JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
1.0

Maklumat Sekolah

Nama Sekolah :………………………………………………………………......…………………
Alamat Sekolah :…………………………………………………………......…………………….
…………………………………………………………………..……………….
………………………………………………………………..………………….

2.0

Poskod :………………………

Kod Sekolah :………………………

No Tel :………………………

No. Fax :……………………………

Perkara yang perlu dipantau

Tandakan (√ ) dalam ruangan samada 0 – Tiada, 1 – Tidak Lengkap, 2 – Lengkap

FAIL PENGURUSAN INDUK
Bil
Perkara
1
Jawatankuasa PBS Sekolah
1.1 - Carta Organisasi Jawatankuasa
1.2 - Surat panggilan mesyuarat
1.3 - Minit Mesyuarat Disediakan
2
Jadual Kerja PBS Induk
2.1 - Disediakan
2.2 - Diedarkan
2.3 - Dipamerkan
3
Prosedur Kerja Pentadbiran
3.1 - Disediakan
3.2 - Diedarkan
4
Pemantauan Dalaman
4.1 - Rekod Pemantauan dibuat
5
Surat-Surat Pekeliling/Makluman
5.1 - Disimpan dan difailkan
6
Buku Panduan PBS
6.1 - Disimpan dan difailkan
7
Makluman kepada ibu bapa /penjaga
7.1 - Salinan surat makluman disediakan

0

1

2

Catatan

FAIL PENGURUSAN MATA PELAJARAN *( SPM / PMR / UPSR ) .

1 18.1 8. RC dan ICT bagi SPM.1 17.Surat Pelantikan Jawatankuasa PBS (MP) .3 18 18.Dipamerkan Prosedur Kerja Pentaksiran .Bil 8 8.2 17.Disediakan .Maklumat Pentaksir direkodkan .Carta Organisasi Jawatankuasa Jadual Kerja Pentaksiran (MP) .1 16 16.Disediakan .2 12 12.3 17 17.Eviden proses .Rekod Penyelarasan dibuat Taklimat kepada calon .Dilengkapkan .Surat panggilan mesyuarat . PSV.2 10.1 calon menumpang 3.Difailkan .Diedarkan Penyelarasan dalaman .Minit Mesyuarat Disediakan .2 Perkara Pelantikan Pentaksir .1 13.2 9 9.Personel yang memberi taklimat Bahan-bahan pentaksiran .Bahan yang berkaitan Pengendalian Pentaksiran . PA.1 13 13.2 14.Dilengkapkan .1 9.Contoh borang-borang pentaksiran .Disimpan dengan selamat Borang Skor Kelompok .4 15 15.2 9.3 14.dilaksanakan semasa pengajaran dan pembelajaran ( Buku Rekod Mengajar) Borang Skor Individu .1 16. KHB bagi PMR) 3.2 calon pindah Bil Catatan .3 10 10.Diedarkan .3 11 11.Contoh sijil .0 Kes-kes Khas Bil Perkara 3.Eviden produk 0 1 2 Catatan *potong yang tidak berkenaan Semak secara rawak dua mata pelajaran yang mempunyai komponen PBS ( keutamaan kepada mp LK.Tarikh dilaksanakan .Disimpan dengan selamat Bahan Bukti ( Dokumen /Eviden ) .1 10.2 14 14.2 16.1 14.Difailkan .1 11.Tugasan atau panduan pentaksiran .

......... No............0 Akuan Pemantau Saya mengaku telah memantau pelaksanaan PBS dan memaklumkan dapatan pemantauan kepada pihak sekolah ini...........................................................................................................................................................................................................………………………………………………………… Jawatan :....................................................0 Nama :………………….......……………….........................3.......... Telefon :.........................................................................................................................3 calon sakit berpanjangan 3..................... T/Tangan dan Cop :…………………………………………................................................................... 5.......... Pengesahan Pengetua/Guru Besar Nama :........ Tandatangan :.6 lain-lain 4... Tarikh :......4 kes disiplin 3............. Sektor/PPD :....................................5 calon istimewa (OKU) 3......................................... Tarikh: :…………………………………...........................................................……………………… ......................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful