Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN A

[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kesihatan diri.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara menjaga kesihatan diri berdasarkan gambar.

1
Bahagian A

1. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________________

2
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10

Bahagian B
(15 markah)
Masa yang dicadangkan: 25 minit

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara mengeratkan hubungan dengan jiran.

Tuliskan ulasan tentang cara-cara mengeratkan hubungan dengan jiran tersebut dalam bentuk
perenggan.

Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

3
Bahagian B

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
4
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

15
Bahagian C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 70 hingga 100 patah perkataan.

Soalan 1

Kamu telah mengikuti suatu perkhemahan yang telah dianjurkan oleh sebuah unit beruniform di
sekolah kamu seperti yang ditunjukkan dalam gambar.

Tulis sepucuk surat kepada rakan kamu itu untuk menceritakan aktiviti-aktiviti yang telah kamu sertai
semasa mengikuti perkhemahan tersebut.

ATAU

Soalan 2

5
Bersukan adalah salah satu cara untuk kita menyihatkan badan dan seterusnya menjadikan minda kita
cerdas.

Tuliskan sebuah karangan tentang faedah-faedah bersukan.

No. Soalan

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
6
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

25

KERTAS SOALAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai