ASPEK KOMUNIKASI

BIL KATEGORI ASPEK KOMUNIKASI

TANDA GUNDALAN

JUMLAH

PERATUS

1.

LISAN

Suara Intonasi

Intonasi Kelantangan Tinggi Sederhana Rendah

Laras Bahasa Pujian Kecindan Kejelasan / Penerangan 2.
BUKAN LISAN

Mimik Muka Eye Contact / Kontak Mata Bahasa Badan Peneguhan Positif Negatif

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful