Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Tahun : PISMP Sejarah (Sk)
Tarikh : 11 Julai 2016
Masa : 9.00 pagi – 9.30 pagi (30 minit)
Bilangan Murid : 12 (6 Perempuan, 6 lelaki)
Fokus Pembelajaran : Kemahiran
Tajuk : Kategori Jaring (Badminton)
Standard Kandungan : 2.7 Berkebolehan mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam
kemahiran asas permainan kategori jaring
Fokus Pembelajaran : 2.7.1 Mengenal pasti pelbagai cara untuk menghantar bola ke sasaran

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

Psikomotor: :Melakukan pukulan di depan jaring dengan melepasi net dengan menggunakan teknik yang
betul sekurang-kurangnya 3 daripada 5 percubaan pada jarak 3 meter dari jaring.

Kognitif : Menyatakan teknik bermain di jaring dan yang betul pada lembaran kerja.

Afektif : Menunjukkan kesungguhan dan kerajinan untuk mempelajari kemahiran bersama rakan.

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari kemahiran Servis.


Penerapan nilai : Kerjasama dan kerajinan
Pengabungjalinan : Tunjang kecergasan - Ketangkasan
Kesepaduan : Sains - Daya dan impuls
BSPP : 10 Biji Bulu Tangkis, 4 unit skital, 1 unit wisel dan 3 buah Gelanggang
EMK :
BAHAGIAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN/
ISI PELAJARAN ORGANISASI
/MASA PEMBELAJARAN ALATAN

Permulaan KBAT:
Memanaskan badan
(5 minit) G Murid dapat menilai
Meningkatkan kadar  Guru memastikan semua
murid memakai pakaian sama berkesan
nadi M (K1) M (K2)
Pendidikan Jasmani (PJ), atau tidak aktiviti ini
Permainan “Ibu ayam bertanya tentang kesihatan L P
dan kehadiran murid.
dan Musang.” MM MM TKP:
MM MM - Intrapersonal
 Guru membahagikan - Kinestetik
murid kepada 2 - Kesedaran
MM MM
kumpulan. ruang

 Guru menerangkan
dan mendemonstrasi Alatan:
permainan kecil. Petunjuk :
- 4 unit skital
1. Seorang murid akan G:Guru
menjadi musang yang M:Murid
akan menangkap anak K1:Kumpulan 1 KBAT:
ayam. K2:Kumpulan 2 Dapat menilai
L:Lelaki aktiviti yang
2. Murid-murid yang lain P:Perempuan dijalankan sama
akan menjadi ayam dan berkesan ataupun
seorang ibu ayam. tidak

3. Ibu ayam perlu


mengadang musang
daripada memakan atau
menangkap anak ayam.

4. Ibu ayam boleh CONTOH :


menggunakan tangan,
kaki dan anggota badan 
untuk mengadang

Gambar :

Petunjuk :

 :Musang
>,< :Ibu ayam
M :Anak ayam
BAHAGIAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN/
ISI PELAJARAN ORGANISASI
/MASA PEMBELAJARAN ALATAN

 Regangan  Guru memilih seorang


pelajar untuk mengetuai
aktiviti pemanasan badan.

 Memperkenalkan  Guru menerangkan


tajuk pelajaran
tentang pengajaran hari ini.

 Murid membentuk bulatan


besar dan mengambil jarak
antara rakan
BAHAGIAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN/
ISI PELAJARAN ORGANISASI
/MASA PEMBELAJARAN ALATAN

Perkembanga Gerak kerja kelas  Guru menunjukkan  Murid membuat 2 barisan KBAT
n  Kemahiran kemahiran bermain di barisan panjang dan Meneliti bahagian
bermain di jaring jaring dengan pukulan menghadap guru. badan yang terlibat
Langkah 1
dengan pukulan Forehand secara statik  Murid mengambil jarak pergerakan
(7 minit)
Forehand secara sambil diperhatikan oleh antara satu sama lain. bermain dijaring
statik. murid.  Murid dikehendaki
 Tangan dominan mengulang
memegang raket dengan pergerakan dan urutan
letakkan ibu jari di antara melakukan Forehand TKP:
 Guru akan - Intrapersonal
tiga jari dan jari telunjuk. sehingga kemahiran
membuat - Interpersonal
 Berdiri dengan kaki dibuka dikuasai.
demontrasi - Visual-ruang
seluas bahu.
 Mata memandang bulu G
tangkis. X X
 Tangan yang memegang Alatan:
raket dihulur ke depan X X - 4 unit skital
dengan kaki bersamaan - 1 unit wisel
X X - Raket setiap
dengan tangan dominan
langkah ke hadapan. murid
 Memukul bulu tangkis
pada jangkaun yang
sederhana. G= guru
X= murid

 Bermain di jaring  Guru menunjukkan gaya  Murid membuat 2 barisan


dengan Kemahiran Backhand secara statik panjang dan menghadap TKP:
Backhand secara sambil diperhatikan oleh guru. - Kinestetik
statik. murid.  Murid mengambil jarak - Interpersonal
 Tangan dominan antara satu sama lain. - Visual-ruang
memegang raket dengan  Murid dikehendaki
letakkan ibu jari di antara mengulang
 Guru akan Alatan:
tiga jari dan jari telunjuk. pergerakan dan urutan
membuat
 Berdiri dengan kaki buka melakukan Forehand - 4 unit skital
demontrasi
seluas bahu. sehingga kemahiran - 1 unit wisel
 Mata memandang bulu dikuasai. - Raket setiap
tangkis. murid
 Kaki dimana tangannya
G
memegang raket bersilang
ke kaki sebelah.
X X
 Kilas raket separas bahu.
X X
 Memukul bulu tangkis.
X X
X X
X X
X X

G= guru
X= murid

BAHAGIAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN/


ISI PENGAJARAN ORGANISASI
/MASA PEMBELAJARAN ALATAN
 Guru memilih 2 orang KBAT:
Langkah  Kemahiran murid yang telah Dapat
2 bermain di jaring menguasai kemahiran menganalisis
( 8 minit ) secara dinamik servis untuk menjadi kemahiran bermain
pembantu.
dengan dijaring seperti
 Guru dan 2 orang murid
menggunakan bulu yang ditunjukkan
akan servis kepada murid
tangkis. yang berada di sebelah oleh guru
 Bermain di jaring gelanggang ke sebelah kiri
serta boleh dan kanan.
membuat hantaran  Murid tersebut akan TKP:
bola ke pihak memukul bulu tangkis - Kinestetik
lawan melepasi dengan kemahiran - Interpersonal
Forehand dan Backhand.
garisan servis - Visual-ruang
 Aktiviti dijalankan sehingga
pendek setiap murid telah
melakukan 5 set.
 Murid dibahagi kepada 3 Alatan:
kumpulan dan setiap - 30 biji bulu
kumpulan akan tangkis
menggunakan satu - Gelanggang
= pelajar Badminton
gelanggang.
 2 orang murid yang terpilih
dan guru akan berada di = Pengumpan Nilai Murni:
salah satu gelanggang. - Kerajinan
servis

BAHAGIAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN/


ISI PELAJARAN ORGANISASI
/MASA PEMBELAJARAN ALATAN

Kemuncak  Pertandingan  Para murid dibahagikan  Kumpulan A 6 orang KBAT:


Permainan secara kumpulan kepada 2 kumpulan besar. murid, sama juga dengan Dapat
Kecil untuk melepasi  Kumpulan A sebagai Kumpulan B. mengaplikasikan
( 7 minit ) bulu tangkis pemberi bulu tangkis, iaitu  Kumpulan A servis dan bermain dijaring
daripada jaring servis kepada Kumpulan B Kumpulan B akan dengan cara yang
dengan kemahiran yang menerima cabaran. memukul bulu tangkis
Forehand dan betul.
 Dalam permainan ini guru untuk melepasi net.
Bakchand. akan menggunakan satu  Apabila sudah tamat
buah gelanggang kedua-dua kumpulan
 Kumpulan A akan bertukar peranan. TKP:
membuat dua barisan di - Kinestetik
kiri dan kanan gelanggang. - Interpersonal
 Kumpulan B akan buat - Visual-ruang
satu barisan panjang di
tengah gelanggang
sebelahan.
 Kumpulan A bahagian kiri Alatan:
akan servis melepasi net - 15 biji bulu
dan murid kumpulan B tangkis
akan memukul. - Gelanggang
 Selepas murid memukul Badminton
bulu tangkis murid tersebut
akan undur balik ke tengah Nilai Murni:
dan menunggu memukul
bola di sebelah kanan. - Kerajinan
- Kerjasama
 Setiap murid dikehendaki
memukul dua kali.
 Permainan diteruskan
sehingga setiap murid
telah melakukan pukulan.
 Kumpulan A pula akan
memukul dan Kumpulan B
akan servis.
 Kumpulan yang Berjaya
melepaskan bulu tangkis
ke gelanggang sebelah
dengan jumlah yang
banyak adalah pemenang.
 Kumpulan A terdiri 6 orang
murid, sama juga dengan
Kumpulan B.
 Kumpulan A servis dan
Kumpulan B akan
memukul bulu tangkis
untuk melepasi net.
 Apabila sudah tamat
kedua-dua kumpulan
bertukar peranan.

Penutup Gerak kendur  Guru mengetuai aktiviti  Murid membentuk bulatan TKP:
( 3 minit )  Kaki dan paha penyejukan badan. besar dan mengambil Verbal-linguistik
 Murid duduk melunjur dan jarak antara rakan.
kaki dibuka seluas bahu.
 Kedua-dua tangan cuba
menjangkau hujung jari
kaki kiri dan kanan dalam
kiraan 8.
 Badan dan
pinggang Nilai Murni:
 Berdiri tegak, kaki buka Kerjasama
seluas bahu.
 Kedua-dua tangan ditolak
lurus di bahagian belakang
 Murid melakukan aktiviti
pinggan kiri dan kanan
gerak kendur.
dalam kiraan 8.
 Guru memanggil seorang
 Tangan
murid untuk mengetuai
aktiviti gerak kendur.
 Berdiri tegak, kaki buka
seluas bahu.
 Kedua-dua belah tangan
disilangkan dan cuba
menyentuh scapula kiri
dan kanan dalam kiraan 8.

 Guru mengadakan sesi


Perbincangan soal jawab dengan murid
tentang kemahiran yang
dipelajari hari ini.
 Guru membuat rumusan
keseluruhan dan
kesimpulan.

Anda mungkin juga menyukai