Anda di halaman 1dari 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BORANG PENILAIAN TUGASAN INDIVIDU

PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2020

NAMA SEKOLAH SEKOLAH SENI MALAYSIA PERAK KOD SEKOLAH AEA4087

NAMA CALON CHEMPAKA WAHYU BINTI HASZEREEN

ANGKA GILIRAN CALON AE086 A021 NO. KAD PENGENALAN 30115070728

MATA PELAJARAN SENI TARI KOD KERTAS 2631

BIL PERKARA ULASAN BAND

1 LAPORAN KAJIAN lengkap, kemas menepati format dan tepati masa. 6

2 KREATIVITI berupaya menghasilkan karya koreografi tari yang sangat bagus 6

3 KEMAHIRAN AMALI dapat membawa tarian dengan cekap dan tepat 6

4 ULASAN RAKAN menggunakan bahasa seni dalam ulasan persembahan. 6

5 SAHSIAH seorang pelajar yang tidak mempunyai rekod displin. 6