Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN TATABAHASA - KATA ADJEKTIF

Pilih jawapan yang sesuai

1. Amin sering membawa nota yang ......... ....


A. bujur 8. kecil C. tebal D. panjang
2. Urat-uratnya yang tegang sudah ............... .....setelah minum air akar kayu.
A. lentur 8. lendut C. kendur D. bengkok
3. Nasi lemak yang ditanak oleh ibu terlalu ..............kerana terlebih air.
A. benyek 8. lembut C. empuk D. kera s
4. Kita perlu ........... kepada ketetapan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
A. rela 8. akur C. setia D. patuh
5. Ceramah yang disampaikan oleh pakar bahasa itu sungguh ........tentang
aspek penggunaan ta tabahasa.
A. jelas 8. tepat C. tegas D. pasti
6. 8aju kurung Alia lebih ... ........ jika dipadankan dengan kerongsang merah.
A. teguh 8. cocok C. cucuk D. kukuh
7. Maklumat yang tidak ............ dalam Facebook akan mengakibatkan
kekeliruan maklumat.
A. sipi 8. tepat C. samar D. kabur
8. Pokok yang .................. itu berasal darl Timur Tengah.
A. renek B. bulat C. pipih D. leper
9. Gadis itu semakin ............. kerana gangguan daripada rakan lamanya.
A. r imas B. marah C. murka D. bengis
10. Telur buaya yang ...........itu dipecahkan oleh Pak Abu.
A. bulat 8. leper C. bundar D. lonjong
11. Pemuda dari Arab itu mempunyai bulu mata yang ...............
A. leper B. lentik C. landing D. lengkung
12.Samurai itu masih .............. kepada Maharaja Jepun walaupun d1hukum
dengan hukuman pancung.
A. jujur B.ikhlas C. setia D. amanah
13. Encik Lokman bera sa ...... ...... ap".. b.la
1 ana knya t·1
·dak mahu mendengar
nasihat.
A. seran, B. tenang C. geram D. hairan
14.Air sungai itu n1engallr sangat ............, terutamanya selepas hujan lcbat.
A. laju B. deras C. cepat D. pant as
I S.Sa lina selalu sahaja termenung sejak kebelakangan ini kerana hatlnya ........ .
A. t awar B. susah C. berat D. sedih
16.Evin berasa pening dan ......... kerana mabuk laut ketika menaiki bot laju itu.
A. loya B. muak C. bosan D. penat
17.Kebaja ltu tidak dapat dipakai oleh Nini lagi kerana sudah ..............
A. berat B. labuh C. ketat D. tepat
18.Penduduk kampung itu ........... apabila mendapat berita bahawa seorang
petani ditanduk oleh kerbaunya ketika bekerja di sawah.
A. takjub B. gempar C. bingit D. kacau
19.M ajlis makan malam semakin ............ apabila pengerusi majlis
mengumumkan pemenang cabutan be·rtuah yang bernllal RM 10 000.
A. gawat B. gulita C. gamat D. gempak
20.Peralatan ...... tentang jantung amat dlperlukan di lnstitiut Jantung Negara.
A. hebat B. rumit C. canggih D. gempak
21.Pada zaman dahulu , buluh yang ................. dijadikan senjata untuk
mempertahankan diri daripada serangan haiwan liar.
A. bulat B. kuning C. runcing D. panjang
22.Wajah Alex berubah menjadi ......... apabila terpandang suatu lembaga di
t engah jalan.
A. merah B. jelas C. pucat D. gugup
23.Beberapa buah rumah ............ di situ akan dirobohkan oleh pihak berkuasa.
A. kusam B. busuk C. usang D. kukuh
24.Jamila h berasa ......... ketika hendak menyampaikan syarahan di atas pentas.
A. kecut B. gugup C. cekap D. resah
25.Farzana tidak dapat menahan ketawa keran a cerita Kamal itu sangat
A. sedih B. pedih C. lucu D. pilu

SELAMAT MENJAWAB

Anda mungkin juga menyukai