Anda di halaman 1dari 1

PERKUMPULAN KELUARGA BESAR TRAH EYANG PERKUMPULAN KELUARGA BESAR TRAH EYANG

IRO IKROMO SAWAHAN, JATEN, KARANGANYAR IRO IKROMO SAWAHAN, JATEN, KARANGANYAR

UNDANGAN UNDANGAN
Kepada Yth Kepada Yth
Bp/Ibu ........................................ Bp/Ibu ........................................
Ditempat Ditempat
Assalamu’alaikum Wr. Wb Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan memohon Rahmat dan ridho Allah SWT, mengharap Dengan memohon Rahmat dan ridho Allah SWT, mengharap
kehadiran Bapak/Ibu besok pada: kehadiran Bapak/Ibu besok pada:
Hari/ Tanggal : Hari/ Tanggal :
Jam : Jam :
Tempat : Tempat :
Keperluan : Pembahasan arisan Trah Eyang Iro Ikromo Keperluan : Pembahasan arisan Trah Eyang Iro Ikromo
Pembentukan Formatur Pemilihan Pengurus Pembentukan Formatur Pemilihan Pengurus
Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian serta Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian serta
kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.
Wa’alaikumussalam Wr. Wb Wa’alaikumussalam Wr. Wb
Sawahan, 30 Oktober 2014 Sawahan, 30 Oktober 2014
Mengetahui Mengetahui

Nur Didik Sunardi Nur Didik Sunardi