Anda di halaman 1dari 1

Memberi sepenuh tumpuan Baca secara cepat dan mencari

Menanam rasa minat terhadap kata kunci


topik yang dibincang Baca secara berulang ulang
Mencuba untuk mengikut Sentiasa berada dalam keadaan
kelajuan pemberi maklumat yang tenang
Mencatat isi penting Membuat nota ringkas apabila
selesai pembacaan

Kemahiran Kemahiran
Mendengar Membaca

KEMAHIRAN BELAJAR YANG


DIGUNAKAN MURID – MURID
SEMASA PROSES PEMBELAJARAN

Kemahiran Kemahiran
Mengingat Membuat
Nota

Menyediakan dalam bentuk Memahami maklumat yang


peta konsep didapati
Menyebut berulang kali data Memilih hanya idea yang
yang diterangkan penting (kata kunci)
Mengingat secara kaedah Menulis nota secara kreatif
kreatif. tapi lebih ringkas.
Cth: kaedah akrostik, Cth: jadual, carta alir,
kaedah bunyi seakan, gambarajah Venn.
teknik pembahagian Mempelbagaikan corak
nombor, penggunaan penulisan nota.
sistem irama, sistem Cth: singkatan, simbol,
gambaran, kaedah nemoniks @ akronim,
akronim lukisan.

Anda mungkin juga menyukai