Anda di halaman 1dari 7

SULIT*

NAMA: ________________________________________________ MARKAH __________

Masa menjawab 80 minit

Bahagian C : Prosa Moden [ 25 markah ]

Jawab semua soalan sahaja.

5. Cerpen “Melankoli di atas Rumput” yang termuat dalam Permata Sastera Melayu mengetengahkan
unsur-unsur keagamaan sebagai pedoman dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim yang diredhai
Allah. Berdasarkan pernyataan ini;

(a) Huraikan unsur-unsur keagamaan yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan anda . [9]

(b) Jelaskan nilai-nilai negatif yang meruntuhkan moral masyarakat. [16]

6. Baca petikan drama di bawah dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

(MARGA MUDA sedang duduk di bangku. Masuk MISA SAGARAGA dengan pembantunya diikuti oleh
pengikut-pengikut yang lain. ANAS SAMANDA berselisih dengan mereka. Dia memandang dengan
jelek).

ANAS SAMANDA: Lihat keangkuhan mereka! Kau sendiri lihat keangkuhan mereka.

MARGA MUDA : Dia kaya, dia berpengaruh, dia berkuasa.

ANAS SAMANDA: Kau setuju cara mereka?

MARGA MUDA : Banyak orang, aku salah seorang daripada mereka, lebih suka melihat daripada

campur tangan.

MARGA MUDA : Kerana aku memilih untuk tidak mahu terlibat.

ANAS SAMANDA: Kau tahu apa yang baru mereka lakukan? Mereka datang ke rumah bapaku!

Mereka mahu menghalau bapaku dari rumah yang sudah didiaminya lebih 50

tahun!

MARGA MUDA : Dia pasti menawarkan sesuatu, Ringgit misalnya.

ANAS SAMANDA: Jadi, kita harus tunduk kepada ringgit?

MARGA MUDA : Kalau itu ganjaran yang disetujui. Adat berniaga, ada tawar menawar.

ANAS SAMANDA: Ini soal maruah, soal harga diri. Tanah itu nyawa kami, urat nadi ayahku,

harga diri keluarga kami.

MARGA MUDA : Kau ada pilihan. Tinggal terus di situ.....atau pindah

ANAS SAMANDA: Semudah itu?

1
SULIT*

MARGA MUDA : Kau ada pilihan lain?


(Dipetik daripada Majlis Peperiksaa Malaysia[peny.]2012.

Drama “Asiah Samiah” Permata Sastera Melayu. Kuala

Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka, halaman 210-2011)

(a) Huraikan tiga mesej yang terdapat dalam petikan di atas. [9]

(b) Berdasarkan drama “Asiah Samiah” yang termuat dalam Permata Sastera Melayu huraikan empat
kepincangan hidup masyarakat. [16]

5.Cerpen “Melankoli di atas Rumput” yang termuat dalam Permata Sastera Melayu mengetengahkan
unsur-unsur keagamaan sebagai pedoman dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim yang diredhai
Allah. Berdasarkan pernyataan ini;
(a) Huraikan unsur-unsur keagamaan yang boleh dijadikan pedoman dalam kehidupan anda [9]
(b) Jelaskan nilai-nilai negatif yang meruntuhkan moral masyarakat. [16]

Skema Permarkahan
(a) Unsur keagamaan
1. Gambaran alam kubur (m/s 138 dan 139)
Bagi orang-orang yang tidak beriman digambarkan berada dalam sangat gelap, tiada
tingkap,tiada pelita, sempit, menghimpit menindih, tiada selimut, seorang diri. Manakala bagi
mereka yang beriman digambarkan berada dalam keadaan lapang, diterangi cahaya terang
benderang dan selesa.
P Rebut peluang untuk menjadi orang yang beriman iaitu melaksanakan suruhan Allah dan
meninggalkan laranganNya

2. Nama syurga
Firdaus,Naim,Adan,khuldi, Maqwa, Dares –Salam dan Darul Jalal (m/s 139 dan 140)
Banyak kelebihan yang Allah berikan kepada yang dimasukkan ke dalam syurga .
P Memohon doa agar ditempatkan ke dalam syurga Allah di akhirat nanti

3. Asal-usul kejadian manusia


Dalam Al- Quran diperjelaskan tentang kejadian manusia yang dicampakkan ke alam rahim
ibu, dilahirkan ke dunia dan akhirnya dimatikan.( m/s 140)
P Sentiasa bermuhasabah dan menginsafi diri

4. Dunia hanyalah sementara


Hidup di dunia ini hanyalah sementara waktu sahaja. Dunia adalah sebagai satu persinggahan
untuk ke negeri akhirat yang kekal.
Waktu pagi akan berganti petang, waktu siang berganti malam,yang hilang akan berganti datang
dan sampai waktunya manusia akan mati. (m/s 141)
P Manfaatkan waktu hidup dengan perkara yang baik

5. Beriman
Menunaikan solat Subuh dan solat sunat iaitu , sunat Isyraq, Duha (m/s 148)
Membaca Al-Quran....penulis baca ayat dalam Surah al Fajr (m/s 1420, Surah al Isra (m/s
148)
P Mentaati perintah Allah

2
SULIT*

6. Bertanggungjawab
Tanggungjawab membesar dan mendidik anak-anak sehingga berjaya (m/s 144)
P Memberi didikan dunia dan akhirat

7. Simpati/pemurah/baik hati
Membeli katil kayu jati 150 000 Rp daripada tuan punya kedai perabut di Jakarta tanpa menawar
harga kerana simpati dan menyedekahkan 10 000 Rp kepada anak tuan punya perabut. (m/s 146)
P Menyemai sikap berperikemanusiaan

8. Bersyukur
Melahirkan rasa terima kasih dengan anugerah yang telah Allah berikan dalam kehidupan
(m/s 149)
P Sentiasa redha dan bersyukur dengan nikmat dan pemberian Allah

Pilih 3 isi
isi = 3 markah (1 markah fakta, 2 markah huraian/contoh)
3 isi = 3 x 3 =9 markah

(b) Nilai-nilai negatif yang meruntuhkan nilai moral

1. Mementingkan dunia/kebendaan
Terpaksa menggadaikan maruah dan mengetepikan nilai-nilai kemanusiaan sehingga
sanggup melakukan apa sahaja untuk kebendaan/keduniaan (m/s 142)

2. Terjebak dengan najis dadah


Mereka yang terjebak dengan najis dadah akan hilang maruah diri dan menjadi sampah
masyarakat. (m/s 151)

3. Melakukan zina
Berzina merupakan satu dosa besar yang dapat meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan
maruah serta harga diri dipandang rendah dalam masyarakat.

4. Penggemar nombor ekor


Perbuatan bermain nombor ekor adalah satu bentuk judi yang akan merosakkan akhlak
seseorang. Akviti juga juga mengundang kepada pergaduhan, keretakan rumahtangga dan
masalah-masalah sosial lain dalam masyarakat.

5. Perbuatan memftnah
Perbuatan suka memfitnah akan mengucar-kacirkan masyarakat, menimbulkan salah sangka,
mewujudkan sengketa , perpecahan masyarakat, hubungan renggang dan sebagainya

6. Penindasan terhadap orang-orang Islam (m/s 154)


Penindasan telah memberikan kesan negatif dalam kehidupan masyarakat. Malah ada yang
kehilangan nyawa, tempat tinggal dan harta benda. Contoh seperti yang berlaku Palestin, Kota
Baghdad, Afghanistan, Tak Bai – anak-anak yang menjadi mangsa

Pilih 4 isi
isi = 4 markah (1 markah fakta, 2 markah huraian, 1 markah contoh)
4 isi = 4 x 4 =10 markah

Pembahagian markah
Bahagian a = 09 markah
Bahagian b = 16 markah
===========
Jumlah 25 markah
===========-

3
SULIT*

6.      Baca petikan drama di bawah dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

(MARGA MUDA sedang duduk di bangku. Masuk MISA SAGARAGA dengan pembantunya diikuti oleh
pengikut-pengikut yang lain. ANAS SAMANDA berselisih dengan mereka. Dia memandang dengan
jelek).

ANAS SAMANDA: Lihat keangkuhan mereka! Kau sendiri lihat keangkuhan mereka.

MARGA MUDA: Dia kaya, dia berpengaruh, dia berkuasa.

ANAS SAMANDA: Kau setuju cara mereka?

MARGA MUDA: Banyak orang, aku salah seorang daripada mereka, lebih suka melihat daripada
campur tangan.

MARGA MUDA: Kerana aku memilih untuk tidak mahu terlibat.

ANAS SAMANDA: Kau tahu apa yang baru mereka lakukan? Mereka datang kerumah bapaku!
Mereka mahu menghalau bapaku dari rumah yang sudah didiaminya lebih 50 tahun!

MARGA MUDA: Dia pasti menawarkan sesuatu, Ringgit misalnya.

ANAS SAMANDA: Jadi, kita harus tunduk kepada ringgit?

MARGA MUDA: Kalau itu ganjaran yang disetujui. Adat berniaga, ada tawar menawar.
4
SULIT*

ANAS SAMANDA: Ini soal maruah, soal harga diri. Tanah itu nyawa kami, urat nadi ayahku, harga
diri keluarga kami.

MARGA MUDA: Kau ada pilihan. Tinggal terus di situ.....atau pindah

ANAS SAMANDA: Semudah itu?

MARGA MUDA: Kau ada pilihan lain?

(a) Huraikan tiga mesej yang terdapat dalam petikan di atas. [9]
(b) Berdasarkan drama “Asiah Samiah” yang termuat dalam Permata Sastera Melayu huraikan empat
kepincangan hidup masyarakat. [16]

Skema jawapan:

(a) Mesej yang terdapat dalam petikan di atas.


1 Sikap angkuh segelintir masyarakat/manusia

Bagi Anas Samanda ,Misa Sagaraga adalah seorang tokoh yang angkuh dengan kekayaan,
pengaruh dan kuasa yang ada padanya.

2 Pengaruh dan kekuasaan yang disalah gunakan untuk kepentingan diri sendiri.

Misa Sagaraga merupakan seorang yang amat berpengaruh dan berkuasa, sebaliknya menyalah
guna pengaruh dan kuasa yang ada padanya untuk kepentingan dirinya. Dengan pengaruh dan
kuasa yang ada padanya hak Anas Samanda dan Asiah Samiah dinafikan.

3 Sikap sesetengah orang yang tidak mahu mencampuri usuran orang lain.

Sikap Marga Muda yang tidak mahu terlibat dengan sengketa antara Anas Samanda dengan Misa
Sagaraga kerana tidak mahu peristiwa lama yang menghantuinya berulang lagi. Marga Muda
terkenang peristiwa ayahnya yang dihalau dan dipenjarakan lantaran perjuangan ayahnya untuk
menuntut haknya. Akhirnya yang menjadi mangsa perjuangan ayahnya ialah dirinya serta
adik-adiknya.

4 Wang ringgit mempunyai pengaruh yang kuat dalam masyarakat.

Wang ringgit boleh membeli segala-galanya hatta maruah sekalipun. Manusia akan menjadi
buta mata dan hati apabila berdepan dengan wang ringgit.

5 Perjuangan mempertahankan maruah dan harga diri

Maruah dan harga diri tidak harus dipermain dan diperkotak katikkan oleh orang lain.
Perjuangan untuk mempertahankan maruh dan harga diri tidak harus luntur walaupun dibayar
dengan wang ringgit. Begitulah sikap perjuangan Anas Samanda, maruah dan harga diri harus
dipertahankan dengan apa cara sekali pun.

6 Kepentingan tanah

Tanah merupakan harta yang paling berharga bagi sesetengah individu, kerana tanpa tanah
seseorang itu boleh merempat di laman sendiri. Ayah Marga Muda dan Anas Samanda berjuang
5
SULIT*

untuk mempertahankan haknya ke atas tanah yang didudukinya. Perjuangan ayah Marga
Muda ke atas tanah yang didudukinya selama 50 tahun menuntut pengorbanan yang tidak
sedikit.Ayah Marga Muda dipenjara manakala keluarganya hidup merempat. Bagi Anas Samanda
pula, tanah merupakan nyawanya sekeluarga, urat nadi ayahnya dan harga diri keluarganya.

Pilih 3 isi sahaja. 1 isi = 3 markah ( 1 markah fakta, 2 markah huraian/ contoh)3 isi X 3 m= 9 markah

(b) kepincangan hidup masyarakat yang boleh dijadikan panduan

1 Sikap angkuh segelintir masyarakat/manusia

Sikap angkuh merupakan satu sikap yang boleh merosakkan keharmonian hidup masyarakat.
Lantaran sebagai seorang anggota masyarakat, sikap angkuh seharusnya tidak bertapak dalam diri
kita.Contohnya Misa Sagaraga adalah seorang tokoh yang angkuh dengan kekayaan, pengaruh dan
kuasa yang ada padanya.Sikap ini membawa penderitaan kepada Marga Tua Asiah Samiah
dan Anas Samanda. Sikap ini jelas sekali boleh dijadikan panduan kepada saya untuk berdepan
dengan anggota masyarakat.

2 Manggunakan pengaruh dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri.

Pengaruh dan kuasa yang kita miliki adalah untuk membentuk institusi keluarga dan masyarakat
yang harmoni, saling sayang menyangi, bertoleransi dan hormat akan hak orang lain.Jika kita
menyalah guna pengaruh dan kuasa untuk kepentingan diri sendiri, maka institusi keluarga
dan masyarakat yang kita bina akan hancur dan musnah.Contohnya Misa Sagaraga.

3 Sikap mementingkan darjat dan keturunan

Sikap mementingkan darjat dan keturunan boleh merosakkan pemikiran masyarakat


seterusnya boleh menghancurkan masyarakat itu sendiri. Tuan Setiawan Tanjung dan Puan
Suari Alimin menolak cinta dan kasih antara Asiah Samiah dengan Anas Samanda dek kerana
Anas Samanda dianggap tidak setaraf dengan mereka.

4 Mementingkan kekayaan/wang

Wang ringgit boleh membeli segala-galanya hatta maruah sekalipun. Manusia akan menjadi buta
mata dan hati apabila berdepan dengan wang ringgit. Dengan wang ringgitlah Misa Sagaraga
mendapat pengaruh dan kedudukan dalam masayarakat. Dengan kekayaannya dia dapat
memiliki Asiah Samiah, dan seterusnya memusnahkan cinta Anas Samanda dan seluruh
kehidupannya. Sikap ini membawa keburukan dan kemusnahan hidup. Lantaran itu ianya boleh
dijadikan panduan kepada saya.

5 Sikap membazir/mangaggung-aggungkan produk luar negara

Sikap membazir dan mangaggung-aggungkan produk luar negara merupakan satu sikap yang tidak
bermaruah dan tiada harga diri. Misa Sagaraga misalnya, suka memakai pakaian luar negara
seperti jaket Brioni, tie Steffano, kasut Bruno Magli dan lain-lain jenama dari luar negara adalah

6
SULIT*

dianggap tidak mempunyai harga diri. Sikap ini harus dipinggirkan dari diri kita dan ianya
akan saya jadikan panduan dalam hidup saya.

6 Mementingkan diri sendiri

Sikap mementingkan diri sendiri boleh menusnahkan hidup diri sendiri dan orang lain. Sikap Tuan
Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin yang mementingkan dirinya sendiri telah memusnahkan
hidup anak dan cucunya sendiri. Asiah Samiah menjadi gila dan Laila Anurisah menderita
dibuang oleh Misa Sagaraga. Sikap yang ditunjukkan oleh Tuan Setiawan Tanjung dan
Puan Suari Alimin akan saya jadikan panduan dalam hidup saya kelak.

Pilih 4 isi sahaja 1 isi 4 markah ( 1 markah fakta, 3 markah hur/ perbincangan)4 isi X 4 m= 16 markah

Anda mungkin juga menyukai