Anda di halaman 1dari 10

ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

SOALAN 1. (A)
ROOM NOISE DETECTOR

Alat Room Voice Detector ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi
kebisingan dalam suatu ruangan tertentu. Alat ini menggunakan OP-Amp yang berfungsi sebagai
penguat differensial suara yang ditangkap oleh microphone dan sebagai penguat non inverting. Dan
dengan Switch dapat mengatur sensitivitas alat ini terhadap kebisingan ruangan dalam dB. LED
berfungsi untuk mengetahui apakah ruangan tertentu adalah ruangan yang bising atau tidak
dalam sensitivitas yang telah diatur.

R1
R9 1 SW1
R2 SW1 C3 + B
R1
OFF
A 2 85dB
R5 -
IC1 + 70dB
R6 2 8 C4
R1 1 5 50dB
R7 7 +
R1 Q1
3
+4 6 IC2
- +
R1
MIC R4
R1 3 B1
R8
0
-
D1
R3 C2

Litar ini adalah berfungsi sebagai alat pengesan bunyi yang akan ditunjukkan oleh
cahaya lampu LED. Mikrofon akan mengesan bunyi yang akan menyalakan lampu LED
nanti. Apabila bunyi dikesan oleh mikrofon, capacitor akan bervariasi. Oleh itu, di output
voltage pada terminal positif akan bergandingan dengan non-inverting terminal sebagai input.
Manakala pada bahagian negative voltage akan memberi feedback. Feedback ini akan
memvariasikan gain IC1 dengan mengalihkan suis ke salah satu resistor kerana 1C1 adalah
bersamaan dengan R9 dibahagi dengan R5 atau R6 atau R7.

Ini akan memberi output kepada input non-inverting IC2. Gain pada peringkat ini
akan ditentukan oleh nilai R10 dibahagi dengan efisiensi resistor oleh R8-R3-ground. Output
ini akan bergandingan dengan base PNP, di mana bekalan kuasa ini ditentukan oleh SW1B.

1
ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Oleh itu, berpandukan intensiti signal di base, arus elektrik bervariasi dan akan menyalakan
LED. Akhir sekali C3 akan power supply noise rejection.

SOALAH 1 (B)
BINAAN LITAR SIRI- SELARI YANG JUMLAH NILAI RINTANGAN ≈ 14KΩ..

PENGENALAN:
Litar siri kerana cara sambungan
perintang di dalam litar tersebut.Sambungan
sesiri adalah sambungan terhadap perintang
yang disambungkan sederet.dari hujung ke
hujung.
Litar selari merupakan rekabentuk
sambungan selari ia juga adalah sambungan
terhadap perintang yang disambung
bertentangan di antara satu sama lain.
Manakala ;
Litar siri-selari ialah litar binaan gabungan siri selari. Kebanyakan litar elektrik yang
dibina terdiri daripada siri-selari. Kedua-dua formula bagi litar siri dan selari akan digunakan
untuk tujuan pengiraan bagi menentukan nilai arus, voltan dan rintangan jumlah litar. Rajah
di bawah merupakan litar Siri Selari yang dilukis secara skematik dengan nilai rintangan ≈
14KΩ.

R1 10k R2 2k R3 1k
R4 330

R6 222 k

R7 33k

+
Ω ZM1 13.86kohms
R5 560

Gambarajah satu litar siri-selari yang jumlah nilai rintangan ≈ 14KΩ.

2
ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Kiraan bagi nilai rintangan ialah:

Rp1=

= 28.73 kΩ

Rs1 = R4 + R5

= 330 + 560

= 890 Ω

Rp2 =

= 863.26 Ω

Rt = R1 + R2 + R3 + Rp2

= 10k + 2k + 1k + 863.26

= 13.86k Ω

3
ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

SOALAN 1 (C )

RAJAH LITAR BERSEPADU

Pengenalan:

Rajah Litar Bersepadu di atas terdapat IC1 dan IC2. IC1 dan IC2 dikenali
sebagai operational-amplifier (Op-Amp). Operational Amplifier atau di singkat op-
amp merupakan salah satu komponen analog yang popular digunakan dalam berbagai
aplikasi rangkaian elektronik. Aplikasi op-amp popular yang paling sering dibuat
antara lain adalah rangkaian inverter, non-inverter, integrator dan differensiator. Pada
pokok bahasan kali ini akan dipaparkan beberapa aplikasi op-amp yang paling dasar,
dimana rangkaian feedback (umpan balik) negatif memegang peranan penting. Secara
umum, umpanbalik positif akan menghasilkan osilasi sedangkan umpanbalik negatif
menghasilkan penguatan yang dapat terukur

I) DUA JENIS KOMPONEN UTAMA UNTUK MENGHASILKAN OP-AMP.


(Operational amplifier – Op–amp) ialah litar yang mempunyai
a) Perintang
b)Transistor jenis bipolar junction transistos (BJT).

Ia terdiri daripada komponen seperti sama. Ia dapat beroperasi pada frekuensi


antara 0 – 1Mhz. Penguat kendalian mempunyai dua punca masukan iaitu masukan
alikan dan masukan bukan alikan. Tetapi mempunyai satu punca keluaran. Litar

4
ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

dalamannya terdiri daripada penguat kerbedaan gandingan terus yang berbagai


peringkat. Litar dalaman ini terdiri daripada transistor, diod, perintang, kapasitor dan
komponen yang lain dibina di atas satu chip silikon. Keluasannya ialah 5 mm2 dan
ketebalan pula kurang dari 0.5 mm dan dilindungi oleh plastik case.

II) KEGUNAAN OP-AMP DALAM MEREKA BENTUK LITAR.

Rajah Operational amplifier – Op–amp

Kegunaan Op-Amp dalam mereka bentuk litar adalah lebih mudah dan jelas
daripada menentukan element salah satu litar samada amplifier yang digunakan
menyatu atau tertentu. Op-Amp digunakan seolah-olah is adalah ideal differential
gain blocks; di mana ia akan digunakan pada peringkat seterusnya untuk digantikan
sebagai parameter pada had yang boleh diterima oleh setiap op-amp.

Mereka bentuk litar mengikut adalah kuota yang sama bagi semua alat
elektronik. Spesifikasi adalah ditetapkan mengikut apa yang litar kehendaki mengikut
limit tertentu. Dalam mereka bentuk litar asas yang sering dibantu oleh circuit
modeling (biasanya digunakan komputer), op-amp dan komponen elektronik yang lain
dipilih supaya bersesuaian dengan kriteria reka bentuk. Jika kriteria ini tidak ditepati,
litar perlulah diubahsuai. Selepas itu, prototype dibina, diuji, diubah mengikut
sehingga menepati ktiteria dan berubah mengikut fungsi atau pengurangan kos dapat
dilakukan.

5
ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

SOALAN 1 (D )
i. Satu contoh bahan yang digunakan bagi setiap tujuan pemasangan komponen
ini (secara sementara dan secara kekal) adalah :

Papan uji dan

Bredboard.

ii. Kadar Nisbah Kandungan Bahan Timah Pateri

 Timah pateri merupakan bahan penting dalam kerja pematerian


 Bahan pateri yang mencair akan mencantumkan kaki komponen pada bod
litar
 Saiz bahan pateri adalah antara 0.8 mm dan 1.0 mm.
 Bahan pateri mengandungi kandungan timah dan plumbum yang berbeza
seperti berikut :

Walau bagaimanapun Kadar nisbah bahan kandungan timah pateri yang biasa
digunakan dalam kerja pematerian adalah 40 peratus timah dan 60 peratus
plumbum.

6
ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

iii. Hasil lukisan pematerian yang baik dengan labelkan bahagian kaki komponen,
kawasan terminal pematerian (verobod) dan timah pateri.

Rajah: Bahagian pematerian

7
ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Rajah: Cara Pematerian yang baik dan tidak baik

SOALAN 2

Tenaga kuasa elektrik telah menjadi keperluan penting dalam kehidupan harian pada
zaman moden ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang lokasi geografinya
strategik untuk menggunakan tenaga solar bagi menjana kuasa elektrik. Terangkan
sistem penjana kuasa solar berpandukan gambar rajah yang bersesuaian. Nyatakan
kekangan penggunaan sistem penjana kuasa solar untuk menjana tenaga elektrik di
Malaysia.

8
ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Gambarajah sistem penjana kuasa solar

Sistem penjana kuasa solar biasanya berkait rapat dengan sumber alam yang utama
iaitu matahari. Kebiasaanya ia merujuk kepada sistem solar water heater seperti yang
dipasang di bumbung-bumbung rumah manakala solar module biasanya merujuk kepada
sistem solar photovoltaic (PV). Ianya dipanggil module sebab sistem ini adalah modular
boleh dipasang mengikut kapasiti yang dikehendaki samada secara siri atau selari bergantung
dengan konfigurasi sistem. Sistem ini telahpun dipasang di beberapa komuniti pedalaman dan
juga kini sedang dalam proses dipasang di sekolah-sekolah luar bandar di Sabah & Sarawak
yang mana jauh dari grid bekalan elektrik. Pulau-pulau peranginan di Semenanjung Malaysia
juga tidak ketinggalan seperti di Pulau Perhentian (Hibrid Solar+Diesel+ angin) dan Pulau
Kapas.

Bagaimana sistem penjana kuasa solar ini berfungsi? Apabila solar panel menerima
sinaran matahari dan berubah menjadi tenaga, tenaga ini akan dihantar ke alat kawalan
pengecas solar. Alat ini befungsi seperti “volatage regulator” di dalam kereta di mana boleh
mengelakkan bateri daripada telebih cas. Alat ini juga mengelakkan arus elektrik berpatah
balik ke solar panel pada waktu malam ataupun pada cuaca mendung. Selepas itu, tenaga ini
akan dipindahkan ke bateri yang akan menyimpan tenaga. Tenaga ini akan dipindahkan lagi
ke power inverter yang akan yang akan menukarkan 12V tenaga DC kepada tenaga AC.

9
ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Inverter akan menghantar tenaga AC ke panel elektrik supaya dapat digunakan untuk seluruh
rumah.

Namun begitu, terdapat kekangan dalam penggunaan system penjana kuasa solar ini.
Dengan cuaca di Malaysia yang panas dan lembap sepanjang tahun di mana kadang-kadang
hujan atau mendung pada waktu pagi. Oleh itu, penyimpanan awal tenaga elektrik adalah
amat diperlukan. Selain itu, system ini mempunyai limit density tenaga di mana adalah satu
keburukan bagi kebanyakkan rumah yang mengguanakan kuasa elektrik yang besar setiap
hari. Selain itu, solar akan menghasilkan tenaga DC yang akan ditukarkan menjadi tenaga AC
dengan menggunakan inverter bergrid. Penggunaan ini akan menyebabkan kehilangan tenaga
dalam 4 hingga 12 peratus. Penggunaan penjana kuasa solar ini juga adalah terhad kerana ia
adalah mahal dan hanya boleh dipasang di kawasan tertentu sahaja.

Rujukan

Abd. Samad Hj Hanif & Mohd Nazi Hj Mustafa. (1989). Teknologi Elektrik. Kuala Lumpur:
Pustaka Sistem Pelajar Sdn. Bhd.
Backer, J. (1998). Modern Electronic Manuals. Dorset, UK: Wimborne Publishing Ltd.
Understanding Passive Components
Mohd Noh b Sarip, Azman b Mohamed Dum, Md Nasir b Abd. Manan, & Masnin b Kamin.
(2003). Lukisan Kejuruteraan Tingkatan 5. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka. Unit 10 : Lukisan Elektronik
Modul HBLS3203. ASAS ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK. OUM

10