Anda di halaman 1dari 1

2019 16

Jadual yang disesuaikan daripada Malaysia my Second Home Programme


Performance From 2002-2013, Kementerian Pelancongan Malaysia menunjukkan bilangan
kedatangan peserta Program Malaysia Rumah Keduaku mengikut negara dari tahun 2011
hingga tahun 2013.

Jumlah keseluruhan bilangan perserta program Malaysia rumah keduaku dari tahun
2011 hingga tahun 2013 adalah meningkat. Pada tahun 2011, jumlah keseluruhan bilangan
peserta adalah sebanyak 2387 orang meningkat kepada 4528 orang pada tahun 2013.
Peningkatan ini adalah sebanyak 2141 orang iaitu bersamaan 89.69%.

Seterusnya bilangan kedatangan peserta program Malaysia rumah keduaku dari


negara Asia, Amerika, Negara Oceania dan Afrika dari tahun 2011 hingga tahun 2013
adalah meningkat. Buktinya, pada tahun 2011, bilangan kedatangan peserta program
Malaysia rumah keduaku dari negara Asia adalah sebanyak 1926 orang meningkat kepada
3837 orang pada tahun 2013. Peningkatan ini adalah sebanyak 1911 orang iaitu bersamaan
38.36%.

Secara perbandingan, jumlah keseluruhan bilangan perserta program Malaysia


rumah keduaku dari tahun 2011 hingga tahun 2013 menunjukkan kedatangan peserta
program dari negara Asia adalah yang paling ramai manakala kedatangan paling rendah
adalah dari negara Afrika. Buktinya, jumlah kedatangan peserta dari negara Asia dari tahun
2011 hingga tahun 2013 adalah sebanyak 8491 orang bersamaan 83.72% daripada jumlah
kesuluruhan sebanyak 10142 orang berbanding jumlah kedatangan peserta dari negara
Afrika iaitu sebanyak 168 orang bersamaan 1.66% daripada jumlah keseluruhan 10142
orang.

Antara faktor fizikal yang mempengaruhi penyertaan peserta program tersebut ialah
sistem infrastruktur yang lengkap. Kemudahan infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan
telah menarik minat peserta untuk datang menyertai program tersebut. Oleh itu, ramai
peserta dari seluruh pelosok negara luar berminat untuk menyertainya.

Kesimpulannya, faktor fizikal yang selesa menyebabkan peserta program menyertai


Program Malaysia Rumah Keduaku bermula dari tahun 2011 hingga tahun 2013.