Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

38 Rabu 5 SAINS

TEMA: BUMI DAN ANGKASA UNIT: 9.0 FASA BULAN DAN BURUJ

TAJUK CAHAYA BULAN BULAN BERPUTAR, BULAN BEREDAR


STANDARD
9.1 Fasa Bulan
KANDUNGAN
9.1.1 Menyatakan Bulan tidak mengeluarkan cahaya tetapi memantulkan cahaya Matahari.
STANDARD 9.1.2 Memerihalkan Bulan berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Bumi dari aspek
PEMBELAJARAN arah dan tempoh dengan menjalankan simulasi.

Pada akhir Pdpc murid akan dapat,


OBJEKTIF Memerihalkan Bulan berputar pada paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Bumi dari aspek arah
PEMBELAJARAN dan tempoh dengan menjalankan simulasi.

KRITERIA KEJAYAAN Murid Berjaya membuat simulasi bulan berputar pada paksinya
Pengenalan:
1. Murid membaca dan memahami dialog dalam buku teks.
Aktiviti:
2. Murid diterangkan tentang tajuk hari ini.
3. Murid diberikan penerangan berkenaan putaran dan peredaran bulan.
AKTIVITI PDPC 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan aktiviti ria.
5. Murid menyediakan alat dan bahan yang diperlukan.
6. Murid menjalankan aktiviti berpandungkan langkah-langkah yang diberikan. (KBAT)(PAK21)
7. Murid melakukan simulasi bulan berputar pada paksinya. (PBD)
Penutup:
8. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Projek (Project) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan
Mengelaskan Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor Mentafsir data
KPS
Membuat inferens Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen /
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 191
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Nyatakan) Simulasi


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

38 Khamis 5 SAINS

TEMA: BUMI DAN ANGKASA UNIT: 9.0 FASA BULAN DAN BURUJ

TAJUK FASA BULAN TAKWIM QAMARI


STANDARD
9.1 Fasa Bulan
KANDUNGAN
9.1.3 Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa Bulan dalam satu edaran lengkap
STANDARD mengikut takwim Qamari.
PEMBELAJARAN 9.1.4 Menjelaskan pemerhatian tentang fasa bulan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif

Pada akhir Pdpc murid akan dapat,


Menggunakan perhubungan ruang dan masa untuk menggambarkan fasa Bulan dalam satu edaran lengkap
OBJEKTIF
mengikut takwim Qamari.
PEMBELAJARAN
Menjelaskan pemerhatian tentang fasa bulan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif

KRITERIA KEJAYAAN Murid Berjaya membuat simulasi fasa bulan


Pengenalan:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu berkenaan putaran dan peredaran bulan.
Aktiviti:
2. Murid diterangkan tentang tajuk hari ini.
3. Murid diberikan penerangan tentang fasa bulan dan takwim Qamari.
AKTIVITI PDPC 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk menjalankan aktiviti mari uji.
5. Murid menyediakan alat dan bahan yang diperlukan.
6. Murid menjalankan aktiviti berpandungkan langkah-langkah yang diberikan. (KBAT)(PAK21)
7. Murid melakukan simulasi fasa bulan. (PBD)
Penutup:
8. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Projek (Project) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan
Mengelaskan Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor Mentafsir data
KPS
Membuat inferens Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen /
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 204-207
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Nyatakan) Simulasi


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai