Anda di halaman 1dari 1

Nombor dan Operasi: Tahun 4

Lembaran Kerja 6
Nama: _____________________________________ Kelas: ____________

A. Cerakinkan mengikut nilai digit.

1. 54 629 = + + + +

2. 18 304 = + + + +

3. 60 518 = + + + +

4. 93 072 = + + + +

5. 45 860 = + + + +

Tulis jawapan yang betul.

8 puluh ribu + 2 ribu + 3 ratus + 7 puluh =

5 puluh ribu + 3 ribu + 1 ratus + 9 puluh + 4 sa =

2 puluh ribu + 8 ratus + 5 ribu + 9 sa =

6 ribu + 8 sa + 5 puluh + 4 puluh ribu =

3 sa + 6 ratus +7 puluh ribu + 1 puluh =

Anda mungkin juga menyukai