Anda di halaman 1dari 12

TINGKATAN 2 BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN

BRITISH

1 Peta berikut menunjukkan kedudukan Pulau Pinang.

Mengapakah kedudukan Pulau Pinang dikatakan strategik ?

A Kekuatan angin monsoon


B Pusat pengumpulan barang
C Tempat pemasaran barangan
D Laluan perdagangan dari India ke China

2 Maklumat berikut berkaitan dengan Pulau Pinang


• Gagal mencapai kemajuan seperti yang diharapkan
• Gagal bersaing dengan pelabuhan lain
Mengapakah Pulau Pinang tidak mampu berkembang dengan pesat?

A Cukai yang tinggi


B Kekurangan modal
C Kedudukan yang jauh ke utara
D Terdedah kepada angin monson

1
3 Peta berikut menunjukkan Kedah menghadapi ancaman daripada Siam,
Burma dan Bugis

Apakah tindakan Sultan Kedah untuk mengatasinya ?

A Menyerah kalah
B Melarikan diri ke Perak
C Meminta bantuan Inggeris
D Menyerang Siam, Burma dan Bugis.

4 Gambar berikut menunjukkan Sultan Abdullah dan Franscis Light


menandatangani Perjanjian Inggeris-Kedah pada tahun 1786

.Apakah kesan Perjanjian tersebut kepada Kedah ?

A Inggeris menguasai negeri Kedah


B Pulau Pinang mula diduduki oleh Inggeris
C Kedah mendapat bantuan tentera Inggeris
D Kedah berjaya mengalahkan Siam, Burma dan Bugis

2
5 Mengapakah SHTI memerlukan Seberang Perai ?

I Pangkalan tentera
II Kawasan pertanian
III Sebagai benteng pertahanan
IV Meluaskan tanah jajahannya

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

6 Mengapakah Inggeris dengan Belanda menanda-tangani Surat-surat Kew ?

A Menjalinkan hubungan yang erat


B Berpakat untuk menguasai Asia Tenggara
C Membolehkan Stamford Raffles memerintah Jawa
D Menyerahkan sementara tanah jajahannya di Asia Tenggara

7 Rajah berikut menunjukkan masalah pewarisan takhta Kerajaan Johor

Apakah cara yang digunakan Stamford Raffles untuk menguasai Singapura ?

I Berperang
II Berbincang
III Tipu Muslihat
IV Memperdaya

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

3
8 Mengapakah pusat pentadbiran Negeri-Negeri Selat dipindahkan ke
Singapura pada tahun 1832 ?

A Kedudukan strategik
B Keramaian penduduk
C Kemajuan perdagangan
D Kemampuan pertahanan

9 Mengapakah Negeri-Negari Selat ditubuhkan pada tahun 1826 ?

I Menyeragamkan pentadbiran
II Mewujudkan empayar Inggeris
III Menyekat monopoli empayar Belanda
IV Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

1 Ilustrasi berikut menggambarkan perbalahan British dengan Belanda di


0 Kepulauan Melayu

Apakah langkah penyelesaian yang diambil ?

A Negeri-Negeri Selat dibentuk


B Perjanjian Pangkor dipersetujui
C Perjanjian Inggeris-Belanda ditandatangani
D Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan

4
1 Kedah menghadapi ancaman Burma, Bugis dan Siam pada kurun ke – 18.
1 Apakah tindakan yang diambil Kedah ?

A Memohon bantuan daripada pihak British


B Meminta pertolongan daripada negeri Perak
C Mendapatkan pelindungan dari kerajaan Acheh
D Menandatangani perjanjian pertahanan dengan Belanda

1 Senarai berikut menunjukkan peristiwa penting yang berlaku di Tanah Melayu.


2

• Pembukaan Singapura 1819


• Perjanjian Inggeris – Belanda 1824
• Penubuhan Negeri-negeri Selat 1826

Apakah kesan peristiwa tersebut ?

A British menguasai negeri-negeri Melayu


B British menjalin hubungan baik dengan Belanda
C British menguasai perdagangan rempah di Timur
D British mewujudkan pangkalan tentera yang besar

1 Mengapakah pelantikanTunku Abdullah sebagai Raja Muda ditentang oleh


3 kerabat diraja Kedah ?

A Anak raja dari luar


B Bukan anak gahara
C Seorang yang zalim
D Tidak cukup matang

1 Apakah kepentingan Pulau Pinang kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris ?


4
I Pangkalan tentera
II Pelabuhan persinggahan
III Pasaran bagi barangan siap
IV Pusat memproses barangan

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5
15 Apakah kesan Perjanjian Inggeris Belanda yang ditandatangani pada tahun
1824 ?

I British mengambil alih pentadbiran Melaka


II Kedua-dua pihak berjanji untuk menghapuskan lanun
III Belanda mengiktiraf pendudukan British di Singapura
IV British menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

1 Mengapakah Pulau Pinang dianggap gagal mencapai kemajuan seperti


6 yang diharapkan oleh Syarikat Hindia Timur Inggeris ?

A Menghadapi ancaman daripada Siam


B Gagal menarik pedagang-pedagang luar
C Penduduk Pulau Pinang tidak mengalami pertambahan
D Pelabuhan Pulau Pinang gagal menyaingi pelabuhan Betawi

1 Apakah keistimewaan Singapura sehingga menarik minat Raffles untuk


7 menduduki pulau tersebut ?

I Kedudukannya yang strategik


II Mudah mengawal ancaman lanun
III Sesuai dijadikan pangkalan tentera
IV Mampu menyaingi perdagangan Belanda

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

1 Perjanjian Inggeris – Belanda 1824 telah menamatkan persaingan antara


8 British dengan Belanda untuk menguasai Kepulauan Melayu.
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat terhadap perjanjian tersebut ?

A Belanda tidak berupaya mengatasi kekuatan tentera British


B Kuasa-kuasa barat hanya mementingkan diri mereka sendiri
C Perebutan takhta di negeri-negeri Melayu dapat diselesaikan

6
D Perkongsian kuasa British dan Belanda di Kepulauan Melayu

1 Apakah faedah yang diperoleh British melalui Perjanjian Inggeris – Belanda


9 1824 ?

A Menguasai perdagangan Siam


B Meluaskan perdagangan rempah
C Memonopoli perdagangan bijih timah
D Meluaskan pengaruh ke Tanah Melayu

2 Senarai berikut merujuk kepada peristiwa yang berlaku semasa Perang


0 Napoleon di Eropah.

• Perancis menakluki Belanda


• Raja Belanda menandatangani Surat-surat Kew

Apakah kesan daripada peristiwa tersebut ?

A Belanda meminta bantuan British


B Betawi ditadbir oleh British secara sementara
C British membantu Belanda menyerang Perancis
D Belanda menyerahkan tanah jajahannya kepada Perancis

2 Mengapakah Sultan Kedah menghubungi pihak berikut ?


1
• Firma Jourdain Sullivan and de Souza
• Syarikat Hindia Timur British

A Menarik pelaburan Barat


B Menghapus ancaman lanun
C Mengekal kedaulatan negeri
D Menjalin hubungan perdagangan

2 Surat berikut dikirim oleh pembesar Kedah kepada Francis Light


2
“ ..Raja kami tidak memperkenan sahabat kami tinggal lama di
Poolo Pinang, oleh itu sahabat kami hendaklah menyelesaikan
urusannya secepat mungkin kerana Poolo Pinang ialah milik
Raja Queda sejak zaman berzaman ....”

Apakah yang telah dilakukan Francis Light ?

A Memungkiri janji
B Mengelak bayaran cukai

7
C Memonopoli perdagangan
D Melewatkan bayaran pampasan

2 Perjanjian berikut ditandatangani antara Stamford Raffles, Sultan Hussein


3 dan Temenggung Abdul Rahman

Perjanjian 7 Jun 1823


Antara syarat perjanjian
• Sultan dan Temenggung tidak berhak mengutip cukai
• Undang-undang British dikuatkuasakan

Apakah kesan perjanjian tersebut ?

I Johor menjadi tanah jajahan British


II British berkuasa penuh di Singapura
III Sultan Hussein kehilangan kuasa Johor
IV Temenggung memindahkan pusat pentadbiran

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2 Dialog berikut mungkin berlaku pada kurun ke-19,


4
William Farquhar : Nampaknya usaha kita gagal mendapat
pengiktirafan pemerintah Johor.
StamfordRaffles : Jangan putus asa. Kita gunakan muslihat
untuk mendapatkan Singapura.

Apakah muslihat yang dimaksudkan ?

A Mengiktiraf Sultan Abdul Rahman


B Melucutkan takhta Sultan Mahmud III
C Menabalkan Tengku Hussein sebagai sultan
D Menyingkirkan Temenggung Abdul Rahman

8
2 Peristiwa berikut berkaitan dengan perjanjian antara Inggeris dengan Sultan
5 Kedah

Tahun Peristiwa
1786 Sultan Abdullah membenarkan Francis
Light menduduki Pulau Pinang

Mengapakah Sultan Abdullah bertindak demikian ?

A Mengatasi masalah kewangan


B Menghapuskan ancaman lanun
C Memajukan bidang perdagangan
D Mendapatkan bantuan ketenteraan

2 Mengapakah Pulau Pinang, Singapura dan Melaka disatukan di bawah satu


6 pentadbiran pada tahun 1826 ?

I Mengukuhkan pertahanan
II Menjimatkan perbelanjaan
III Menyeragamkan pentradbiran
IV Mengamalkan perkongsian pakar

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2 Perjanjian berikut ditandatangani pada tahun 1795 antara Raja Belanda dengan
7 kerajaan British

Surat surat Kew

Apakah kesan daripada perjanjian tersebut ?

A Perang Napoleon berakhir


B Perancis menguasai Belanda
C British menduduki jajahan Belanda di Timur
D British memonopoli perdagangan Kepulauan Melayu

9
2 Peta berikut menunjukkan kawasan Seberang Prai pada tahun1800.
8

Mengapakah Syarikat Hindia Timur Inggeris ingin menguasainya ?

I Tanah subur untuk pertanian


II Sebagai benteng pertahanan
III Sesuai dijadikan pangkalan tentera
IV Menampung penduduk yang bertambah

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2 Pernyataan berikut berkaitan dengan Perjanjian Persahabatan dan Perikatan tahun


9 1800

Perjanjian ditandatangani antara George Leith


dengan Sultan Dziauddin

Apakah kesan daripada perjanjian tersebut ?

A British menguasai Seberang Prai


B Seberang Prai diserahkan kepada Siam
C British memduduki Pulau Pinang secara rasmi
D Sultan Kedah mendapat semula Pulau Pinang

10
3 Maklumat berikut merupakan petikan surat Stamford Raffles kepada Gabenor SHTI
0
“Percayalah kepada saya, ini merupakan sebuah
stesen di timur yang terpenting dari segi
keunggulan laut dan kepentingan perdagangan”

Apakah pendapat Raffles tentang keupayaan Singapura ?

A Menarik pedagang Jepun


B Mengeluarkan bahan mentah
C Menjadi pangkalan tentera yang terkenal
D Mampu menyekat kuasa monopoli Belanda

11
JAWAPAN BAB 1
TINGKATAN 2

BIL JAWAPAN MUKA BIL JAWAPAN MUKA BIL JAWAPAN MUKA


SURAT SURAT SURAT
1 D 4 11 A 5 21 C 6
2 C 13 12 A 21 22 A 12
3 C 6 13 B 5 23 C 17
4 B 8 14 A 4 24 C 16
5 C 10 15 B 20 25 D 7
6 D 13 16 D 13 26 C 21
7 C 16 17 B 14 27 C 13
8 A 21 18 D 20 28 A 10
9 B 21 19 D 20 29 A 10
10 C 20 20 B 13 30 D 14

12