Anda di halaman 1dari 3

Logo

sekolah_________________________________________________________________
_______

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami :
Tarikh : 14 Februari 2019

Ibubapa/penjaga murid Tahun 6 2019

Tuan,

MAKLUMAN KELAS TAMBAHAN TAHUN 4, 5 DAN 6 PADA SETIAP PAGI

Perkara di atas adalah dirujuk.

02.Pihak sekolah dengan ini ingin memaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan kelas
tambahan pada setiap awal pagi. Diminta pihak ibubapa dapat memastikan kehadiran murid di
bawah jagaan datang seawal 6:20 pagi agar kelas tambahan ini dapat dilaksanakan.

03. Kerjasama dan komitmen tuan dalam perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

(guru besar)

Sk - fail

______________________________________________________________________________
Motto sekolah