Anda di halaman 1dari 6

Lampiran 1 – Pernyataan Konteks/ Menilai Risiko/ Mengenal Pasti Risiko

Organisasi : DTP

Penyataan KPI : A4.1

Bilangan Dialog Prestasi dilaksanakan 4 Kali setahun

Pelan Tindakan Ancaman yang akan mengganggu pencapaian KPI

1. Tidak dapat dipengerusikan oleh KPPD

2. Ketidakhadiran ahli DP dari sekolah

3. Ketidakhadiran ahli DP dari PPD

4. DP tidak dilaksanakan mengikut jadual / takwim


Lampiran 2 – Menganalisis KPI (SWOT)
ANALISIS SWOT (Berdasarkan kepada KPI)
S (Internal) W (Internal)

1. Pegawai pengendali DP kompeten 1. Pergerakan pegawai PPD tidak dapat dikawal

2. Mempunyai garis panduan (templat) – perbincangan DP yang berfokus


O (External) T (External)

1. Tempoh pengumpulan data dan penyediaan templat pembentangan yang 1. Tiada precouncil oleh pihak sekolah (PGB)
mencukupi

2. PGB baharu kurang kompeten

Lampiran 3 – Mengkategori (TOWS)

Kekuatan (S) – Senaraikan Kekuatan Kelemahan (W) – Senaraikan Kelemahan

Pergerakan pegawai PPD tidak dapat dikawal

1. Pegawai pengendali DP kompeten

2. Mempunyai garis panduan (templat) –


perbincangan DP yang berfokus
Peluang (O) – Senaraikan Peluang Strategi (SO) – Gunakan kekuatan untuk merebut Strategi (WO) – Atasi kelemahan dengan mengambil
peluang peluang

Tempoh pengumpulan data dan penyediaan templat


pembentangan yang mencukupi

Ancaman (T) – Senaraikan Ancaman Strategi (ST) – Gunakan kekuatan untuk menghadapi Strategi (WT) – Kurangkan kelemahan dan elak
ancaman ancaman

1. Tiada precouncil oleh pihak sekolah (PGB)

2. PGB baharu kurang kompeten

Lampiran 4 – Template Risiko dan Tindakan Mitigasi

KPI/ NAMA PROGRAM / AKTIVITI :


RISIKO
KPI Tindakan Mitigasi
(Ancaman yang akan mengganggu pencapaian KPI)

Lampiran 5 – Template Risiko dan Tindakan Mitigasi (Gerak Kerja)

Jenis Kebarangkalian
Tarikh
Bil. (Ancaman/ Huraian berlakunya Impak Langkah Mitigasi Pihak Bertanggungjawab
Siap
Peluang) risiko