Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR NILAI PENGETAHUAN

TAHUN PELAJARAN 2020/2021


KELAS : 7.1 KKM : 75
MATA PELAJARAN : TIK SEMESTER : GANJIL

PENILAIAN HARIAN PENUGASAN NA-


No Nama JLH R.T 60% JLH R.T 40% PTS PAS NILAI RAPOR
PH1 PH2 PH3 PH4 P.1 P.2 P.3 HARIAN

1 ALISSA RAMADHANI 70 78 80 1 2 3 80 90 90 4 5 6 7 80 77 8

2 AMELIA FITTRI YUNITA S 90 80 70 70 75 80 75 79

3 AYUNING DELLASHEVA S 90 80 70 80 80 40 80 80

4 BUNGA THASSA 90 50 60 70 80 100 67 82

LANGKAH-LANGKAH MENGERJAKAN DAFTAR NILAI PENGETAHUAN


1 Jumlah nilai dari penilaian harian rumusnya : = SUM (C8:F8)
2 Rata-rata nilai dari penilaian harian rumusnya : =AVERAGE (C8:F8)
3 Nilai 60% dari penilaian harian : =H8*60%
4 Jumlah nilai dari penugasan rumusnya : = SUM (J8:L8)
5 Rata-rata nilai dari penugasan rumusnya : = AVERAGE (J8:L8)
6 Nilai 40% dari penugasan : =M8*40%
7 Untuk NA-HARIAN: = I8+O8
8 UNTUK NILAI RAPOR : =(P8*2)+Q8+R8/4

PENILAIAN HARIAN PENUGASAN NA-


No Nama JLH R.T 60% JLH R.T 40% PTS PAS NILAI RAPOR
PH1 PH2 PH3 PH4 P.1 P.2 P.3 HARIAN

1 ALISSA RAMADHANI 70 78 80 228 76 45.6 80 90 90 260 86.7 34.7 80 80 77 99

2 AMELIA FITTRI YUNITA S 90 80 70 70 75 80 75 79

3 AYUNING DELLASHEVA S 90 80 70 80 80 40 80 80
4 BUNGA THASSA 90 50 60 70 80 100 67 82
TOKO BUKU MURAH BATANG HARI

NAMA PEMBELI HARGA/PCS DISKON>4PCS DISKON TAMBAHAN

BADU Rp 30,000 15% 10%

UPIK Rp 30,000 15% 10%


JUMLAH BELI TOTAL BAYAR