Anda di halaman 1dari 5

Arus lingkar Pendapatan dalam

perekonomian
 Arus lingkar (circular flow) kegiatan ekonomi
disederhanakan dengan aliran pendapatan yang
menggambarkan sirkulasi pendapatan dan belanja
yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sirkulasi
pendapatan dan pengeluaran tersebut dibedakan
dalam beberapa bentuk perekonomian, yaitu; dua
sektor, tiga sektor, dan empat sektor atau
perekonomian terbuka. Sirkulasi aliran pendapatan
untuk perekonomian terbuka memberi gambaran
yang paling mendekati kenyataan yang sebenarnya
berlaku dalam setiap perekonomian.
Oleh: Imam Asngari, SE, M.Si 1
Perekonomian dua sektor: Subsisten

Oleh: Imam Asngari, SE, M.Si 2


Perekonomian dua sektor: Modern

Oleh: Imam Asngari, SE, M.Si 3


Perekonomian tiga sektor: Modern

Oleh: Imam Asngari, SE, M.Si 4


Perekonomian Terbuka (empat sektor)

Oleh: Imam Asngari, SE, M.Si 5