing
3. Menghadap ke belakang, kanan pusing
4. Menghadap ke hadapan, belakang pusing
5. Senang diri
6. Baris sedia