Anda di halaman 1dari 2

MINGGU KEEMPAT (4)

TARIKH : 18 Februari 2011

HARI : Jumaat

1. Masalah

Pada minggu ini, saya mengalami masalah ketidakhadiran murid yang


kadangkala sakit dan mempunyai hal yang tertentu disamping ketiadaan murid yang
harus menjalani aktiviti terapi yang dijalankan di Hospital Temerloh. Aktiviti terapi yang
dijalankan tidak dapat diubah kerana tarikh dan waktu yang telah ditetapkan oleh pihak
hospital terlebih dahulu. Terapi yang dijalankan biasanya memakan masa yang agak
lama dan menyebabkan murid tidak dapat belajar dikelas pada hari tersebut. Hal ini
menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang tidak dapat
dijalankan. Justeru menyebabkan saya terpaksa menunda pengajaran dan
pembelajaran yang dirancang kepada hari berikutnya.

2. Analisis

Masalah ini timbul kerana aktiviti terapi merupakan sebahagian daripada aktiviti
tahunan yang telah dirancang oleh pihak sekolah bagi setiap murid Pendidikan Khas.
Terapi yang dijalankan biasanya di lakukan pada hari Khamis setiap 2minggu sekali.
Dan aktiviti ini telah bermula pada awal bulan Februari dimana murid yang terlibat akan
dibawa ke Hospital Temerloh bersama guru yang bertugas. Hal ini menyebabkan
sekiranya ramai murid yang terlibat dengan aktiviti terapi tersebut, proses pengajaran
dan pembelajaran yang dirancang terpaksa ditunda pada hari yang lain.

4. Tempoh Masa

Biarpun aktiviti terapi ini dijalankan sekali sahaja dalam sebulan dan murid yang dipilih
sahaja akan terlibat, saya akan memastikan sekiranya murid saya tidak terlibat, setiap
pengajaran dan pembelajaran yang dirancang akan dapat dilaksanakan dengan sebaik
mungkin.
5. Penilaian Kejayaan

Biarpun aktiviti terapi ini sedikit sebanyak menggangu P&P yang dirancang, saya tidak
akan cepat patah semangat dalam membimbing mereka. Ini kerana aktiviti terapi yang
dijalankan sebenarnya membantu perkembangan fizikal dan mental mereka. Saya akan
sentiasa berusaha dengan meminta bimbingan, rujukan dan pandangan daripada guru
pembimbing, rakan sekerja, supaya saya sentiasa boleh meningkatkan kemahiran saya
untuk mendidik.

6. Tindakan Susulan

Saya akan cuba lebih peka dalam sebarang perubahan yang dilaksanakan sama ada
dalam proses aktiviti kurikulum mahupun ko-kurikulum untuk menjamin pengajaran dan
pembelajaran yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.

Anda mungkin juga menyukai