Anda di halaman 1dari 1

FORMAT D.2.

2 DAFTAR NAMA GURU


YANG MENGGUNAKAN ALAT BANTU
NO NAMA GURU MATA PELAJARAN / GURU KELAS ALAT YANG DIGUNAKAN KETERANGAN

Sumedang, 2020
Kepala Madrasah
……………………………………

……………………………………
NIP

Anda mungkin juga menyukai