Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

36 Rabu 4 SAINS

TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT: 10.0 MESIN

TAJUK: MESIN
STANDARD
10.2 Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks
KANDUNGAN
STANDARD
10.2.2 Menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,


PEMBELAJARAN 1. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas.
KRITERIA
Murid berjaya menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas.
KEJAYAAN
1. Murid melihat gambar dan memberikan pandangan mereka terhadap situasi dalam buku teks
halaman 177-178. (KBAT)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
AKTIVITI PDPC 3. Murid diterangkan tentang bagaimana mesin ringkas menyelesaikan masalah dalam kehidupan.
4. Murid membuat Aktiviti Ria ‘ Mesin Penyelesai Masalah’ secara berkumpulan. (PAK21)
5. Murid membentangkan hasil perbincangan di dalam kelas. (PBD)
6. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi)

Memerhati / Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 177-179 alat dan bahan seperti dalam halaman 179.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Sains dan Teknologi Bekerjasama

TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Pembentangan)

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

36 Rabu 4 SAINS

TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT: 10.0 MESIN

TAJUK: MESIN
STANDARD
10.2 Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks
KANDUNGAN
STANDARD
10.2.2 Menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,


PEMBELAJARAN 1. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas.
KRITERIA
Murid berjaya menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas.
KEJAYAAN
1. Murid melihat gambar dan memberikan pandangan mereka terhadap situasi dalam buku teks
halaman 178. (KBAT)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid memerhatikan situasi dalam buku teks halaman 178.
AKTIVITI PDPC
4. Murid memberikan cadangan dua atau lebih mesin ringkas yang dapat digunakan untuk
memudahkan kerja mengecat dinding rumah pada bahagian tinggi. (PAK21)
5. Murid membentangkan hasil perbincangan di dalam kelas. (PBD)
6. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi)

Memerhati / Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 178
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Sains dan Teknologi Bekerjasama

TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Pembentangan)

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai