Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

20 Rabu 4 SAINS

TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 5.0 SIFAT CAHAYA

TAJUK: CAHAYA
STANDARD
5.3 Pembiasan Cahaya
KANDUNGAN
STANDARD
5.3.3 Memerihalkan pembentukan pelangi dengan menjalankan aktiviti.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir Pdpc murid akan dapat,


PEMBELAJARAN 1. Memerihalkan pembentukan pelangi dengan menjalankan aktiviti.
KRITERIA
Murid berjaya menyiasat pembentukan pelangi.
KEJAYAAN
1. Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 102. (KBAT)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid diterangkan tentang pembentukan pelangi.
AKTIVITI PDPC 4. Murid membuat Mari Uji ‘Pembentukan Pelangi’ secara berkumpulan. (PAK21)
5. Murid menjawab soalan diberi dalam kumpulan.
6. Murid menulis semula soalan dan jawapan dalam buku latihan.(PBD)
7. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Eksperimen

Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 102-103, alat dan bahan seperti halaman 103.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Kelestarian alam sekitar Bekerjasama

TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bercerita

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

20 Khamis 4 SAINS

TEMA: SAINS FIZIKAL UNIT: 5.0 SIFAT CAHAYA

TAJUK: CAHAYA
STANDARD
5.3 Pembiasan Cahaya
KANDUNGAN
5.3.1 Menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.
STANDARD
5.3.4 Menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
PEMBELAJARAN
secara kreatif.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan
PEMBELAJARAN
secara kreatif.
KRITERIA Murid berjaya menjelaskan pemerhatian tentang pembiasan cahaya melalui lakaran, TMK, penulisan atau
KEJAYAAN lisan secara kreatif.
1. Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 104. (KBAT)
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid diterangkan tentang kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan.
AKTIVITI PDPC 4. Murid membuat Aktiviti Ria ‘Aplikasi Sifat Cahaya’ secara berkumpulan. (PAK21)
5. Murid mempamerkan hasil kerja di sudut sains dalam makmal/kelas. (PBD)
6. Murid menjawab soalan Uji Minda sebagai kerja rumah.
7. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Eksperimen

Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen /
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 104-110, alat dan bahan seperti halaman 105.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Kelestarian alam sekitar Bekerjasama

TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Bercerita

Kehadiran : ____ / ____


___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai