Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN

SAINS
TAHUN 3
2021
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN
MINGGU CUTI
PERSEKOLAHAN
1 Januari – 3 Januari
2021

MINGGU
4 Januari – 10 Januari
2021

MINGGU
11 Januari – 17 Januari
2021

MINGGU 1 1.1 Murid boleh


Kemahiran
18 Januari – 24 Januari 1.1.1 Memerhati
Proses Sains
2021

MINGGU 2 Murid boleh:


1.1.2 Mengelas
25 Januari – 31 Januari

MINGGU 3 Murid boleh:


1.1.3 Mengukur dan menggunakan
1 Februari – 7 Februari nombor
2021

MINGGU 4 Murid boleh:


1.1.4 Membuat inferens
8 Februari – 14
Februari 2021

MINGGU 5 Murid boleh:


1.1.5 Meramal
15 Februari – 21 1.1.6 Berkomunikasi
Februari 2021

MINGGU 6 1.2 Kemahiran Murid boleh:


Manipulatif 1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan
22 Februari – 28
Februari 2021 peralatan dan bahan sains dengan
betul.
1.2.2 Mengendalikan spesimen dengan
betul dan cermat
MINGGU 7 1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan
bahan sains dengan betul.
1 Mac – 7 Mac 2021 1.2.4 Membersihkan peralatan sains
dengan cara yang betul.
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan
sains dengan betul dan selamat.
MINGGU 8 2.1 Peraturan Murid boleh:
Bilik Sains 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains.
8 Mac – 14 Mac 2021

MINGGU 9 3.1 Gigi Murid boleh:


3.1.1 Memerihalkan jenis gigi dan
15 Mac – 21 Mac 2021 fungsinya.
3.1.2 Melabelkan struktur gigi.
MINGGU 10 3.1.3 Membanding dan membezakan set
gigi susu dan set gigi kekal.
22 Mac – 28 Mac 2021 3.1.4 Menghubung kait penjagaan
kesihatan gigi dengan struktur gigi.
3.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang
gigi melalui lakaran,TMK, penulisan atau
lisan secara kreatif.
MINGGU CUTI
29 Mac – 4 April 2021 PERTENGAHAN
PENGGAL 1

MINGGU 11 3.2 Kelas 3.2.1 Memberi contoh makanan bagi


setiap kelas makanan.
5 April – 11 April Makanan 3.2.2 Mengitlak kepentingan makanan
2021 mengikut kelasnya kepada tubuh manusia.

MINGGU 12 3.2.3 Menjelas dengan contoh makanan


seimbang berdasarkan piramid
12 April – 18 April makanan.
2021 3.2.4 Menaakul kesan pengambilan
makanan yangtidak seimbang.
3.2.5 Menjelaskan pemerhatian tentang
kelas makanan menerusi lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara kreatif.
MINGGU 13 3.3 Pencernaan Murid boleh:
3.3.1 Memerihalkan proses pencernaan.
19 April – 25 April 3.3.2 Membuat urutan aliran makanan
2021 semasapencernaan.

MINGGU 14 3.3.3 Merumus tentang makanan


tercerna yang tidak diperlukan oleh
26 April – 2 Mei 2021 badan.
3.3.4 Menjelaskan pemerhatian
tentang pencernaan menerusi lakaran,
TMK, penulisan atau lisan secara
kreatif.
MINGGU 15 4.1 Tabiat 4.1.1 Mengelas haiwan mengikut
Pemakanan tabiat pemakanan.
3 Mei – 9 Mei 2021 4.1.2 Menjelaskan dengan contohtabiat
pemakanan haiwanherbivor, karnivor dan
omnivor.
MINGGU 16 4.1.3 Membuat inferens tentangkumpulan
haiwan berdasarkan tabiat pemakanan.
10 Mei – 16 Mei 2021

MINGGU 17 4.1.4 Membanding dan membezakan


kegigian haiwan herbivor, karnivor,
17 Mei – 23 Mei 2021 dan omnivor.
4.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang
tabiat pemakanan haiwan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
MINGGU 18 5.1 Pembiakan 5.1.1 Memberi contoh tumbuhan bagi
Tumbuhan setiap cara pembiakan.
24 Mei – 30 Mei 2021 5.1.2 Menaakul kepentinganpembiakan
tumbuhan kepadahidupan.
MINGGU CUTI
PERTENGAHAN
31 Mei – 6 Jun 2021 TAHUN

MINGGU CUTI
PERTENGAHAN
7 Jun – 13 Jun 2021 TAHUN

MINGGU 19 5.1.3 Mengitlak satu tumbuhanboleh


membiak melalui pelbagai cara dengan
14 Jun – 20 Jun 2021 menjalankan projek.
5.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang
pembiakan tumbuhan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan secara kreatif.
MINGGU 20 6.1 Pengukuran 6.1.1 Menyatakan unit yang digunakan
luas dan isi padu. untuk mengukur luas dan isi padu.
21 Jun – 27 Jun 2021 6.1.2 Mengukur luas permukaan sekata
menggunakan petak yang berukuran 1cm
x 1cm
MINGGU 21 6.1.3 Menyelesaikan masalahuntuk
menganggar luas permukaan yang tidak
28 Jun – 4 Julai 2021 sekata.

MINGGU 22 6.1.4 Mengukur isi padu kotak lohong


dengan menggunakan kubus yang berukuran
5 Julai – 11 Julai 2021 1cm x 1cm x 1cm.
MINGGU 23 6.1.5 Mengukur isi padu cecair
menggunakan alat dan teknik yang betul.
12 Julai – 18 Julai
2021

MINGGU CUTI
19 Julai – 25 Julai PERTENGAHAN
2021 PENGGAL 2

MINGGU 24 6.1.6 Menyelesaikan masalah untuk


menentukan isi padu pepejal tidak sekata
26 Julai – 1 Ogos 2021 melaluikaedah sesaran air.

MINGGU 25 7.1 Objek atau 7.1.1 Membuat inferens tentang objek atau
bahan yang lebih bahan yang timbul dan objek atau bahan
2 Ogos – 8 Ogos 2021 tumpat atau yang tenggelam dengan menjalankan
kurang tumpat aktiviti.
daripada air.

MINGGU 26 7.1.2 Menghubung kait objek atau bahan


yang timbul dan objek atau bahan yang
9 Ogos – 15 Ogos tenggelam dengan ketumpatan.
2021

MINGGU 27 7.1.3 Menyelesaikan masalahbagi


mengenal pasti kaedahuntuk menjadikan
16 Ogos – 22 Ogos air lebih tumpat.
2021 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang
objek atau bahan yang lebih tumpat dan
kurang tumpat daripada air melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan
secara kreatif.
MINGGU 28 8.1 Asid dan Murid boleh:
alkali 8.1.1
23 Ogos – 29 Ogos Menguji bahan yang berasid, beralkali
2021 dan neutral dari segi perubahan warna
kertas litmus dengan menjalankan
penyiasatan.
MINGGU 29 8.1.2 Mengitlak bahan yang berasid,
beralkali dan neutral dari aspek rasa dan
30 Ogos – 5 September sentuhan dengan menguji beberapa
2021 contoh bahan.

MINGGU 30 8.1.3 Meneroka bahan lain yang boleh


menguji bahan berasid, beralkali dan
6 September – 12 neutral.
September 2021 8.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang
asid dan alkali melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara kreatif.
MINGGU CUTI
13 September – 19 PERTENGAHAN
September 2021 PENGGAL 2

MINGGU 31 9.1 Sistem Murid boleh:


Suria 9.1.1 Menyenaraikan ahli dalam Sistem
20 September – 26 Suria melalui pemerhatian menerusi
September 2021 pelbagai media.

MINGGU 32 9.1.2 Mengitlak suhu planet berdasarkan


urutan dalam Sistem Suria
27 September – 3
Oktober 2021

MINGGU 33 9.1.3 Memerihalkan planet beredar


mengelilingi Matahari mengikut orbit.
4 Oktober – 10
Oktober 2021

MINGGU 34 9.1.4 Menghubung kait kedudukan planet


dari Matahari dengan masa planet
11 Oktober – 17 beredar mengelilingi Matahari.
Oktober 2021 9.1.5 Menjelaskan pemerhatian
tentang sistem suria melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif
MINGGU 35 10.1 Takal Murid boleh:
10.1.1 Menyatakan maksud dan
18 Oktober– 24 kegunaan takal.
Oktober 2021

MINGGU 36 10.1.2 Memerihalkan cara takal


tetap berfungsi dengan
25 Oktober– 31 menggunakan model.
Oktober 2021

MINGGU 37 10.1.3 Memberi contoh aplikasi


takal dalam kehidupan.
1 November – 7
November 2021

MINGGU 38 10.1.4 Mereka cipta model takal


yang berfungsi.
8 November – 14 10.1.5 Menjelaskan pemerhatian tentang
November 2021 takal melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan secara kreatif.
MINGGU 39
15 November – 21
November 2021
MINGGU 40
22 November – 26
November 2021

MINGGU 41
29 NOVEMBER – 2
DISEMBER 2021

MINGGU 42
6 DISEMBER -10
DISEMBER 2021