Anda di halaman 1dari 3

Perbandingan Luas Desa dengan Luas Desa Pemekaran 2011

Luas Luas
Kecamatan Wilayah Wilayah Keterangan
(Km2) (Km2)
(1) (2) (3) (4)
010 SIANJUR MULA MULA 140.24 140.24 Data luas match
001 BOHO 15.31 15.31
002 AEK SIPITUDAI 7.82 3.82 MATCH; Luas dari 7,82 = 7,82 (Desa 002 & 012)
003 SINGKAM 13.72 13.72
004 SARI MARIHIT 12.84 12.84
005 SIANJUR MULAMULA 16.54 16.54
006 GINOLAT 4.75 4.75
007 HUTA GINJANG 8.25 8.25
008 SIBORO 7.25 7.25
009 HUTA GURGUR 8.75 8.75
010 BONAN DOLOK 13.88 13.88
011 HASINGGAAN 31.13 31.13
012 HABEAHAN NABURAHAN 4
020 HARIAN 560.45 140.86 Masih perlu penyamaan data
001 PARTUNGKO NAGINJANG 487.59 23.6 Luas dari 487,59 ≠ 68
004 SIPARMAHAN 15 15
005 DOLOK RAJA 7.25 7.25
006 SAMPUR TOBA 6.25 6.25
007 HARIARA POHAN 9.6 9.6
008 JANJI MARTAHAN 9.63 9.63
009 TURPUK SIHOTANG 7.5 7.5
010 SOSOR DOLOK 4.38 4.38
011 TURPUK SAGALA 1 1
012 TURPUK MALAU 3.5 3.5
013 TURPUK LIMBONG 8.75 8.75
014 HUTAGALUNG 23
015 HARIARAPINTU 21.4
030 SITIO-TIO 50.76 50.07 Masih perlu penyamaan data
001 TAMBA DOLOK 12.69 6.2 Luas dari 12,69 ≠ 12
002 CINTA MAJU 11.82 6.82 MATCH; Luas dari 11,82 = 11,82 (Desa 002 & 008)
003 BUNTU MAULI 5.5 5.5
004 SABULAN 8.54 8.54
005 HOLBUNG 5.9 5.9
006 JANJI RAJA 6.31 6.31
007 JANJI MARIA 5.8
008 PARSAORAN 5
040 ONAN RUNGGU 60.89 60.89
001 HARIAN 5.98 5.98
002 SITINJAK 5.19 5.19
003 PAKPAHAN 3.92 3.92
004 ONAN RUNGGU 4.86 4.86
005 TAMBUN SUNGKEAN 4.42 4.42
006 SITAMIANG 2.94 2.94
007 PARDOMUAN 3.86 3.86
008 HUTA HOTANG 3.07 3.07
009 RINA BOLAK 19.2 19.2
010 SIPIRA 2.5 2.5
011 JANJI MATOGU 1.96 1.96
012 SILIMA LOMBU 2.99 2.99
050 NAINGGOLAN 87.86 79.56 Masih perlu penyamaan data
001 PASARAN PARSAORAN 5.59 5.59
002 PASARAN I 4.19 4.19
003 SIBONOR OMPURATUS 3.87 3.87
004 SINAGA URUK PANDIANGAN 7.22 7.22
005 NAINGGOLAN 11.42 4.8 Luas dari 11,42 ≠ 10,4 (Desa 005 & 013)
006 SIRUMA HOMBAR 5.16 5.16
007 SIPINGGAN LUMBAN SIANTAR 10.13 4 Luas dari 10,13 ≠ 10,52 (Desa 007 & 014)
008 PANGALOAN 2.49 2.49
009 TOGUAN GALUNG 8.38 8.38
010 HUTA RIHIT 5.8 5.8
011 PARHUSIP III 5.42 5.42
012 PANANGGANGAN 18.19 4 Luas dari 18,19 ≠ 10,52 (Desa 012 & 015)
013 JANJI MARAPOT 5.6
014 SIPINGGAN 6.52
015 PANANGGANGAN II 6.52
060 PALIPI 129.55 115.12 Masih perlu penyamaan data
005 URAT TIMUR 10.31 1.25 Luas dari 10,31 ≠ 3,75 (Desa 005 & 018)
006 SUHUT NIHUTA PARDOMUAN 3.71 3.71
007 PARSAORAN URAT 4.51 4.51
008 URAT II 15.36 4.36 MATCH; Luas dari 15,36 = 15,36 (Desa 008 & 019)
009 GORAT PALLOMBUAN 11.74 2.2 Luas dari 11,74 ≠ 3,9 (Desa 009 & 020)
010 PALIPI 11.43 5.3 Luas dari 11,43 ≠ 11,4 (Desa 010 & 021)
011 PARDOMUAN NAULI 15.98 15.98
012 HATOGUAN 12.05 12.05
013 SAOR NAULI HATOGUAN 15.09 15.09
014 SIMBOLON PURBA 12.02 12.02
015 HUTA GINJANG 4.1 4.1
016 SIGAOL MARBUN 6.4 6.4
017 SIGAOL SIMBOLON 6.85 6.85
018 PAMUTARAN 2.5
019 SIDEAK 11
020 GORAT PALLOMBUAN 1.7
021 HUTADAME 6.1
070 RONGGUR NIHUTA 94.87 94.87
001 PARADUAN 7.3 7.3
002 LINTONGNIHUTA 9.38 9.38
003 RONGGUR NIHUTA 27.5 27.5
004 SIJAMBUR 9.25 9.25
005 SABUNGAN NIHUTA 4.36 4.36
006 SALAON TOBA 3.16 3.16
007 SALAON TONGA TONGA 5.26 5.26
008 SALAON DOLOK 28.66 28.66
080 PANGURURAN 121.43 121.43
001 RIANIATE 6.75 6.75
002 PARMONANGAN 3 3
003 HUTA NAMORA 7 7
009 PINTU SONA 2.8 2.8
010 HUTA TINGGI 3 3
011 PARDOMUAN I 2.5 2.5
012 PASAR PANGURURAN 0.5 0.5
013 TANJUNG BUNGA 6.5 6.5
014 SIOGUNG OGUNG 4 4
015 PARSAORAN I 1.5 1.5
016 SAITNIHUTA 1.4 1.4
017 LUMBAN PINGGOL 1.5 1.5
018 SIANTING ANTING 1.8 1.8
019 PARLONDUT 1.5 1.5
023 AEK NAULI 5.36 5.36
024 PARDUGUL 5.44 5.44
025 PANAMPANGAN 2.65 2.65
026 SITOLUHUTA 0.8 0.8
027 SINABULAN 1.23 1.23
028 SIOPAT SOSOR 1 1
029 HUTA BOLON 2 2
030 SITUNGKIR 2 2
031 SIALANGUAN 2 2
032 PARHORASAN 15.4 15.4
033 PARDOMUAN NAULI 9.5 9.5
034 LUMBAN SUHI SUHI DOLOK 6.3 6.3
035 LUMBAN SUHI SUHI TORUAN 3.5 3.5
036 PARBABA DOLOK 20.5 20.5
090 SIMANINDO 198.2 162.05 Masih perlu penyamaan data
001 TANJUNGAN 10.58 10.58
002 PARBALOHAN 8.25 8.25
003 PARDOMUAN 4.75 4.75
004 PARMONANGAN 5.62 5.62
005 HUTA GINJANG 5.98 5.98
006 TOMOK 10.55 5.7 Luas dari 10,55 ≠ 10,05 (Desa 006 & 017)
007 GAROGA 9.33 9.33
008 TUKTUK SIADONG 6.65 6.65
009 AMBARITA 17.4 2.5 Luas dari 17,4 ≠ 5,8 (Desa 009 & 018; 019)
010 MARTOBA 19.75 2 Luas dari 19,75 ≠ 5 (Desa 010 & 020)
011 SIHUSAPI 18.93 18.93
012 MADUMA 13 13
013 SIMANINDO SANGKAL 13.6 2.6 Luas dari 13,6 ≠ 4,3 (Desa 013 & 021)
014 CINTA DAME 14.35 14.35
015 SIMARMATA 15.6 15.6
016 DOSROHA 23.86 23.86
017 TOMOK PARSAORAN 4.35
018 UNJUR 1.9
019 SIALLAGAN-PINDARAYA 1.4
020 MARLUMBA 3
021 SIMANINDO 1.7
SAMOSIR 1444.25 965.09

Sumber : Perbandingan Luas Wilayah Data DD

Ket :
Tulisan bercetak miring adalah Desa Baru.
Tulisan diblok warna yang sama adalah Desa Induk dan Desa Pemekaran.