Anda di halaman 1dari 5

Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

TEST BAKAT SKOLASTIK

TEST KUANTITATIF
PETUNJUK: Berilah tanda silang untuk jawaban yang benar !

1. ½ + 4X = 10, maka X =
A. - 9/8
B. 5/2
C. 11/2
D. -19/4
E. 19/8
JAWAB: E

2. Yang manakah pecahan di bawah ini yang lebih besar dari 1/3 ?
A. 27/82
B. 20/61
C. 23/100
D. 16/45
E. 51/154
JAWAB: D

3. Jika X5 + 5X4 + 3X + 2 – X2 + 5X4 + 9X -22, maka X=


A. 12
B. 8
C. 5
D. 4
E. 3
JAWAB: D

4. Jika y = 5, maka =
+ = - 2 y 8y 16
A. -2
B. 0
C. 1
D. 3
E. 4
JAWAB: E

5. Berapakah jumlah dari: 1 – 2 + 3 – 4 + 5 + … + 99 – 100 ?


A. - 49
B. - 50
C. - 51
D. - 52
E. - 53
JAWAB: B

-1-
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

HITUNGAN PERBANDINGAN
PETUNJUK: Bandingkan nilai dalam kolom A dan nilai dalam kolom B. setelah itu pilihlah:
A. Jika nilai dalam kolom A lebih besar dari nilai dalam kolom
B. Jika nilai dalam kolom A lebih kecil dari nilai dalam kolom
C. Jika nilai dalam kolom A lsama dengan nilai dalam kolom
D. Jika tidak c ukup informasi yang diberikan untuk membandingkan kedua nilai

NO KOLOM A KOLOM B
6
6. 23
JAWAB: A
7. 5 ½ % dari Rp.
3.000,- 4 % dari Rp.
5.000,-
JAWAB: B
8.
8 21 - -
1
8 + 16
23
7-
3
JAWAB: B
9. 10/21 8/15
JAWAB: B
10. 6 6
2
JAWAB: B

TEST VERBAL
PETUNJUK: Pilihlah satu jawaban yang paling dekat artinya dengan kata-kata yang dicetak dengan
huruf KAPITAL.
11. KONTRADIKSI
A. Perjanjian
B. Diskusi
C. Penandatanganan kontrak
D. Perdebatan
E. Pertentangan
JAWAB: E

12. DAMPAK
A. Tending
B. Penyakit k ulit
C. Pengaruh
D. Terlihat
E. Akibat
JAWAB: E

13. KENDALA
A. Gangguan
B. Hambatan
C. Tali kuda
D. Ketegangan
E. Kerusuhan
JAWAB: E

14. GRASI
A. Tempat penyimpanan mobil
B. Tidak usah membayar
C. Pengampunan hukuman dari presiden
D. Alat untuk memotong kayu
E. Percetakan
JAWAB: C

15. KREASI

-2-
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

A. Kemampuan berpikir
B. Merencanakan
C. Ciptaan
D. Kepandaian menari
E. Keindahan
JAWAB: C

16. KULMINASI
A. Keadaan emosi seseorang
B. Tempat untuk mendinginkan
C. Tingkatan yang tertinggi
D. Sumbu bumi
E. Panas terik matahari
JAWAB: C

17. RESIDU
A. Gangguan
B. Alat penyaring
C. Gelisah
D. Rasa duk a
E. Sisa
JAWAB: E

18. NUANSA
A. Irama
B. Perbedaan berat
C. Perbedaan unsur makna
D. Kelangsungan
E. Kes eimbangan
JAWAB: C

TEST ANTONIM
PETUNJUK: Pilihlah satu jawaban yang paling dekat artinya dengan lawan kata-kata yang dicetak
dengan huruf KAPITAL.

19. CANGGIH
A. Sederhana
B. Kuno
C. Diam
D. Terlambat
E. Modern
JAWAB: A

20. SEKULER
A. Kedua
B. Duniawi
C. Gelar pemberian
D. Serikat
E. Keagamaan
JAWAB: E

21. ANTIPATI
A. Bertahan hidup
B. Simpati
C. Lek as mati
D. Setuju
E. Melawan
JAWAB: B

-3-
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

22. MANDIRI
A. Berdikari
B. Roboh
C. Bergantung
D. Mengik uti
E. Swasembada
JAWAB: C

23. MONOTON
A. Bergera-gerak
B. Berulang-ulang
C. Berubah-ubah
D. Berselang-seling
E. Terus-menerus
JAWAB: C

24. SPORADIS
A. Berhenti
B. Seperti
C. Laten
D. Kerap
E. Jarang
JAWAB: E

25. MAKAR
A. Muslihat
B. Jujur
C. Mengeluh
D. Menutupi
E. Boleh
JAWAB: A

TEST PERBANDINGAN
PETUNJUK: Pilihlah satu pasang kata yang mempunyai hubungan tertentu dengan kata-kata yang
dicetak dengan huruf KAPITAL.

26. KOSONG : HAMPA ::


A. Cair : encer
B. Siang : malam
C. Penuh : sesak
D. Rinut : sorak
E. Ubi : akar
JAWAB: A

27. PETANI : CANGKUL ::


A. Raja : mahkota
B. Nelayan : jaring
C. Dalang : cerita
D. Penjahit : baju
E. Wartawan : berita
JAWAB: B

28. PELUKIS : GAMBAR ::


A. Kartunis : pena
B. Komponis : gitar
C. Penyair : puisi
D. Penyanyi : lagu

-4-
Kumpulan Soal Latihan Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

E. Kok i : restoran
JAWAB: C

29. AIR : HAUS ::


A. Minyak : api
B. Gelap : lampu
C. Rumput : kambing
D. Makanan : lapar
E. Angin : panas
JAWAB: D

30. KITA : SAYA ::


A. Kami : k amu
B. Kalian : beliau
C. Dia : kalian
D. Beliau : k ami
E. Mereka : dia
JAWAB: E

31. MATA : WAJAH ::


A. Ranjang : kamar
B. Kayu : hutan
C. Lampu : jalan
D. Radio : tape
E. Pensil : buku
JAWAB: A

32. KENDARAAN : MOBIL ::


A. Laut : danau
B. Orang : pemuda
C. Binatang : lawan
D. Kapal : perahu
E. Gaji : upah
JAWAB: B

33. KAKI : SEPATU ::


A. Topi : kepala
B. Cincin : jari
C. Telinga : anting
D. Meja : ruangan
E. Cat : kuas
JAWAB: C

34. KIJANG : CEPAT ::


A. Bunga : merah
B. Anjing : menggonggong
C. Kuda : delman
D. Siput : lambat
E. Serigala : kecil
JAWAB: D

35. KUMAN : PENYAKIT ::


A. Ayam : telur
B. Ayah : anak
C. Dokter : obat
D. Kapur : guru
E. Api : kebakaran
JAWAB: B

-5-

Anda mungkin juga menyukai