Anda di halaman 1dari 1

Nombor dan Operasi: Tahun 4

Lembaran Kerja 2
Nama: _____________________________________ Kelas: ____________

Jawab soalan di bawah dalam bentuk lazim


Contoh:
1.
10 200 + 12 900 = _________ 20 830 + 17 260 = _________

10 200 + 800 11 000


+ 12 900 ‒ 200 + 12 100
23 100

2. 14 760 + 40 840 = _________ 3. 22 390 + 16 610 = _________

4. 35 821 + 23 142 = _________ 5. 46 063 + 31 825 = _________

6. 52 746 + 25 207 = _________ 7. 63 343 + 22 925 = _________

Anda mungkin juga menyukai