Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI BUKU :

A. COVID 19 ………………… ...............................

1. Definisi ..............................................................................

2. Pathogenesis ......................................................................

3. Epidemiologi .....................................................................

B. DIAGNOSIS COVID 19 ...............................................................

1. Gejala dan Tanda .................................................................

2. Pemeriksaan Klinis ……....................................................

3. Pemeriksan Darah …….. ..................................................

4. Pemeriksaan Radiologi …….... ........................................

5. Kriteria Diagnosis ………………………………………..

C. TATA LAKSANA COVID 19

1. Non Farmakologi ……………………………………………….

2. Farmakologi ……………………………………………………..

D. KOMPLIKASI COVID 19

1. Non sistemik ……………………………………………….

2. Sistemik ……………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai