Anda di halaman 1dari 1

PK09 - 4

LAPORAN KETIDAKPATUHAN (NON CONFORMANCE REPORT)

Organisasi : LAPORAN KETIDAKPATUHAN No. NCR :


(NON CONFORMANCE REPORT)

Klasifikasi :* Kecil / Besar Tarikh Audit:


Standard : MS ISO 9001:2015
*Potong yang tidak berkenaan
Bahagian 1: Butiran Ketidakpatuhan

Keperluan :

Penemuan :

Bukti Penemuan :

Juruaudit :___________________________ Wakil Organisasi : ________________________


( ) ( )

Bahagian 2 : Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca (diisi oleh organisasi)

Wakil Organisasi : __________________________


( )

Bahagian 3: Pelan tindakan pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan (diisi oleh organisasi)

Wakil Organisasi :________________________ Juruaudit: ________________________


( ) ( )

Bahagian 4 : Verifikasi (diisi oleh juruaudit)

Disemak oleh :
Penutupan NCR : Ya Tidak

__________________________ Tarikh :
( )

Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


1 Februari 2018-Keluaran 09 | Pindaan 00