Anda di halaman 1dari 36

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG SKOR
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
TAHUN 20__
TEMPAT BERTUGAS :
AGENSI MENYELIA :

1) PEGAWAI YANG DINILAI


NAMA :
NO. KAD PENGENALAN :
JAWATAN :
GRED : (PTA)

2) PEGAWAI PENILAI
NAMA :
NO. KAD PENGENALAN
JAWATAN :
GRED :

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
D1 PROFESIONALISME 5 4 3 2 1
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
E4 KELIMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 15
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS-TUGAS LAIN 16
A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17
D1 RUMUSAN
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN & JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) 18
E2 SUMBANGAN
A2.1 TUGAS TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 19
D3 KEMAHIRAN
E7 KEPIMPINAN INSTRUKTIONAL
A7.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 20
A7.2 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PENGAJARAN 21
A7.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & PENGALAMAN 22
A7.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 23
A7.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 24
E8 PENGURUSAN
A8.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS 25
A8.2 KEWANGAN 26
A8.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 27
A8.4 SUMBER MANUSIA 28
A8.5 MAKLUMAT 29
E9 KEPIMPINAN ORGANISASI
A9.1 PENGURUSAN ORGANISASI 30
A9.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 31
KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
KEBERHASILAN 5 4 3 2 1
A1.1 KEBERHASILAN
MARKAH KESELURUHAN
D1 D2 D3 (D1+D2+D3) 90% KEBERHASILAN 10% JUMLAH
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CATATAN :
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat

Ralat

Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat

Ralat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG SKOR
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
TAHUN 2021
TEMPAT BERTUGAS : SJK CHUNG HUA SUNGAI BUDA
AGENSI MENYELIA : PPD KUCHING

1) PEGAWAI YANG DINILAI


NAMA : WONG KIONG HOON
NO. KAD PENGENALAN : 910208-13-5995
JAWATAN : PENOLONG KANAN PENTADBIRAN (LANTIKAN DALAMAN)
GRED : DG41 (PTA)

2) PEGAWAI PENILAI
NAMA :
NO. KAD PENGENALAN
JAWATAN :
GRED :

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
D1 PROFESIONALISME 5 4 3 2 1
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2 1
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3 1
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4 1
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5 1
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6 1
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7 1
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN 8 1
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9 1
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10 1
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11 1
E4 KELIMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR DASAR KERAJAAN 12 1
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13 1
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14 1
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 15 1
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS-TUGAS LAIN 16 1
A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17 1
D1 RUMUSAN
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN & JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) 18 1
E2 SUMBANGAN
A2.1 TUGAS TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 19 1
D3 KEMAHIRAN
E7 KEPIMPINAN INSTRUKTIONAL
A7.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 20 1
A7.2 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PENGAJARAN 21 1
A7.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & PENGALAMAN 22 1
A7.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 23 1
A7.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 24 1
E8 PENGURUSAN
A8.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS 25 1
A8.2 KEWANGAN 26 1
A8.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 27 1
A8.4 SUMBER MANUSIA 28 1
A8.5 MAKLUMAT 29 1
E9 KEPIMPINAN ORGANISASI
A9.1 PENGURUSAN ORGANISASI 30 1
A9.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 31 1
KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
KEBERHASILAN 5 4 3 2 1
A1.1 KEBERHASILAN 1
MARKAH KESELURUHAN
D1 D2 D3 (D1+D2+D3) 90% KEBERHASILAN 10% JUMLAH
25.92 9.00 56.00 81.83 8.00 89.83

CATATAN :
Tiada Ralat
Tiada Ralat

Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat

Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat

Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat

Tiada Ralat
Tiada Ralat

Tiada Ralat

Tiada Ralat

Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat

Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat
Tiada Ralat

Tiada Ralat
Tiada Ralat

Tiada Ralat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG SKOR
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
TAHUN 20__
TEMPAT BERTUGAS :
AGENSI MENYELIA :

1) PEGAWAI YANG DINILAI


NAMA :
NO. KAD PENGENALAN :
JAWATAN :
GRED : (PTA)

2) PEGAWAI PENILAI
NAMA :
NO. KAD PENGENALAN
JAWATAN :
GRED :

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
D1 PROFESIONALISME 5 4 3 2 1
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
E4 KELIMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 15
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS-TUGAS LAIN 16
A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17
D1 RUMUSAN
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN & JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) 18
E2 SUMBANGAN
A2.1 TUGAS TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 19
D3 KEMAHIRAN
E7 KEPIMPINAN INSTRUKTIONAL
A7.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 20
A7.2 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PENGAJARAN 21
A7.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & PENGALAMAN 22
A7.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 23
A7.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 24
E8 PENGURUSAN
A8.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS 25
A8.2 KEWANGAN 26
A8.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 27
A8.4 SUMBER MANUSIA 28
A8.5 MAKLUMAT 29
E9 KEPIMPINAN ORGANISASI
A9.1 PENGURUSAN ORGANISASI 30
A9.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 31
KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
KEBERHASILAN 5 4 3 2 1
A1.1 KEBERHASILAN
MARKAH KESELURUHAN
D1 D2 D3 (D1+D2+D3) 90% KEBERHASILAN 10% JUMLAH
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CATATAN :
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat

Ralat

Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat

Ralat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG SKOR
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
TAHUN 20__
TEMPAT BERTUGAS :
AGENSI MENYELIA :

1) PEGAWAI YANG DINILAI


NAMA :
NO. KAD PENGENALAN :
JAWATAN :
GRED : (PTA)

2) PEGAWAI PENILAI
NAMA :
NO. KAD PENGENALAN
JAWATAN :
GRED :

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
D1 PROFESIONALISME 5 4 3 2 1
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
E4 KELIMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 15
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS-TUGAS LAIN 16
A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17
D1 RUMUSAN
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN & JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) 18
E2 SUMBANGAN
A2.1 TUGAS TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 19
D3 KEMAHIRAN
E7 KEPIMPINAN INSTRUKTIONAL
A7.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 20
A7.2 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PENGAJARAN 21
A7.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & PENGALAMAN 22
A7.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 23
A7.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 24
E8 PENGURUSAN
A8.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS 25
A8.2 KEWANGAN 26
A8.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 27
A8.4 SUMBER MANUSIA 28
A8.5 MAKLUMAT 29
E9 KEPIMPINAN ORGANISASI
A9.1 PENGURUSAN ORGANISASI 30
A9.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 31
KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
KEBERHASILAN 5 4 3 2 1
A1.1 KEBERHASILAN
MARKAH KESELURUHAN
D1 D2 D3 (D1+D2+D3) 90% KEBERHASILAN 10% JUMLAH
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CATATAN :
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat

Ralat

Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat

Ralat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG SKOR
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
TAHUN 20__
TEMPAT BERTUGAS :
AGENSI MENYELIA :

1) PEGAWAI YANG DINILAI


NAMA :
NO. KAD PENGENALAN :
JAWATAN :
GRED : (PTA)

2) PEGAWAI PENILAI
NAMA :
NO. KAD PENGENALAN
JAWATAN :
GRED :

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
D1 PROFESIONALISME 5 4 3 2 1
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
E4 KELIMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 15
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS-TUGAS LAIN 16
A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17
D1 RUMUSAN
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN & JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) 18
E2 SUMBANGAN
A2.1 TUGAS TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 19
D3 KEMAHIRAN
E7 KEPIMPINAN INSTRUKTIONAL
A7.1 PENCAPAIAN MATLAMAT 20
A7.2 PERANCANGAN & PEMBANGUNAN PENGAJARAN 21
A7.3 PERKONGSIAN PENGETAHUAN & PENGALAMAN 22
A7.4 PENYELIAAN DAN PEMANTAUAN 23
A7.5 PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 24
E8 PENGURUSAN
A8.1 BERFOKUSKAN BIDANG TUGAS 25
A8.2 KEWANGAN 26
A8.3 PEMBANGUNAN FIZIKAL 27
A8.4 SUMBER MANUSIA 28
A8.5 MAKLUMAT 29
E9 KEPIMPINAN ORGANISASI
A9.1 PENGURUSAN ORGANISASI 30
A9.2 PROAKTIF DALAM TINDAKAN 31
KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
KEBERHASILAN 5 4 3 2 1
A1.1 KEBERHASILAN
MARKAH KESELURUHAN
D1 D2 D3 (D1+D2+D3) 90% KEBERHASILAN 10% JUMLAH
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CATATAN :
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat

Ralat

Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat

Ralat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG SKOR
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
TAHUN 20__
TEMPAT BERTUGAS :
AGENSI MENYELIA :

1) PEGAWAI YANG DINILAI


NAMA :
NO. KAD PENGENALA :
JAWATAN :
GRED : (PdP)

2) PEGAWAI PENILAI
NAMA :
NO. KAD PENGENALAN
JAWATAN :
GRED :

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
D1 PROFESIONALISME 5 4 3 2 1
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
E4 KELIMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 15
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS-TUGAS LAIN 16
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN & JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) 18
E2 SUMBANGAN
A2.1 TUGAS TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 19
D3 KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20
A1.2 PERANCANGAN 21
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26
A2.5 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 27
E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID 28
KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
KEBERHASILAN
A1.1 KEBERHASILAN 1
MARKAH KESELURUHAN
D1 D2 D3 (D1+D2+D3) 90% KEBERHASILAN 10% JUMLAH
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CATATAN :
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat

Ralat

Ralat

Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat

Ralat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG SKOR
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
TAHUN 20__
TEMPAT BERTUGAS :
AGENSI MENYELIA :

1) PEGAWAI YANG DINILAI


NAMA :
NO. KAD PENGENALA :
JAWATAN :
GRED : (PdP)

2) PEGAWAI PENILAI
NAMA :
NO. KAD PENGENALAN
JAWATAN :
GRED :

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
D1 PROFESIONALISME 5 4 3 2 1
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
E4 KELIMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 15
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS-TUGAS LAIN 16
A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN & JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) 18
E2 SUMBANGAN
A2.1 TUGAS TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 19
D3 KEMAHIRAN
E1 PERANCANGAN PdP
A1.1 PENGETAHUAN 20
A1.2 PERANCANGAN 21
A1.3 PENGETAHUAN PENTAKSIRAN 22
E2 PELAKSANAAN PdP
A2.1 PENYAMPAIAN 23
A2.2 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN 24
A2.3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 25
A2.4 TEKNIK PENYOALAN 26
A2.5 PENGLIBATAN DAN PENGUASAAN PEMBELAJARAN MURID 27
E3 PENTAKSIRAN PdP
A3.1 PENILAIAN PRESTASI MURID 28
KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
KEBERHASILAN
A1.1 KEBERHASILAN 1
MARKAH KESELURUHAN
D1 D2 D3 (D1+D2+D3) 90% KEBERHASILAN 10% JUMLAH
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CATATAN :
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat

Ralat

Ralat

Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat

Ralat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG SKOR
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
TAHUN 20__
TEMPAT BERTUGAS :
AGENSI MENYELIA :

1) PEGAWAI YANG DINILAI


NAMA :
NO. KAD PENGENALA:
JAWATAN :
GRED : (GBK)

2) PEGAWAI PENILAI
NAMA :
NO. KAD PENGENALAN
JAWATAN :
GRED :

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
D1 PROFESIONALISME 5 4 3 2 1
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
E4 KELIMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 15
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS-TUGAS LAIN 16
D2 PENGLIBATAN
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN & JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) 17
E2 SUMBANGAN
A2.1 TUGAS TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 18
D3 KEMAHIRAN
E4 PERANCANGAN GBK
A4.1 PERANCANGAN DAN HALA TUJU 19
A4.2 PERANCANGAN PROGRAM OUTREACH PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 20
E5 PELAKSANAAN GBK
A5.1 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 21
A5.2 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 22
A5.3 MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI B&K 23
A5.4 PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SESI BIMBINGAN DAN KAUNSELING 24
A5.5 APORAN / DOKUMENTASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING 25
A5.6 PENGENDALIAN KAUNSELING BERFOKUS 26
A5.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA / PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 27
E6 PENTAKSIRAN PdP
A6.1 PENILAIAN KHIDMAT PELANGGAN 28
A6.2 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOMETRIK 29
A6.3 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 30
A6.4 PENGANALISISAN DAN PENILAIAN 31
KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
KEBERHASILAN 5 4 3 2 1
A1.1 KEBERHASILAN 1
MARKAH KESELURUHAN
D1 D2 D3 (D1+D2+D3) 90% KEBERHASILAN 10% JUMLAH

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CATATAN :
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat

Ralat

Ralat

Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BORANG SKOR
PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP)
TAHUN 20__
TEMPAT BERTUGAS :
AGENSI MENYELIA :

1) PEGAWAI YANG DINILAI


NAMA :
NO. KAD PENGENALAN:
JAWATAN :
GRED : (GBK)

2) PEGAWAI PENILAI
NAMA :
NO. KAD PENGENALAN:
JAWATAN :
GRED :

INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
D1 PROFESIONALISME 5 4 3 2 1
E1 NILAI PROFESIONAL
A1.1 AMALAN PROFESIONAL 1
A1.2 HUBUNGAN DENGAN PELANGGAN 2
E2 SAHSIAH
A2.1 MENGUTAMAKAN PENCAPAIAN 3
A2.2 KEPANTASAN BERTINDAK 4
A2.3 KEMATANGAN EMOSI & KEYAKINAN DIRI 5
A2.4 BUDAYA KERJA SEPASUKAN 6
A2.5 BERFOKUSKAN PELANGGAN 7
E3 POTENSI
A3.1 KEPIMPINAN BERWAWASAN & MEMBUAT KEPUTUSAN 8
A3.2 PENYESUAIAN PERUBAHAN 9
A3.3 KEINGINAN MENIMBA PENGETAHUAN 10
A3.4 PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF 11
E4 KELIMUAN DAN PENGETAHUAN
A4.1 DASAR DASAR KERAJAAN 12
A4.2 PERATURAN DAN PEKELILING 13
A4.3 PENGUASAAN BIDANG TUGAS 14
A4.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI 15
E5 KESEDIAAN DAN KEWIBAWAAN
A5.1 KESEDIAAN MENJALANKAN ARAHAN / TUGAS-TUGAS LAIN 16
A5.2 KEUPAYAAN MELAKSANAKAN BIMBINGAN DAN PEMENTORAN 17
D2 PENGLIBATAN 4 3 2 1
E1 HUBUNGAN LUAR
A1.1 JALINAN & JARINGAN (NETWORKING & LINKAGES) 18
E2 SUMBANGAN
A2.1 TUGAS TUGAS LAIN SELAIN TUGAS HAKIKI 19
D3 KEMAHIRAN
E4 PERANCANGAN GBK
A4.1 PERANCANGAN DAN HALA TUJU 20
A4.2 PERANCANGAN PROGRAM OUTREACH PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 21
E5 PELAKSANAAN GBK
A5.1 PENGURUSAN FAIL DAN BUKU REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 22
A5.2 PENGURUSAN BILIK BIMBINGAN DAN KAUNSELING 23
A5.3 MELAKSANAKAN PROGRAM / AKTIVITI B&K 24
A5.4 PENGENDALIAN DAN PELAPORAN SESI BIMBINGAN DAN KAUNSELING 25
A5.5 APORAN / DOKUMENTASI PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING 26
A5.6 PENGENDALIAN KAUNSELING BERFOKUS 27
A5.7 PENGENDALIAN KELAB KAUNSELING DAN KERJAYA / PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) 28
E6 PENTAKSIRAN PdP
A6.1 PENILAIAN KHIDMAT PELANGGAN 29
A6.2 PENGENDALIAN UJIAN PSIKOMETRIK 30
A6.3 MEMBANTU MENYELESAIKAN MASALAH DAN MEMBUAT KEPUTUSAN 31
A6.4 PENGANALISISAN DAN PENILAIAN 32
KOD KRITERIA ITEM ARAS PENILAIAN
KEBERHASILAN 5 4 3 2 1
A1.1 KEBERHASILAN 1
MARKAH KESELURUHAN
D1 D2 D3 (D1+D2+D3) 90% KEBERHASILAN 10% JUMLAH

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


CATATAN :
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat

Ralat

Ralat

Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat
Ralat
Ralat
Ralat

Ralat

Anda mungkin juga menyukai