Anda di halaman 1dari 1

SURAT PENUGASAN

Nomor : 385/YAA.MIU.A/III/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : BURHANUDDIN, S.Ag
NUPTK : 1642748651200052
Jabatan : Kepala MIS AL AZHAR AITAM Sedayulawas

Dengan ini menugaskan saudara :


Nama : MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN,S.Pd.,S.Si
NUPTK : 2948767669120002
Jabatan : GURU
E-Mail : moh_zainul_arifin@yahoo.co.id
Telp/HP : 081355566395 / 085733308889
Unit Kerja : MIS AL AZHAR AITAM

Sebagai Operator Sekolah dari MIS AL AZHAR AITAM untuk mengelola Data
Pendidikan pada situs : http://sdm.data.kemdikbud.go.id

Demikian surat penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan


baik dan penuh rasa tanggung jawab

Lamongan, 23 Maret 2015


Kepala Madrasah,

BURHANUDDIN, S.Ag
NUPTK : 1642748651200052