Anda di halaman 1dari 3

PERBEZAAN ANTARA MODEL PROSES DAN MODEL OBJEKTIF

Jenis Model Objektif Model Proses


model
Model Tyler Model Taba Model Stenhouse
Pengasas Ralph Tyler Hilda Taba Lawrence Stenhouse
Objektif • Merujuk kepada • Kenalpasti • Interaksi antara
objektif hasil keperluan guru dengan
pembelajaran murid. murid, murid
• Berdasarkan dengan murid
keperluan dan guru
murid. dengan bahan.
Kandungan Kandungan Kandungan Cirri-ciri kandungan
• Spesifik • Berpadanan • Aktif
• Bersifat eskplisit dengan • Dinamik
• Boleh diukur objektif • Bukan setakat
• Berdasarkan • Relevan yang berbentuk
falsafah • Signifikan fizikal
pendidikan Pengurusan • Melibatkan
• Berdasarkan kandungan interaksi antara
pengetahuan • Urutan guru dengan
sedia ada murid • Tahap murid
kematangan
murid
• Kebolehan
murid
• Tahap
pencapaian
murid
bersesuaian
Pemilihan
pengalaman
pendidikan
• Bersesuaian
dengan
kandungan
yang
disampaikan.
• Melibatkan
murid secara
menyeluruh

Pengurusa • Melibatkan • Dirancang • Guru masuk ke


n pemilihan isi dengan teliti kelas untuk
kandungan dan • Relevan mengajar,
pengalaman. dengan mereka
• Pembelajaran kandungan membawa satu
yang sejajar yang diajar perancangan
dengan tujuan • Bersesuaian pengajaran
pendidikan dengan jenis yang akan
murid disampaikan
• Cirri-ciri
personaliti
serta system
kepercayaan,ni
lai dan
jangkaan
masing-masing
terhadap
pencapaian
murid.