Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

33 Rabu 5 SAINS

TEMA: SAINS BAHAN UNIT: 7.0 PENGARATAN

TAJUK CARA MENCEGAH PENGARATAN KEPENTINGAN PENCEGAHAN PENGARATAN


STANDARD
7.1 Pengaratan Bahan
KANDUNGAN
STANDARD 7.1.4 Memerihalkan cara mencegah pengaratan.
PEMBELAJARAN 7.1.5 Menaakul kepentingan mencegah pengaratan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF Memerihalkan cara mencegah pengaratan.
PEMBELAJARAN Menaakul kepentingan mencegah pengaratan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid Berjaya membincangkan kepentingan pencegahan pengaratan


Pengenalan:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu tentang objek yang berkarat.
Aktiviti:
2. Murid diterangkan tentang tajuk hari ini.
3. Murid diterangkan tentang cara mencegah pengaratan.
AKTIVITI PDPC 4. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
5. Murid membincangkan kepentingan pencegahan pengaratan. (KBAT)
6. Murid mencatat hasil perbincangan dalam peta minda. (PAK21)
7. Murid membentangkan hasil perbincangan kumpulan. (PBD)
Penutup:
8. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Projek (Project) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan
Mengelaskan Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor Mentafsir data
KPS
Membuat inferens Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen /
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 170-172
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Nyatakan) Pembentangan


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

33 Khamis 5 SAINS

TEMA: SAINS BAHAN UNIT: 7.0 PENGARATAN

TAJUK LARUTAN PENGINGKIR KARAT


STANDARD
7.1 Pengaratan Bahan
KANDUNGAN
STANDARD 7.1.4 Memerihalkan cara mencegah pengaratan.
PEMBELAJARAN 7.1.5 Menaakul kepentingan mencegah pengaratan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF Memerihalkan cara mencegah pengaratan.
PEMBELAJARAN Menaakul kepentingan mencegah pengaratan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid Berjaya membincangkan kepentingan pencegahan pengaratan


Pengenalan:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu tentang tentang cara mencegah pengaratan.
Aktiviti:
2. Murid diterangkan tentang larutan pengingkir karat.
3. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.
AKTIVITI PDPC
4. Murid menyediakan alat dan bahan yang diperlukan. (KBAT)
5. Murid melakukan aktiviti mengikut langkah-langkah yang diberi. (PAK21)
6. Murid menjawab soalan asah minda dalam buku latihan. (PBD)
Penutup:
8. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Eksperimen Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan
Mengelaskan Menggunakan perhubungan ruang dan masa
Mengukur dan menggunakan nombor Mentafsir data
KPS
Membuat inferens Mendefinisi secara operasi
Mengawal pemboleh ubah Mengeksperimen /
Membuat hipotesis Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 174-176
KBAT/EMK/NILAI Menganalis Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Buku Latihan


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai