Anda di halaman 1dari 1

TINDAKAN PEMBETULAN

BPSH/ JPN/ PPW/ PPD

1. KETIDAKPATUHAN

a. Tarikh Ketidakpatuhan Dikenalpasti:


b. Nama Prosedur (jika ada):
c. Penerangan:

2. TINDAKAN PEMBETULAN

a. Punca Ketidakpatuhan:

b. Pembetulan Segera:

c. Pelan Pembetulan:

3. PELAKSANAAN DAN KEBERKESANAN TINDAKAN PEMBETULAN

a. Tindakan pembetulan dilaksanakan mulai:..........................................................

b. Tindakan pembetulan dilaksanakan/ tidak dilaksanakan* dengan berkesan kerana:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

* Potong yang tidak berkenaan

..............................................................................
Tandatangan dan nama pihak bertanggungjawab

Hak Cipta Terpelihara © Bahagian Pengurusan Sekolah Harian


1 Februari 2018 - Keluaran 09 | Pindaan 00