Anda di halaman 1dari 6

DATA JUMLAH BINGKISAN LEBARAN DAN PENANGGUNGJAWAB TIAP WILAYAH

A. WILAYAH ATAS (Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Karangkobar, Batur, Pejawaran, Pagentan)


Penanggungjawab : Sumono dan Achmad Sjaifullah

Jumlah Tiap Jumlah Tiap Jumlah Tiap


No Nama Sekolah/Madrasah Kecamatan
S/M Kecamatan Wilayah

1 SMA Muh. Kalibening Kalibening 21


2 MTs Muh. I Kalibening Kalibening 6
3 MTs Muh. II Kalibening Kalibening 2
4 MI Muh. Karanggondang Kalibening 2 35
5 MI Muh. Sampang Kalibening 1
6 MI Muh. Sawalan Kalibening 1
7 MI Muh. Bakulan Kalibening 2
8 MI Muh. Getas Pandanarum 3 3
9 MTs Muh. Wanayasa Wanayasa 14
10 MI Muh. Pagondangan Wanayasa 1
11 MI Muh. Kuningan Wanayasa 1
12 MI Muh. Wanayasa Wanayasa 0
22
13 MI Muh. Legoksayem Wanayasa 1
14 MI Muh. Kasimpar Wanayasa 1
15 MI Muh. Piasa Wanayasa 1
118
16 MI Muh. Penanggungan Wanayasa 3
17 MTs Muh. Karangkobar Karangkobar 7 7
18 MTs Muh. Batur Batur 15
19 MI Muh. 1 Batur Batur 3
23
20 MI Muh. 2 Batur Batur 2
21 MI Muh. 3 Batur Batur 3
22 MTs Muh. Pejawaran Pejawaran 9
23 MI Muh. Penusupan Pejawaran 6
24 MI Muh. Pekandangan Pejawaran 1
25 MI Muh. Tlodas Pejawaran 3 25
26 MI Muh. Giritirta Pejawaran 3
27 MI Muh. Karangsari Jurang Pejawaran 2
28 MI Muh. Germadang Pejawaran 1
29 MI Muh. Kasmaran Pagentan 2
3
30 MI Muh. Pagentan Pagentan 1
B. WILAYAH TENGAH (Madukara, Sigaluh, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Rakit)
Penanggungjawab : Eko Setiyanto, Arif, Imam Sujudi, Sodikin

Jumlah Tiap Jumlah Tiap Jumlah Tiap


No Nama Sekolah/Madrasah Kecamatan
S/M Kecamatan Wilayah
1 MTs Muh. Petambakan Madukara 6
9
2 MI Muh. Petambakan Madukara 3
3 MA Muh. Sigaluh Sigaluh 1
4 MTs Muh. Sigaluh Sigaluh 6
14
5 MI Muh. Sawal Sigaluh 6
6 MI Muh. Bojanegara Sigaluh 1
7 MTs Muh. Banjarmangu Banjarmangu 6
8 MI Muh. Banjarmangu Banjarmangu 2
9 MI Muh. Gripit Banjarmangu 0 14
10 MI Muh. Sipedang Banjarmangu 1
11 MI Muh. Sigeblog Banjarmangu 5
12 SMP Muh. Wanadadi Wanadadi 27
13 SD Muh. Wanadadi Wanadadi 5
36
14 MI Muh. Gumingsir Wanadadi 3 130
15 MI Muh. Linggasari Wanadadi 1
16 MTs Muh. Kecepit Punggelan 5
17 MI Muh. 1 Danakerta Punggelan 2
18 MI Muh. 2 Danakerta Punggelan 4
19 MI Muh. 1 Sambong Punggelan 4
31
20 MI Muh. 2 Sambong Punggelan 0
21 MI Muh. Karangsari Punggelan 1
22 MI Muh. Kecepit Punggelan 9
23 MI Muh. Badakarya Punggelan 6
24 SMP Muh. Rakit Rakit 22
25 MI Muh. 01 Pingit Rakit 0
26
26 MI Muh. 3 Pingit Rakit 4
27 MI Muh. Bandingan Rakit 0
C. WILAYAH BAWAH (Banjarnegara, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Klampok )
Penanggungjawab : Amirudin dan Anwar

Jumlah Tiap Jumlah Tiap Jumlah Tiap


No Nama Sekolah/Madrasah Kecamatan
S/M Kecamatan Wilayah
1 SMA Muh. Banjarnegara Banjarnegara 12
2 SMK Muh. Banjarnegara Banjarnegara 15
3 SMP Muh. Banjarnegara Banjarnegara 7
4 SD Muh. 1 Banjarnegara Banjarnegara 8
5 SD Muh. 2 Banjarnegara Banjarnegara 4 59
6 SD Muh. 3 Banjarnegara Banjarnegara 0
7 SD Muh. 4 Banjarnegara Banjarnegara 8
8 MI Muh. Karangtengah Banjarnegara 1
9 MI Muh. Semampir Banjarnegara 4
10 MI Muh. Lebakwangi Pagedongan 2
11 MI Muh. Melikan Pagedongan 2 8
12 MI Muh. Watubelah Pagedongan 4
13 MTs Muh. Bawang Bawang 7
14 MI Muh. Pucang Bawang 0
15 MI Muh. Masaran Bawang 0
16 MI Muh. 1 Blambangan Bawang 3
19
17 MI Muh. 2 Blambangan Bawang 2
18 MI Muh. Mantrianon Bawang 1
19 MI Muh. Bawang Bawang 3 162
20 MI Muh. Watuurip Bawang 3
21 MTs Muh. Merden Purwanegara 15
22 SD Muh. Danaraja Purwanegara 7
23 MI Muh. 1 Merden Purwanegara 3
24 MI Muh. 2 Merden Purwanegara 4
42
25 MI Muh. Mertasari Purwanegara 3
26 MI Muh. Kaliajir Purwanegara 5
27 MI Muh. Karanganyar Purwanegara 1
28 MI Muh. Kalitengah Purwanegara 4
29 MTs Muh. Mandiraja Mandiraja 8
30 MI Muh. Banjengan Mandiraja 1
12
31 MI Muh. Kaliwungu Mandiraja 1
32 MI Muh. Somawangi Mandiraja 2
33 SMP Muh. Purwareja Klampok Klampok 10
34 SD Muh. Purwareja Klampok Klampok 5
35 MI Muh. Kalimandi Klampok 2 22
36 MI Muh. Kalilandak Klampok 1
37 MI Muh. Pagak Klampok 4