Anda di halaman 1dari 4

Latihan Kata Nafi Latihan Kata Pembenar

1
Latihan Kata Arah Latihan Kata Bilangan

Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

1 Kakak amat menggemari telur ayam masak ______________.

A semua

B seluruh

C separuh

D sesetengah

2 ________________kawasan lapang di belakang rumah Pak Dollah ditanam

dengan sayur-sayuran.

A Setiap

B Segelintir

C Sebilangan

D Sebahagian

3 Syazwani gemar mengumpulkan _____________jenis setem luar negara.

A berbagai

B pelbagai

C seluruh

D segala

4 ____________ orang penjenayah itu telah berjaya diberkas oleh pihak polis.

A Ketiga

B Tiap-tiap

C Sesetengah

D Kedua-dua
5 Lembu peliharaan Pak Samad ada ______________ekor? 9 ______________tubuhnya terasa lemah ____________kali diserang demam

A beberapa panas.

B keempat A Tiga suku…sekalian

C separuh B Setengah…beberapa

D berapa C Seluruh…sekalian

6 _____________helai kertas melayang apabila Kamariah menghempas fail ke D Seluruh…setiap

atas mejanya. 10 Tuan Zaidi mendermakan ____________ daripada hartanya kepada anak-anak

A Seluruh yatim.

B Ribuan A sebahagian

C Setengah B sesetengah

D Beberapa C beberapa

7 Haji Ahmad akhirnya meninggal dunia setelah_______________menderita D ribuan

penyakit angin ahmar.

A berhari-hari

B berabad-abad

C bertahun-tahun

D berkurun-kurun

8 ________________jenis cenderamata dijual di ______________ gerai itu.

A Pelbagai…setiap

B Berbagai…semua

C Beberapa…segala

D Pelbagai….segala

Anda mungkin juga menyukai