Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

35 Rabu 4 SAINS

TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT: 10.0 MESIN

TAJUK: MESIN
STANDARD
10.2 Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks
KANDUNGAN
STANDARD
10.2.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,


PEMBELAJARAN 1. Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti.
KRITERIA
Murid berjaya menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti.
KEJAYAAN
1. Murid melihat gambar dan memberikan pandangan mereka terhadap situasi dalam buku teks
halaman 174-175. (KBAT)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
AKTIVITI PDPC 3. Murid diterangkan tentang mesin ringkas disekeliling kita.
4. Murid membuat Aktiviti Ria ‘ Mesin Ringkas dan Kegunaannya’ secara berkumpulan. (PAK21)
5. Murid membentangkan hasil perbincangan di dalam kelas. (PBD)
6. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi)

Memerhati / Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 174-176, alat dan bahan seperti dalam halaman 176.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Sains dan Teknologi Bekerjasama

TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Pembentangan)

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

35 Rabu 4 SAINS

TEMA: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI UNIT: 10.0 MESIN

TAJUK: MESIN
STANDARD
10.2 Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks
KANDUNGAN
STANDARD
10.2.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,


PEMBELAJARAN 1. Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti.
KRITERIA
Murid berjaya menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti.
KEJAYAAN
1. Murid mengimbas pelajaran lalu. (KBAT)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid membuat memberikan satu contoh dan membincangkan kegunaan mesin ringkas tersebut
AKTIVITI PDPC
secara berkumpulan. (PAK21)
4. Murid membentangkan hasil perbincangan di dalam kelas. (PBD)
5. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi)

Memerhati / Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 174-176, alat dan bahan seperti dalam halaman 176.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Sains dan Teknologi Bekerjasama

TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Pembentangan)

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai