Anda di halaman 1dari 14

SK PAYA KEMUNTING

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI


KSSR TAHUN 4EXCLUSIVE 2020

ASPEK/ STANDARD STANDARD CADANGAN


MINGGU
TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN AKTIVITI

MINGGU Gimnastik 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah. Ansur maju
1 Asas menghambur
2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
2-7 Hambur
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
JANUARI Tangan
2020
MINGGU Gimnastik 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah. Menghambur
2 Asas dengan
8-14 2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
bantuan rakan
JANUARI Hambur
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti. atau guru
2020 Tangan
Gimnastik 1.1, 2.1 dan 5.1 1.1.1 Melakukan hambur tangan dari tempat tinggi dan mendarat ke tempat rendah. Menghambur
Asas sendiri tanpa
2.1.1 Mengenal pasti penyerapan daya semasa mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
bantuan
Hambur
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
Tangan
MINGGU Gimnastik 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam kumpulan kecil di atas Imbangan 3
3 Asas orang
bangku gimnastik.
15-21 Imbangan
2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.
JANUARI
2020 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.

Gimnastik 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.1 Melakukan imbangan dengan pelbagai tapak sokongan dalam kumpulan kecil di atas Imbangan 3
Asas orang atau
lebih
Imbangan bangku gimnastik.
2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
MINGGU Gimnastik 1.2, 2.2 dan 5.1 1.2.2 Melakukan dirian tangan dengan sokongan. Teknik kereta
4 Asas sorong
2.2.1 Menyatakan perkaitan antara luas tapak sokongan dengan kestabilan.
22-28 Dirian Tangan
5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
JANUARI
2020
MINGGU Gimnastik 1.2, 2.7 dan 5.3 Dirian tangan
1.2.2 Melakukan dirian tangan dengan sokongan
5 Asas dengan
2.7.1 Mengenal pasti lakuan servis menggunakan tangan, kaki dan alatan. sokongan
29 JAN - Dirian Tangan
dinding atau
4 FEB 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya. rakan
2020
Gimnastik 1.3, 2.3 dan 5.2 1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan Bergayut dan
Asas ayun – tangan
genggaman atas, bawah dan campur.
genggam atas
2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut arah ayunan. dan bawah
Bergayut dan
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa
Ayun
melakukan aktiviti yang mencabar.

Gimnastik 1.3, 2.3 dan 5.2 1.3.1 Bergayut dan mengayun pada palang dengan kedua-dua belah tangan menggunakan Bergayut dan
Asas ayun – tangan
genggam
genggaman atas, bawah dan campur. campur
Bergayut dan 2.3.1 Mengenal pasti genggaman yang sesuai mengikut arah ayunan.
Ayun
5.2.3 Membandingkan tindakan yang selamat dan tindakan yang berisiko semasa
melakukan aktiviti yang mencabar.
MINGGU GImnastik 1.4, 2.4 dan 5.2 1.4.1 Melakukan putaran roda. Menguji
6 Asas kekuatan
2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda.
tangan dan
5-11 Putaran roda
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran. putaran
FEBRUA dengan
RI 2020 bantuan rakan
MINGGU GImnastik 1.4, 2.4 dan 5.2 1.4.1 Melakukan putaran roda. Putaran roda
7 Asas sendirian
12 - 18 2.4.1 Mengenal pasti perubahan pusat graviti semasa melakukan putaran roda.
FEBRUA Putaran roda
5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.
RI 2020
Pergerakan 1.5, 2.5 dan 5.3 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik
Berirama
yang didengar.
Aksi Kreatif 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang
Saya
didengar.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut
muzik yang didengar.
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.
MINGGU Pergerakan 1.5, 2.5 dan 5.3 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik
8 Berirama
yang didengar.
19-25 Aksi Kreatif 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang
FEBRUA Saya
RI 2020 didengar.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut
muzik yang didengar.
5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan menerima kekurangan rakan sebaya.
Pergerakan 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang
Berirama
didengar.
Jom ke 2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut
Sawah
muzik yang didengar.
5.4.2 Membentuk kumpulan semasa melakukan aktiviti.
MINGGU Pergerakan 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik
9 Berirama
yang didengar.
26FEB-3 Kembara
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang
MAC Hutan
2020 didengar.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut
muzik yang didengar.
5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
Pergerakan 1.5, 2.5 dan 5.4 1.5.1 Mereka cipta pergerakan kreatif bertema berdasarkan pergerakan mengikut muzik
Berirama
yang didengar.
Robot Rabat
1.5.2 Melakukan pergerakan kreatif bertema yang direka cipta mengikut muzik yang
didengar.
2.5.1 Mengenal pasti pergerakan yang sesuai dalam pergerakan kreatif bertema mengikut
muzik yang didengar.
5.4.2 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
MINGGU Kemahiran 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.1 Menghantar bola ke pelbagai jarak dan arah menggunakan alatan dan anggota badan Menghantar
10 Asas bola dengan
yang dibenarkan.
Permainan tangan atau
4-10 2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai kaki
MAC (Kategri
2020 Serangan) jarak.
Menghantar 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
bola
Kemahiran 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.2 Menerima hantaran bola dari pelbagai jarak menggunakan alatan dan anggota badan Menerima
Asas hantaran
yang dibenarkan.
Permainan dengan tangan
2.6.1 Mengenal pasti aplikasi daya semasa menghantar dan menerima bola pada pelbagai atau kaki
(Kategori
Serangan) jarak.
Menerima 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
Hantaran
MINGGU Kemahiran 1.6, 2.6 dan 5.1 1.6.3 Mengelecek bola dalam ruang yang ditentukan. Mengelecek
11 Asas bola dengan
2.6.3 Mengenal pasti ruang yang sesuai untuk bergerak dengan bola.
Permainan tangan atau
11-12 5.1.5 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti. kaki
MAC (Kategori
2020 Serangan)
Mengelecek
Bola
13-21
MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
2020
Kemahiran 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.4 Melakukan pergerakan mengadang dengan membayangi pergerakan lawan. Mengadang
MINGGU Asas rakan
2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan
11 Permainan
pihak lawan.
22-24 (Kategori
MAC Serangan) 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
2020 Mengadang

MINGGU Kemahiran 1.6, 2.6 dan 5.4 1.6.4 Memintas dan menguasai bola dari pihak lawan.
12 Asas
2.6.4 Mengenal pasti kedudukan pengadang yang sesuai semasa membayangi pergerakan
Permainan
25-31 pihak lawan.
MAC (Kategori
2020 Serangan) 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
Memintas dan
Menguasai
Bola
MINGGU Kemahiran 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.5 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.
13 Asas
2.6.5 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk memintas dan takel.
Permainan
1-7 APRIL 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
2020 (Kategori
Serangan)
Melakukan
Takel
MINGGU Kemahiran 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.5 Melakukan takel untuk mendapatkan bola.
14 Asas
2.6.5 Mengenal pasti pemasaan yang sesuai untuk memintas dan takel.
Permainan
8-14 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
APRIL (Kategori
2020 Serangan)
Melakukan
Takel
Kemahiran 1.6, 2.6 dan 5.2 1.6.6 Menjaring ke sasaran dari pelbagai arah dengan menggunakan alatan dan anggota
Asas
badan yang dibenarkan.
Permainan
2.6.2 Mengenal pasti perkaitan antara titik kontak dengan arah pergerakan bola.
(Kategori
Serangan) 5.2.3 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
Menjaring

MINGGU Kemahiran 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan. Servis
15 Asas menggunakan
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar
Permainan tangan atau
15-21 bola. raket
APRIL (Kategori
2020 Jaring) Servis 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Atas Bahu
Kemahiran 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.1 Melakukan servis atas bahu menggunakan tangan dan alatan.
Asas
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar
Permainan
bola.
(Kategori
Jaring) 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Servis Atas
Bahu
MINGGU Olahraga 1.10, 2.10, 5.2 1.10.3 Berlari dan melompat menggunakan kaki kanan dan mendarat menggunakan kaki
16 Asas
kiri dan sebaliknya.
22-28 (Kemahiran
2.10.2 Mengenal pasti cara bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa
APRIL Asas
2020 Lompatan) mendarat dengan selamat.
Berlari dan 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.
Melompat
Olahraga 1.10, 2.10, 5.2 1.10.4 Berlari dan melompat melepasi halangan pada pelbagai aras.
Asas
2.10.3 Mengenal pasti bahagian-bahagian badan yang boleh digunakan semasa mendarat
(Kemahiran
dengan selamat.
Asas
Lompatan) 5.2.2 Berkeyakinan untuk melakukan pelbagai pergerakan berkemahiran.
Berlari dan
Melompat
MINGGU Kemahiran 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.2 Melakukan servis dengan menggunakan kaki. Servis
17 Asas menggunakan
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar
Permainan bola kecil
29 APRIL- bola.
5 MEI (Kategori
2020 Jaring)
Servis 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Menggunakan
Kaki
Kemahiran 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.2 Melakukan servis dengan menggunakan kaki. Servis
Asas menggunakan
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar
Permainan bola takraw
bola.
(Kategori
Jaring) 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Servis
Menggunakan
Kaki
MINGGU Kemahiran 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.3 Menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan.
18 Asas
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar
Permainan
6-12 MEI bola.
2020 (Kategori
Jaring) 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan,guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti fizikal.
Menerima
Servis
Kemahiran 1.7, 2.7 dan 5.3 1.7.3 Menerima servis menggunakan anggota badan dan alatan.
Asas
2.7.1 Mengenal pasti titik kontak semasa melakukan servis, menerima dan menghantar
Permainan
bola.
(Kategori
Jaring) 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti
Menerima fizikal.
Servis
MINGGU Kemahiran 1.7, 2.7 dan 5.4 1.7.4 Melakukan gerak kaki ke pelbagai arah.
19 Asas
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai
Permainan
13-19 arah.
MEI 2020 (Kategori
Jaring) 5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti fizikal.
Gerak Kaki

Kemahiran 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.5 Melakukan pukulan pepat. Pukulan pepat
Asas menggunakan
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai
Permainan tangan
arah.
(Kategori
Jaring) 5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.
Pukulan Pepat

MINGGU Kemahiran 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.5 Melakukan pukulan pepat.
20 Asas
2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai Pukulan pepat
Permainan
20-21 menggunakan
arah.
MEI 2020 (Kategori raket
Jaring) 5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.
Pukulan Pepat
22 MEI-6
JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
2020
MINGGU Kemahiran 1.7, 2.7 dan 5.2 1.7.6 Melakukan pukulan kilas. Pukulan kilas
20 menggunakan
Asas 2.7.2 Mengenal pasti cara dirian yang betul untuk memulakan pergerakan ke pelbagai
Permainan tangan
7-9 JUN arah.
(Kategori
2020
Jaring) P. Kilas 5.2.4 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.
MINGGU Kemahiran 1.8, 2.8 dan 5.4 1.8.1 Membaling bola ke sasaran dengan tangan lurus mengikut arah pusingan jam. Balingan bola
21 Asas kecil
2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasa melakukan balingan tangan lurus dan
Permainan
10-16 balingan sisi.
JUN (Kategori
2020 Memadang) 5.4.1 Melakukan aktiviti secara berpasangan.
Membaling
Bola-Arah
Pusingan Jam
Kemahiran 1.8, 2.8 dan 5.2 1.8.3 Memukul bola dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan. Memukul
Asas menggunakan
2.8.2 Mengenal pasti titik kontak pada bola dan alat pemukul semasa memukul dan
Permainan pemukul
menahan bola. plastik
(Kategori
Memadang) 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
Memukul Bola
MINGGU Kemahiran 1.8, 2.8 dan 5.1 1.8.5 Membaling bola dengan gaya balingan sisi.
22 Asas
2.8.1 Menyatakan pergerakan tangan semasa melakukan balingan tangan lurus dan
Permainan
17-23 balingan sisi.
JUN (Kategori
2020 Memadang) 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
Membaling
Bola-Gaya Sisi
Kemahiran 1.8, 2.8 dan 5.1 1.8.6 Menangkap bola dari arah sisi.
Asas
2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasa menangkap bola dari arah sisi pada
Permainan
pelbagai aras.
(Kategori
Memadang)
Menangkap 5.1.4 Mematuhi peraturan keselamatan di tempat aktiviti.
Bola-Arah Sisi
MINGGU Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.1 Berlari dalam laluan lurus dan selekoh dengan pelbagai kelajuan.
23
(Kemahiran 2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengikut laluan dan kelajuan yang
24-30 Asas Berlari)
berbeza.
JUN
Berlari Lurus
2020 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
dan Selekoh
MINGGU Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.2 Berlari berganti-ganti pada satu jarak.
24
1-7 (Kemahiran 2.9.2 Mengenal pasti jarak yang sesuai semasa memberi dan menerima alatan.
JULAI Asas Berlari)
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
2020
Berlari
Berganti-Ganti
MINGGU Olahraga Asas 1.9, 2.9 dan 5.2 1.9.3 Berlari beritma melepasi halangan secara berterusan. Berlari
25 pelbagai
(Kemahiran 2.9.1 Mengenal pasti teknik berlari yang betul mengikut laluan dan kelajuan yang
halangan
8-14 Asas Berlari)
berbeza.
JULAI
Berlari Beritma
2020 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
MINGGU Konsep 3.1, 4.1 dan 5.2 3.1.3 Mengira kadar nadi selepas melakukan aktiviti selama satu minit.
26 Kecergasan
4.1.3 Menyatakan hubung kait antara jantung yang cergas dengan kadar nadi
15-21 Mengira Kadar
pemulihan.
JULAI Nadi
2020 5.2.1 Merekod data kecergasan.

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.1 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap. Mengenal
27 Kesenggangan alatan khemah
22-23 Mendirikan 2.14.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap.
JULAI Khemah
2020 5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.

24
JULAI-1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
OGOS
2020
MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.1 1.14.1 Mendirikan khemah pasang siap. Memasang
27 Kesenggangan khemah
2.14.1 Mengenal pasti bahagian-bahagian khemah pasang siap.
2-4 Mendirikan
5.1.3 Menggunakan alatan mengikut kegunaannya.
OGOS Khemah
2020

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.4 1.14.2 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin.
28 Kesenggangan
2.14.2 Mengaplikasikan pengetahuan mata angin untuk mencari arah.
5-11 Pandu Arah
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti.
OGOS
2020
Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.14 1.14.2 Melakukan aktiviti pandu arah berdasarkan mata angin.
Kesenggangan
2.14.2 Mengaplikasikan pengetahuan mata angin untuk mencari arah.
Pandu Arah
5.4.3 Bekerjasama semasa melakukan aktiviti.

MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.2 1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
29 Kesenggangan
2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk mengekalkan imbangan
12-18 Ting-ting Gula dan daya tahan otot dalam permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
OGOS Batu
2020 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.
MINGGU Rekreasi dan 1.14, 2.14 dan 5.2 1.14.3 Bermain permainan tradisional seperti Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
30 Kesenggangan
2.14.3 Mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk mengekalkan imbangan
19-25 Laga Ayam
dan daya tahan otot dalam permainan Ting-ting Gula Batu dan Laga Ayam.
OGOS
2020 5.2.5 Menerima kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif.
MINGGU Komponen 3.6, 4.6 dan 5.4 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan Bateri Ujian Standard Latihan Ujian
31 Kecergasan SEGAK
Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK).
26 Kecergasan
3.6.2 Merekod keputusan Ujian SEGAK.
OGOS - Fizikal
1 SEPT 4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian SEGAK.
2020 Latihan Ujian
SEGAK 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.