Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (MASALAH PEMBELAJARAN) - KSSRPK


BAHASA MELAYU TAHUN 4 (SEMAKAN)

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

1 KEMAHIRAN 2.1 Mengeja, membatang dan 2.1.1 Mengeja, membatang dan membunyikan suku kata
MEMBACA membunyikan suku kata terbuka dan tertutup
2 2.2 Membaca perkataan 2.2.1 Mengeja dan membatang perkataan
2.2.2 Membaca perkataan
3 2.3 Membaca frasa 2.3.1 Membaca frasa yang terdiri daripada suku kata
terbuka dan tertutup
4 2.4 Membaca ayat secara 2.4.1 Membaca ayat tunggal yang mengandungi suku
mekanis kata terbuka dan tertutup
5 2.4.2 Membaca ayat tunggal yang mengandungi kata
ganti nama
6 KEMAHIRAN 3.1 Menulis suku kata 3.1 Menulis suku kata
MENULIS
7 3.2 Menulis perkataan dan frasa 3.2.1 Membina dan menulis

i. Perkataan
ii. Frasa

8 3.2.2 Menyusun perkataan menjadi ayat yang bermakna

3.2.3 Menulis sesuatu yang diimlakkan

i. Perkataan
ii. Frasa

MINGGU BIDANG / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


9 KEMAHIRAN 3.3 Menulis ayat tunggal
MENULIS 3.3.1 Menyalin ayat tunggal

10 3.4 Menulis dengan menggunakan 3.4.1 Menulis ayat tunggal dengan menggunakan tanda
tanda baca baca yang betul
i. huruf besar
ii. huruf kecil
iii. noktah
iv. koma
11 3.5 Menghasilkan penulisan 3.5.1 Menghasilkan penulisan berdasarkan tajuk

12 3.5.1 Menghasilkan penulisan berdasarkan tajuk