Anda di halaman 1dari 1

Aktiviti 3 | Aplikasi 7S

Hard ‘S’
Apakah struktur yang sesuai untuk menyelaraskan tugas.
1. Structure
 Functional/divisional/network
Apakah prosedur yang diperlukan?
2. Systems
Terlalu banyak/sedikit
Apakah yang akan diubah?
3. Strategy  Pencapaian akademik Jurang SES/Sifar E UPSR/Teknologi dan
Pembelajaran berasaskan kemahiran etc.
Soft ‘S’
4. Shared values Budaya kerja atau sikap yang paling sesuai?
Cara pentadbiran yang paling sesuai?
5. Style
 Demokratik/autokratik/teknokratik
Apakah kemahiran yang diperlukan. Kemahiran yang sedia ada dan
6. Skill
kekurangan
7. Staff Kakitangan yang diperlukan

Antara penyebab kegagalan intervensi


Letak setiap penyebab dalam kategori 7S

Penyebab S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Skop kerja tidak ditakrifkan dengan baik √
Kekurangan pengurusan risiko √
Pengurus projek yang kekurangan pengalaman dan latihan √
Strategi yang lemah √
Kekurangan komunikasi dalam organisasi √
Pegawai utama bersara √
Tidak dapat manage expectations √
Kepimpinan yang kurang efektif √
Dokumentasi yang kurang tersusun √
Gagal untuk mengesan keperluan projek √
Gagal untuk mengesan status projek √
Kekurangan perancangan projek/intervensi √
Bajet dan jadual projek yang tidak munasabah √
Budaya kerja yang berlainan antara unit √
Gempa bumi dan Tsunami √

Anda mungkin juga menyukai