Anda di halaman 1dari 2

Mata pelajaran:Bahasa7.45-8.

15
Melayu AM-PERHIMPUNAN
Hari : Khamis Tarikh : 6/5/2021 Kelas : 1 UTM
Bidang : Keluarga Penyayang Tajuk : Keluargaku sayang

Standard Kandungan: Standard Pembelajaran :


5.1 Memahami fungsi dan 5.1.1 Memahami dan mengenal pasti penggunaan golongan kata
menggunakan golongan kata mengikut konteks;
mengikut konteks. i)Kata Nama Khas
Masa

1.30 – 2.30
Petang

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


1. menyebut contoh Kata Nama Khas.
2. mengenal pasti Kata Nama Khas yang terdapat dalam ayat dengan menyebutnya dengan
bimbingan guru .
3. menulis contoh Kata Nama Khas.

Kriteria Kejayaan Pada akhir pembelajaran, murid-murid mencapai objektif melalui:


1. menyebut contoh Kata Nama Khas dengan betul.
2. mengenal pasti Kata Nama Khas yang terdapat dalam ayat dengan menyebutnya dengan
betul dengan bimbingan guru .
3. menulis contoh Kata Nama Khas dengan betul dengan bimbingan guru.

Aktiviti pembelajaran 1.Set induksi.


 Permainan bahasa.
 Murid disoal tentang pembelajaran yang lepas iaitu kata nama am.
2.Murid dipaparkan video dan slaid tentang kata nama khas dengan menggunakan projektor .
3.Murid diberi penerangan tentang slaid yang dipaparkan.
4.Murid diuji kefahaman dengan menggunakan soalan bebrbentuk interaktif.
5.Aktiviti pengukuhan. Murid diberikan latihan.
6.Refleksi
PdPc ABAD 21 Think Pair Share
Gallery Walk Round Robin Quiz Quiz Trade
1 Stay 3 Stray Numbered Heads Together Rally Robin Talking Chips
Inside Outside Circle / Lain-lain: Timed pair share, The yarn-yarn,
Jigsaw
showdown.
ABM / BBM /
/ Buku Teks/buku aktiviti Edaran/Lembaran Kerja Modul Subjek
/ Lain-lain: ICT, model jam
Buku Rujukan/ Buku Kerja Model/Gambar/Carta besar dan kecil, kad
perkataan.
ELEMEN MERENTAS Kelestarian Alam Sekitar
/ Bahasa Keusahawanan Patriotisme
KURIKULUM (EMK)
Sains dan Teknologi Pendidikan Kewangan / TMK STEM
/ Nilai Murni / Kreativiti dan Inovasi Kelestarian Global

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
/ Mengingat Mengaplikasi Menilai
/ Memahami / Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN i- Peta Pokok


Peta Bulatan Peta Buih Peta Alir
THINK
Peta Titi
Peta Dakap Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN
/ Lembaran Kerja / Pemerhatian / Lisan / Tugasan
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN Hasil Kerja Murid Kuiz Drama/PBL Pembentangan
/ Lain-lain: buku aktiviti/buku teks

TAHAP PENGUASAAN
(Nyatakan Bilangan /
Murid) Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6
REFLEKSI 7.45-8.15 AM-PERHIMPUNAN
orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/ pengukuhan
dengan bimbingan guru.

orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana Kursus/mesyuarat/seminar


Program Sekolah :
Aktiviti Luar
Cuti Rehat/Cuti Sakit

Anda mungkin juga menyukai